CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Hold deg fast! straks er det presidentvalg

I et halvt år har det meste i aksjemarkedet dreiet seg om Covid-19, men om under to måneder er det presidentvalg i USA, og der blir igjen Donald Trump hovedpersonen.

Liker du å kjøre berg-og-dal-bane? I så fall kan aksjemarked være et fint sted å være de neste månedene. For tradere kan det til og med bli lønnsomt.

Analyserer man utviklingen i den amerikanske hovedindeksen de siste 90 årene vil man se enkelte mønstre som går igjen. Et ganske tydelig mønster relaterer seg til presidentvalget i USA. i Historiske data er riktignok ikke en sikker indikator på hvordan fremtiden vil se ut, men det kan gi oss en pekepinn på hva vi kanskje kan vente oss. 

Dataene viser nemlig at både aksje- og obligasjonsmarkedet i snitt har lavere avkastning i et år med presidentvalg, enn et vanlig år. For et vanlig år er nemlig snittavkastningen 8,5 prosent, mens den i et valgår er under 6 prosent. Dataene viser også at aksjemarkedet leverer noe dårligere enn snittet i året etter et valgår, spesielt hvis det velges en ny president. Årsaken er ganske åpenbar: markedet liker ikke usikkerhet.

Sannsynligheten for at det velges en ny president er i utgangspunktet ganske lav. Ikke siden 1932 har en sittende president tapt et gjenvalg, med mindre det har oppstått en resesjon i løpet av den inneværende presidentperioden. Så er spørsmå let om vi er i en resesjon da.

Den vanligste definisjonen på en resesjon er to eller flere kvartaler med fall i et lands bruttonasjonalprodukt. I henhold til denne definisjonen er USA nå i en resesjon (fall i både Q1 og Q2). Men selv om tallene er klare er det ikke sikkert Trump og hans tilhengere er enige. Det har vi sett før.

Trump vil i presidentvalget fokusere på at koronasituasjonen er en unntakstilstand som er forårsaket av våre «fiender» i Kina og at han til tross for denne utviklingen har reddet aksjemarkedet fra kollaps. Faktisk har han sørget for at hovedindeksen aldri har vært høyere enn den er i dag. Sannheten er nok mer at sentralbanksjef Jerome Powell, med sine tilsynelatende uendelige stimulipakker har sørget for det.

Biden vil må sin side poengtere at aksjemarkedet ikke nødvendigvis reflekterer realøkonomien, og at USA snarere tvert imot står i knestående med massiv arbeidsledighet og bred fare for konkurser. Det er kun Trumps pengesterke kompiser som er blitt rikere, mens mannen i gata har det verre enn på lenge, vil han slå fast.

Hvem av de to kandidatene som sitter i presidentstolen 21 januar 2021 avhenger av hvilken av disse historiene amerikanske velger tror på. Om majoriteten kjøper Trumps argumentasjon er etterlatt inntrykk at amerikansk økonomi går bra og det er gode muligheter for at aksjemarkedet suser videre. Om majoriteten derimot støtter Bidens argumentasjon vil det bli større fokus på mismatchen mellom realøkonomien og prisnivå i aksjemarkedet, noe som kan sende markedet utforbakke. 

I alle tilfeller vil presidentvalget føre til stor grad av splittelse og usikkerhet, som sammen med Covid-19-sutuasjonen vil bidra til å skape store svingninger i markedet.

Hold deg fast.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app