CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Market update

Japan: Endelig skjer det noe

Kan Tesla overta batteri-herredømmet?

Det japanske aksjemarkedet har våknet fra tornerosesøvnen.

Det var en periode, kanskje spesielt på nittitallet, hvor japansk innovasjon, ledelsesstil og arbeidsdisiplin var rettesnoren for vestlige selskaper. Bilmerkene spiste store, globale markedsandeler, elektronikkgigantene satt nye standarder for design og kvalitet, og merke etter merke ble dominerende på verdensmarkedet. I fabrikkene ble det innført «lean» produksjon som ble kopiert av en hel verden. Japan var landet på alles lepper. Kina og India var uvesentlige konkurrenter. 
 
Det ville være helt feil å si at japanske selskaper falt i søvn. Men faktum er at det kun er Toyota av japanske bedrifter som nå er på listen over verdens 100 største selskaper. USA har 62, Kina har 11. Investorenes interesse har i lang tid også vært laber; de har vært tiltrukket av andre markeder. Sakte men sikkert tapte Japan terreng, til tross for at det er verdens tredje største økonomi målt i brutto nasjonalprodukt.
 
Optimisme
Nå kan det være nye tider på vei. Ledende aksjeindekser på japanske børser er nå tilbake på nivåer de ikke har sett siden nittitallet. Så langt i år er den ledende Nikkei 225-indeksen, som er en indeks av Japans største selskaper, steget med 22 prosent. Det er langt større stigning enn hva både amerikanske S&P 500 og europeiske Stoxx 600 indekser har sett. Oppgangen er i stor grad drevet av utenlandske investorer som i april investerte for 15 6 milliarder dollar, det høyeste nivå siden 2017.
 
Det er flere forhold som bidrar til at pengene finner veien til Tokyo. Det viktigste er kanskje at verdsettelsen av japanske aksjer er attraktiv. Ser man på price/earning (P/E), de neste 12 månedene, ligger den på omkring 13. I USA er den rundt 18. Hva angår pris i forhold til bokførte verdier (P/B), så er det også store forskjeller. Ifølge data fra the Man Group, hadde halvparten av selskapene på børsen i Tokyo en P/B under 1 i februar. Kun tre prosent av S&P 500-selskapene hadde et så lavt tall.
 
Børsen strammer opp
Et annet strukturelt element er at vilkårene for børsnoterte selskaper er strammet opp. Selskapene blir bedt om å fokusere langt mer på aksjonærverdi enn tidligere. Tokyo Stock Exchange har bedt selskapene om å arbeide for en bedre P/B og gjøre aksjene mer attraktive å eie. Det har blant annet ført til større utbyttebetalinger og langt mer aggressive oppkjøp av egne aksjer. I siste regnskapsår kjøpte børsnoterte japanske selskaper egne aksjer for omkring syv milliarder dollar, et nivå vi ikke har sett på et kvart århundre. 
 
En lav yen-kurs har også spilt inn; det styrker eksportnæringen. Investorene setter også pris på at det omsider kommer litt inflasjon tilbake i en økonomi som i mange år har slitt med lav aktivitet og deflasjon. Sentralbanken forventer en inflasjon i 2023 – uten fersk mat og energi – på omkring 2,5 prosent. På seneste rentemøte fastholdt sentralbanken en negativ rente på 0,1 prosent. 
 
Warren Buffet ser muligheter
Disse forholdene passer perfekt inn i investeringsstrategien til Warren Buffets selskap, Berkshire Hathaway. Nylig offentliggjorde han at investeringsselskapet vil øke sin andel i de fem japanske selskapene han allerede eier: Itochu, Marubeni, Mitsui, Mitsubishi and Sumitomo Corporation. De har også konstruert en smart finansiell modell. Av frykt for tap på valutakursen, låner Berkshire Hathaway til investeringen i japanske yen til under to prosent rente. Disponibel kapital i USA kan alternativt plasseres i amerikanske statsobligasjoner til fem prosent rente. Faller yen-kursen, som kan forventes, blir verdien av både aksjebeholdningen og lånene redusert i dollarverdi. En smart «hedge». Med den seneste investeringen er Japan nå nummer to på listen over de land Berkshire Hathaway investerer i.
 
Spennende utvikling
Det skal bli spennende å følge utviklingen i Japan. Landet har flere store utfordringer, ikke minst en sterkt aldrende befolkning som fører til en redusert arbeidsstyrke og større press på offentlige finanser. Japan har meget streng innvandringspolitikk, så det er vanskelig å hente arbeidskraft utenfra. Veksten i økonomien er moderat. Det vil bli behov for økonomiske reformer.
 
Tokyo-børsen er imidlertid et hjemsted for en rekke store kvalitetsselskaper som har en attraktiv verdsettelse. Det er grunn til å tro at utenlandsk kapital vil fortsette å strø mme til Japan i de kommende måneder. På lengere sikt knyttes usikkerheten spesielt til valutakursen, som kan falle ytterligere mot store valutaer grunnet renteforskjellene. Ikke alle kan kopiere lånemodellen til Warren Buffet.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app