CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Earnings

I forkant av kvartalsrapporten: Kan Microsoft og Alphabet slå vekstforventningene?

Markets

Microsoft og Googles morselskap, Alphabet rapporterer resultat for forrige kvartal etter at de amerikanske markedene stenger tirsdag 25. oktober. Begge aksjekursene er på sitt laveste de siste 18 månedene og er ned mer enn 30% siden toppunktet i november 2021. Mens inntektsveksten fortsetter å være i fokus, vil selskapenes forventende inntekter være i hovedfokus for aksjenes utvikling under dagens kvartalsrapportering.

Microsoft – bekymring for svekket etterspørsel etter datamaskiner

Microsoft er kjent for å ha en robust salgsinntekt hvert kvartal, til tross for at de bommet på salg og inntjeningsforventninger forrige kvartal. I Microsofts Q4 rapport for finansår 2022 har inntjeningsveksten bremset ned til 12% fra 18% i forrige kvartal, noe som også er den laveste veksten siden 2020. Svekket etterspørsel etter Windows lisenser for PCer, en nedgang i etterspørsel etter deres skytjenester, Azure, og en sterk amerikansk dollar fortsetter å være temaer som skaper bekymringer i forkant av dagens kvartalsrapportering, til tross for at CEO Satya Nadella ga uttrykk for en lys fremtid for Microsoft. Finanssjef Amy Hood delte også at hun forventer en fortsettelse på tosifret prosentvis vekst for inntektene fra 49,25 milliarder dollar til 50,25 milliarder dollar i første kvartal av finansåret 2023, eller en 10% oppgang sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Selskapet bekrefter at de vil kutte ytterligere i antall ansatte grunnet at de har den laveste inntektsveksten selskapet har sett på fem år. Gjennomsnittlig «earnings per share» er estimert å være $2,30 for september-kvartalet, eller en vekst på 1,3% sammenlignet med fjoråret, men et fall på 2% sammenlignet med forrige kvartal.

Det forventes derfor ytterligere nedgang i inntektsveksten. En rapportering av inntektsvekst under 10% kan føre til ytterligere salg av selskapets aksjer, men en tosifret vekst kan videre styrke kursens positive bevegelse.

Alphabet – et inntektsfall er forventet

I likhet med Microsoft har Googles morselskap bommet både på earnings per share og inntektsestimater som var presentert i kvartalsrapporten i juni. Selskapet rapporterte EPS på $1,21 som er et årlig fall på 11%, og en inntekt på 69,69 milliarder dollar, en vekst på 13% sammenlignet med fjoråret. Ifølge Zacks Consesus estimat vil Alphabets earnings per share være på $1,25, noe som tilsvarer et fall på 11% år over år. Inntekten er forventet å ende på 58,35 milliarder dollar, en årlig vekst på 9%. Et fortsettende fall i nettoinntekt og en brems i inntektsveksten er derfor forventet.

Svekket etterspørsel etter annonsering på Youtube var hovedgrunnen for selskapets inntektsfall, som følge av økt konkurranse fra det rasktvoksende sosiale-medier selskapet TikTok. I juni-kvartalet økte den årlige inntekten fra YouTube med 5%, dramatisk ned fra samme periode i 2021 hvor inntekten økte med hele 84%. Det er imidlertid viktig å notere seg at Google er et søkemotor-drevet selskap, som også bruker deres sosiale medier kanal, YouTube, for å nå ut til annonsører. Selskapet har lansert en ny annonsefunksjon med navn Performance Max, som har et mål om å øke annonseinntektene til selskapet. En økning i vekst av annonseinntekt kan altså føre til en oppgang i aksjekursen.

Sett bort i fra svekket etterspørsel etter annonsering på YouTube står Google Cloud også ovenfor utfordringer fra konkurrenten Amazon, med deres AWS løsning og Microsofts Azura. Alphabets inntekter fra skytjenester nådde ikke opp til forventningene i juni-kvartalet. De endte på en på $6.28 milliarder dollar, en 36% økning fra fjoråret. Denne delen av selskapet tapte imidlertid 858 millioner dollar, en økning fra 591 millioner dollar fra samme periode i fjor.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app