69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i CFD-er. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Nyheter

Kan kronekursen falle mer?

Kan kronekursen falle mer?

Denne uken nådde kronekursen sitt svakeste nivå noensinne. Er dette et signal om å investere i norske kroner, eller kan kursen gå enda lavere?

Ved inngangen til helgen kostet en euro 10,23 norske kroner. Dette er det svakeste nivået kronen har vært mot euro noensinne. Den samme tendensen ser vi også mot andre valutaer. Dollarkursen på 9,19 har ikke vært høyere siden 2001, og målt mot den såkalte «I44-indeksen», som sammenligner kronens styrke mot Norges 44 viktigste handelspartnere, har ikke kronen vært svakere på minst 30 år. Hva er det som gjør at kronen er så svak og kan kursen bli enda lavere? Her er de viktigste driverne for kronekursen fremover.

Oljeprisen 

Oljeprisen har tradisjonelt hatt mye å si for styrken på den norske kronen. Norge er blant verdens største oljeeksportører (nr. 12) og prisen er svært avgjørende for norsk økonomi. Når oljeprisen er høy bidrar det til betydelige inntekter for Norge og norske innbyggere, noe som igjen bidrar til økt kjøpekraft og inflasjon. Dette øker presset på norske renter, etterspørselen etter norsk valuta går opp og kronen styrker seg.  Under oljeboomen i 2012/2013, da et fat nordsjøolje kostet opp mot 120 dollar, kunne man kjøpe en dollar for 5,5 kroner mens euroen kostet 7,5. Siden den gang har oljeprisen og kronekursen beveget seg i motsatt retninger, og ved inngangen til helgen er prisen for ett fat nordsjøolje rundt 60 dollar fatet. Hvordan oljeprisen vil utvikle seg videre avhenger både av tilbuds- og etterspørselssiden. 

På tilbudssiden er det viktig å følge med på Opec+ møtene, hvor verdens fremste oljenasjoner (med unntak av USA) bestemmer hvor mye olje de samlet skal produsere. Det neste møtet finner sted 5. desember. I USA er det viktig å følge med på produksjonen av skiferolje, noe som blant annet kan leses av de ukentlige lagertallene i USA. Tilbudssiden avhenger også av geopolitiske forhold, noe vi har sett flere eksempler på det siste året. For noen uker siden spratt for eksempel oljeprisen opp nesten 10 dollar på et døgn etter at droner (angivelig fra Iran) sprengte det største produksjonsanlegget i Saudi-Arabia.

Etterspørselen etter olje styres av aktiviteten i verdensøkonomien generelt. Når aktiviteten er høy er etterspørselen etter olje også høy og prisen stiger. Verdensøkonomien har generelt vært i en oppgangsperiode de siste ti årene, noe som er positivt for oljeprisen. Mange peker imidlertid nå på nøkkeltall (blant annet fra Tyskland) som indikerer at vi står ovenfor en nært forestående resesjon. Dette, i kombinasjon med høy skiferoljeproduksjon i USA, er trolig hovedgrunnen til at oljeprisen nå er forholdsvis lav.  

Styringsrenten 

Litt enkelt forklart definerer styringsrenten avkastningskravet (risikofri rente) på norsk kapital. Når styringsrenten er høy får man godt betalt for å « sitte på» norske kroner og utenlandske investorer veksler derfor utenlandske valuta inn i NOK.  Dette bidrar til å styrke kronekursen. Styringsrenten styres av faktorer som arbeidsledighet, BNP-vekst, inflasjon, boligmarkedet og kronekursen. Ut ifra Norges Banks pengepolitiske rapport talte samtlige av disse faktorene for renteheving i september, noe vi også fikk. Nå gjenstår det å se om den svake kronekursen kan bidra til at Øystein Olsen blir nødt til å heve renten enda en gang på nyåret. Under neste ukes rentemøte vil styringsrenten med all sannsynlighet forbli uendret.

Verdensøkonomien  

I tillegg til oljepris og styringsrenten har den generelle verdensøkonomien mye å si fra kronekursen. Ikke bare påvirker verdensøkonomien både oljepris og styringsrenten direkte, den gjør også noe med risikoviljen i valutamarkedet. Når verdensøkonomien surner reduseres tilgangen på kapital og etterspørselen etter små valutaer minker sammenlignet med likvide valutaer som dollar og euro. Man bør derfor holde seg langt unna norske kroner om man tror en global resesjon er på vei.

Kan svekke seg ytterligere 

Konklusjonen er altså at tidenes svakeste krone fort kan svekke seg mer. Spesielt hvis vi går inn i en resesjon med fallende oljepris, lavere styringsrenter og mindre risikovilje i valutamarkedet. Ved inngangen til helgen tror imidlertid majoriteten av traderne hos CMC Markets at kronen skal styrke seg mot både dollar og euro. 


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Finanstilsynets standardiserte risikoadvarsel: CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.