73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i CFD-er. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Nyheter

Kan være tidenes boble

Kan være tidenes boble

Når er noe for dyrt? Det er ikke alltid et åpenbart svar på det. Men i finansverden finnes det noen gode indikatorer, og nå lyser flere lamper rødt.

Hva er du villig til å betale for et eple? Om du er rasjonell betaler du ikke mer enn verdien du opplever av å spise det. 10 kroner kanskje? Men hva om naboen er villig til å kjøpe eplet for 100 kroner dagen etterpå? I så fall ville det vært rasjonelt å betale 90 kroner for det. Med mindre eplet råtner i mellomtiden da.

Tankeeksperimentet over ble realitet i Nederland på 1600-tallet da tulipanløker ble utgangspunktet for den første kjente økonomiske spekulasjonsboblen i historien. Under en auksjon i 1636 gikk nemlig 40 tulipanløker for 100.000 nederlandske gylden, tilsvarende ca. 12 millioner kroner i dag. Grunnen til at kjøperen betalte denne avsindige summen for tulipaner var sannsynligvis ikke at han synes tulipaner var så vakre, men at han forventet å selge løkene dyrere ved neste aksjon. Dessverre for ham, ble byen rammet av byllepest og ingen dukket opp på auksjonen. Med det gikk prisen på tulipaner rett i bakken. Eplet råtnet.

I finansmediene leser vi daglige om aksjepriser som går til himmels. Et åpenbart eksempel er Tesla. Like før de ble vraket fra S&P500-indeksen hadde Tesla en markedsverdi på 460 milliarder dollar. Til sammenligning var markedsverdien 80 milliarder dollar i mars, og 40 milliarder for ett å r siden. Oppgangen kan verken forsvares med ekstraordinære nyheter eller fundamentale faktorer, men er snarere drevet av en mani blant investorer. Noen av de samme tendensene så vi nylig i aksjen til fornybarselskapet Quantafuel, som doblet sin verdi fra 24. august til 9. september. Fellesnevneren for de to eksemplene er teknologi, bærekraft og billig kapital.

Det er ikke godt å si når en enkeltaksje er priset for dyrt. Mange mente Tesla-aksjen var alt for dyr på 40 dollar (mot 364 i dag) og de sitter i dag med skjegget i postkassen. Økonomiske nøkkeltall er imidlertid objektive, og nå akkurat lyser et par av dem rødt. 

P/S er forkortelse for Price/Sales og viser forholdstallet mellom en bedrifts markedsverdi/aksjekurs og omsetning. Normalt er det svært uvanlig for et selskap å ha en P/S på mer enn 10. For å sette det i perspektiv har et selskap som trader til en markedsverdi ti ganger over omsetning, og med en profittmargin på 20 prosent (svært høy) en P/E-verdi (Price/Eearnings) på vanvittige 50.

Ifølge tall fra Bloomberg har 6.2 prosent av alle noterte selskaper i USA i dag en P/S på over 10. Til sammenligning var antallet 3,8 prosent i mars. Kun en gang tidligere har prosentandelen vært høyere – under dot.com-boblen i 2000 (6,6 prosent). Da hadde tre av de topp 10 største selskapene i USA enn P/S på over 10. I dag er det fire (Microsoft, Tesla Facebook og Visa).

Et annet tall som kan si noe om den generelle prisingen er den totale verdien av et lands aksjemarked i forhold til landets BNP. I år 1990 var markedet i USA verdsatt til 60 prosent av BNP. Seks år senere hadde tallet steget til 120 prosent av BNP, det nest høyeste i historien, kun slått av Japan under boblen i 1989 på 140 prosent av BNP. I dag er aksjemarkedet i USA verdsatt til 200 prosent av BNP, hvorav s&P500 utgjør 150 prosent alene. Sammenlignet med verdiskapningen i landet har altså aksjemarkedet i USA aldri vært dyrere. 

For en trader har det lite å si om prisen er høy eller lav sammenlignet med omsetning og BNP. Det eneste som har noe å si er at noen vil kjøpe aksjen dyrere etter han. Da gjelder det å ha øynene åpne. Man vet aldri når byllepesten kommer eller eplet råtner. 


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Finanstilsynets standardiserte risikoadvarsel: CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.