CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Høy oljepris rammer aksjemarkedene

Markets

Oljeprisen svinger for tiden i intervallet mellom 100-120 dollar fatet. Nå stopper EU-landene snart oljeimporten fra Russland. 

Kun to år tilbake i tid var situasjonen en helt annen. I april 2020 kostet et fat med Brent 21 dollar. Bransjen var dødsdømt, oljeselskapene la om strategien, og investorer flyktet over til grønne energiselskaper. Under pandemien, med flere nedstengninger og gjenåpninger av samfunnet, ble oljeprisen firedoblet. I oktober 2021 var oljeprisen 85 dollar. Så falt den til 70 dollar frem til februar, da Putin kjørte kolonner av tanks mot den ukrainske grensen. Siden invasjonen er prisen steget suksessivt og blitt intensivert av vestlige sanksjoner. I skrivende stund koster Brent 111 dollar fatet.
 
Kriger har ofte en markant påvirkning på tilbuds- og etterspørselsbalansen i markedet. Det så vi i 1973 da Opec-landene innførte en vestlig oljeembargo i protest mot støtten til Israel i Yom Kippur-krigen. Da embargoen ble opphevet i mars 1974, var oljeprisen steget nesten 300 prosent fra oktober året før. Vi så også kraftige oljeprisstigninger under den iranske revolusjonen i 1978 og da Iran og Irak var i krig i 1980. Under Golfkrigen i 1990 ble oljeprisene nesten fordoblet.
 
Hva gjør Russland med oljen?
Selv små fall i tilbudet av olje kan ha dramatisk effekt på oljeprisen. Russland står for omkring 13 prosent av den globale oljeproduksjonen og omkring 11 prosent av eksporten. USA har allerede innført forbud mot import av russisk olje, noe landet kan gjøre uten store problemer fordi USA nå er nettoeksportør av olje. Verre er det i Europa, hvor avhengigheten av russisk olje er betydelig. Omkring halvparten av den russiske oljeeksporten gikk til Europa før sanksjonene ble innført. Nederland og Tyskland er de to største importørene. Presidenten i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, har meldt at EU-landene forbys å importere olje fra Russland fra utgangen av 2022. Et foreløpig unntak er gitt for Ungarn og Slovakia, som får ett års videre utsettelse.
 
Oljeprisen fremover vil påvirkes av mange forhold, ikke minst om Russland finner alternative kjøpere til sin olje. Både India og Pakistan har inngått oljekontrakter med Russland til fordelaktige priser. Center for Research on Energy and Clean Air hevder at Kina har kjøpt olje fra Russland for seks milliarder euro i krigens første to måneder, ifølge Dagbladet Børsen. Hvis Russland ikke får solgt all sin olje, vil etterspørselen etter olje fra andre leverandører overstige produksjonen. Det kan føre til ytterligere prisstigninger. Skal vi tro DNB Markets, kan prisen på Brent stige til 130 dollar fatet innen utgangen av året og forbli høy i flere år.
 
Blandede effekter
Dagens relativt høye oljepris, kombinert med en sterk dollar, har store implikasjoner for aksjemarkedene. De positive først: Oljeselskapene og serviceselskapene i bransjen høster fruktene av høye energipriser. Ser man på energiindeksen på Oslo Børs, som primært omfatter olje og oljeserviceselskapene, så er den steget 43 prosent i år og 95 prosent det siste året. Det har vært drivkraften til at hovedindeksen på Oslo Børs er steget 3 prosent i år. Hvis du fjernet kun Equinor fra hovedindeksen, ville den ha falt mer enn åtte prosent i år!
 
For børsmarkedene generelt er den høye oljeprisen alt annet enn bra. For det første er den en av de viktigste drivere til den høye inflasjonen vi nå ser. Inflasjonen er på rundt 7-8 prosent i USA og Europa. Høy inflasjon er gift for aksjemarkeder. Sentralbankene, som generelt sikter mot en inflasjon på omkring to prosent, bruker rente som våpen for å bekjempe prisstigninger. Når husholdninger skal bruke mer av sin inntekt på energi og på å betjene gjeld, så er det mindre disponibelt til reiser, underholdning, restaurantbesøk og kapitalvarer som biler og elektronikk. Privatforbruket dempes. Aksjene faller. Hittil i år er globale aksjekurser falt 18 prosent målt på verdensindeksen MSCI ACWI.
 
Brutalt for flyselskapene
Energi er en viktig innsatsfaktor i en rekke bransjer. Når energiprisene stiger, blir det dyrere å produsere, alt fra gjødsel og isolering til metaller og sement, for å nevne noen av de mange utsatte bransjene. Oljeprisen har selvsagt også en direkte påvirkning på all transport. Transportører, rederier, shipping og ikke minst flyselskaper opplever nå sterkt økte kostnader. Ifølge sammenslutningen av flyselskapene, IATA, er prisen på jet-fuel steget 126 prosent det siste året og er nå på det høyeste nivået på 14 år. Drivstoff er flyselskapenes største enkeltkostnad, og dagens høye pris gjør dype innhugg i selskapenes lønnsomhet.
 
Det er umulig å spå om utviklingen i oljeprisen. Den fluktuerer ofte kraftig og kan reagere voldsomt på endringer i markedssituasjonen. Men for å omskrive et sitat fra Mark Twain: Ryktet om oljebransjens død er sterkt overdrevet. Nå pumpes olje som selges til høye priser over hele verden. For klimaet, og for oss investorer, er dette slett ikke uproblematisk..
 


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app