CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Kommer KI til å plukke aksjer for deg?

Markets

Er den kunstige intelligensen (KI) en bedre investor enn deg?

Kunstig intelligens er på voldsom fremmarsj. Det investeres enorme summer i KI-løsninger som skal gjøre oss langt mer effektive. Og noen av oss overflødige.
 
Ifølge McKinsey Global Institute kan automatisering erstatte mer enn 45 millioner amerikanske arbeidere, eller nesten 30 prosent av arbeidsstyrken, innen syv år. Accenture har laget en prognose som sier at arbeidsproduktiviteten kan forbedres med 40 prosent innen 2035 som følge av KI. PricewaterhouseCoopers (PwC) estimerer at veksten i den globale BNP kan stige med 14 prosent innen 2030, kraftig hjulpet av utviklingen innen KI. Vi er i startgropa på en revolusjon som vil endre samfunnet og ikke minst måten vi arbeider på. Og hvordan vi treffer beslutninger.
 
Markant effektivisering
Naturligvis har profesjonelle institusjonelle investorer tatt teknologien i bruk. Husk at KI er en fellesbetegnelse på en rekke forskjellige løsninger. Smarte roboter, medisinsk diagnostikk, datavitenskap, språkbehandling, maskinlæring, virtuelle agenter og digitale tvillinger er bare noen av løsningene. Derfor kan KI brukes på en rekke området, ikke minst når det gjelder å effektivisere innhenting av informasjon. Ifølge Nirupam Sakar ,leder for Data Science i Fidelity Investments, kan deres analytikere ved hjelp av KI utføre markedsovervåkningen 30 ganger hurtigere enn før.
 
– Vi kan nå fremskaffe dataene på 3 minutter, en oppgave som normalt har tatt 90 minutter, sa han, og forklarte at jo mer spesifikt de beskriver oppgaven, desto bedre blir resultatene.
 
I Danmark har fysikere utviklet en modell som forsøker å anslå aksjers evne til å slå markedet basert på momentumet aksjene har. Selskapet, AI Alpha Lab har eksistert i fire år.
 
- Vi bruker kun data om prisutvikling og volum, og det gjør det enklere. Vi vet hva som foregår og kan forstå hvorfor modellen velger som den gjør, uttalte Mikkel Brichthor Petersen, investeringssjef i AI Alpha Lab til Dagbladet Børsen nylig. Men kundene, de store pensjonsselskapene og institusjonelle investorer, er skeptiske.
 
- Mange tror at kunstig intelligens har makt til å overta beslutningskraften fra mennesker, og det er på ingen måte slik vi tenker på kunstig intelligens i porteføljekonstruksjonen. Vi bruker kunstig intelligens som et verktøy. Dette har gjort at vi kan gjennomføre langt mer sofistikerte analyser på større datasett enn vi har vært vant til tidligere, sier John Hydeskov, viseinvesteringsdirektør i Velliv, et dansk pensjons- og livsforsikringsselskap.
 
Eksplosiv utvikling
Investeringssjefens uttalelse reflekterer godt hvordan mange profesjonelle investorer tenker i dag. KI brukes i mange av arbeidsprosessene, men det er mennesker som treffer investeringsbeslutningene. Men hvordan blir dette i fremtiden?
 
Jeg tror utviklingen av KI vil fortsette med stormskritt, og det er vel naivt å tro at det ikke vil få markant påvirkning på fremtidige investeringsbeslutninger?
 
Når jeg skrev dette etter en fin påskeskitur, så spurte jeg GPT-4 fra OpenAI om den kunne anbefale tre shippingaksjer. Jeg la vekt på at målet var å gi meg høyest mulig avkastning på en treårig tidshorisont. Det første selskapet den anbefalte var ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Begrunnelsen var at selskapet var anbefalt av InvestorPlace og Seeking Alpha for selskapets høye vekst og gode inntjening. Jeg sjekket regnskapet for 2022. Det viste 17 prosent vekst i omsetningen og 14 prosent vekst i justert EBITDA. 
 
Mennesker bak anbefalingene
Det andre selskapet, Star Bulk Carriers Corp. (SBLK), var valgt med samme begrunnelse, og også her var Seeking Alpha en tung kilde. Aksjekursen har falt 24 prosent det siste året, men det sier jo ingen ting om tørrlastselskapets evne til å tjene penger fremover. Endelig foreslo KI-løsningen Golar LNG Limited (GLNG). Her var det Yahoo Finance som hadde anbefalt det, blant annet fordi LNG (Liquefied Natural Gas)-markedet vil være lukrativt da verden etterspør renere energi.
 
Selv om det var chat-roboten som fant selskapene, så skjedde seleksjonen på bakgrunn av anbefalinger fra Seeking Alpha, InvestorPlace og Yahoo. 
 
Dette var en morsom påskeøvelse som understreker at KI kan brukes i mye av markedsovervåkningen, men at mine egne vurderinger må vektlegges før jeg velger å investere. Men utviklingen går raskt. Hvem vet hvor vi er om 12 måneder.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app