CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Hva tradere bør lære fra Buffetts aksjonærbrev

Diversifisering innen aksjer ventes å gi resultater over tid, sier «Orakelet fra Omaha» som samtidig påpeker risiko for kortsiktige nedturer.

I forrige uke kom det årlige aksjonærbrevet til Berkshire Hathaway, som er ført i pennen av den legendariske investoren Warren Buffett.

Brevet inneholder i likhet med tidligere år både selvinnsikt, interessante observasjoner og noen gode råd til andre som beskjeftiger seg med investeringer. Her er fem lærdommer:

Billig gjeld løfter prisene

Berkshire Hathaway er på jakt etter nye store oppkjøp, men ingen av de aktuelle selskapene har hatt en ”fornuftig kjøpesum”. Buffet mener prisen virker «nesten irrelevant for en hær av optimistiske kjøpere. Han forklarer den høye oppkjøpsaktiviteten slik: ”Den rikelige tilgjengeligheten av ekstraordinær billig gjeld i 2017 førte til ytterligere oppkjøpsaktivitet.”

Investeringsselskapets aversjon mot å lånefinansiere oppkjøp har dermed lagt en demper på avkastningen de senere år, men til gjengjeld sover Buffett og partneren gjennom 40 år, Charlie Munger, godt.

Svært mange tradere velger å realisere sine posisjoner før handelsdagen er over. Det gir dem samme utgangspunkt som Buffet hva gjelder søvn. Dog har traderne hos CMC Markets muligheten til å handle råvarer, valuta, indekser og aksjer verden over. Dermed spiller tidssonene inn.

Se bak tickeren

Buffett studerer selskapene bak aksjene i sin portefølje løpende. Med andre ord. Vit hva du kjøper – og husk at det blant annet er ulike analyser av et investeringsobjekt som gir gevinstmuligheter.

Med et langsiktig perspektiv skriver Buffet at ”Vi tror ganske enkelt at hvis selskapene er vellykkede, vil våre investeringer også lykkes. Noen ganger vil utbetalingene til oss være beskjedne; av og til vil kasseapparatet ringe høyt. Og noen ganger vil jeg gjøre dyre feil. Samlet – og over tid – bør vi få anstendige resultater. I USA har aksjeinvestorer vinden i ryggen,” skriver Buffett til aksjonærene. Det virker dermed som om han venter seg videre oppgang i amerikanske aksjer.

Nye nedturer vil komme

Som de fleste har erfart er det slett ikke alltid at kortsiktige bevegelser i aksjemarkedet kan forklares med den underliggende utviklingen i selskapenes verdier. Som professor Benjamin Graham, forfatter av The Intelligent Investor, en gang sa: ”I det korte bildet er aksjemarkedet en stemmemaskin, men på lang sikt er det en vekt.”

Buffett beskriver forbigående markedsuro med at aksjenes verdiutvikling på kort sikt kan skjule langsiktig verdivekst. Dette punktet er selvsagt avgjørende for tradere med kortsiktig horisont.

De siste 53 årene har selskapet Berkshire Hathaway bygget verdi ved å reinvestere inntjeningen. Likevel har Berkshire-aksjene hatt fire virkelig store tilbakefall på mellom 37 og 59 prosent: På midten av 70-tallet, i forbindelse med børskrakket i 1987, slutten av 90-tallet og under finanskrisen.

”I de neste 53 årene vil våre aksjer (og andre) oppleve nedganger som ligner. Ingen kan fortelle deg når disse vil skje. Lyset kan når som helst gå fra grønt til rødt uten å pause på gult,” skriver han.

Viktigheten av diversifisering

Aksjer er langt mer risikofylte enn obligasjoner, men Buffett påpeker at hvis en investor forlenger investeringshorisonten, kan en diversifisert portefølje av amerikanske aksjer bli gradvis mindre risikofylt enn obligasjoner, forutsatt at aksjene er kjøpt på en fornuftig inntjeningsmultippel i forhold til gjeldende rentesatser.

Én investering på ti år

Avslutningsvis har Buffett et råd basert på erfaringer fra et veddemål han inngikk i 2007, hvor han mente at den brede amerikanske aksjeindeksen S&P 500 ville slå et utvalg hedgefond over en tiårsperiode.

Motparten, kapitalforvalteren Protégé og en gruppe med ikke-navngitte hedgefond, utførte sannsynligvis titusenvis av handler frem til 2017, men ble likevel slått av Buffett.

”Hold fast i store, "enkle" beslutninger,” konkluderer investoren.

Om tipsene hans kan benyttes opp mot fredagens offentliggjøring av amerikanske sysselsettingstall – som nok anses som kommende ukes viktigste begivenhet for tradere, lar vi forbli uskrevet.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app