CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Har du vurdert giring? Da bør du lese disse syv tipsene.

Har du vurdert giring? Da bør du lese disse syv tipsene. Trading med vår handlesplattform.

Det å låne penger til finansinvesteringer er en turbo for både gevinst og tap. Giring er noe investorer har brukt i lang tid til å få større effekt av egenkapitalen sin og dette trenger du å vite før du prøver deg! Og ja, du kan teste giring uten å risikere noe på en demokonto.

Har du tenkt på at boligkjøp er giring? At 1.200.000 kroner i egenkapital gjør at du typisk kan kjøpe en bolig til 4.800.000 med 75 prosent av summen som lån. Og at en 10 prosents vekst i boligprisen gir 40 prosent avkastning på egenkapitalen.
 
Giring i finansielle investeringer er grunnleggende det samme. Egenkapital tilføres en andel lånte penger for å gjøre en større investering. Verdiutviklingen på den totale investeringen – enten den positiv eller negativ – vil gi en høyere prosentvis utslag på egenkapitalen.
 
Før har giring vært forbeholdt større investorer, men med CFDer (contracts for difference) kan også du som privatinvestor ta i bruk giring. Og du kan gire kjøp av alt fra aksjer til valuta, indekser og råvarer. Hva trenger du å vite før du girer? Vi har sju punkter som vi mener er viktige å kjenne til:
 

1. Så mye kan du gire

Hos oss kan du gire mellom 5 og 30 ganger, avhengig av hva som er det underliggende instrumentet. Det er CFDer på aksjer som ligger lavest, med mulighet for «femgangeren». Det innebærer at du kan gjøre en investering på 250.000 kroner med en egenkapital på 50.000 kroner. Det er innenfor de mest likvide markedene at du kan gire mest. Innen valuta kan du for eksempel gire 30 ganger.
 
(Dersom du kvalifiserer til å bli klassifisert som en profesjonell kunde, vil giringmulighetene være langt høyere.)
 

2. Hvordan risikoen øker

Når mulighetene for økt avkastning øker med giring, innebærer det også en symmetrisk økning av risikoen. La oss si du kjøper CFDer på den tyske DAX-indeksen. Du går inn med 30.000 kroner og girer maksimalt, som er 20 ganger innsatsen, og har en investering på 600.000 kroner. Dersom indeksen faller med 5 prosent, vil du ha tapt hele innsatsen.
 
Lyst til å prøve trading i aksjer, indekser, råvarer eller valuta? Åpne en demokonto eller ønsker du å søke om en livekonto med en gang?
 

3. Dette er marginkravet

Marginkravet er minimum egenkapital du må ha på konto for en gitt eksponering. Størrelsen på marginkravet baserer seg på historisk risiko og likviditet per produkt. Jo mer prissvingninger desto større sikkerhet må du stille.
 

4. Tvangssalg – en reell trussel

Tvangssalg skjer når kontoverdien faller under halvparten av marginkravet. Dette kan du unngå ved å sette inn mer midler eller ved å redusere giringen. På denne måten tåler du bedre kortsiktige svingninger. Du vil også motta varslinger på forskjellige måter når denne grensen nærmer seg. I en handelsløsning som CMC Markets har du full oversikt over marginbruk.
 

5. Diversifiser risiko

Hos oss har du tilgang til CFDer på 10.000 finansinstrumenter over hele verden. Bruk dette mangfoldet til å redusere risiko – som det gamle ordtaket sier "ikke legg alle eggene i samme kurv"! I handelsløsningen kan du enkelt simulere hvordan risikoen på ulike papirer korrelerer og motkorrelerer.
 

6. Hva koster det å gire?

Giring er som å låne penger, og det koster å låne penger. Renten på giring via oss varierer med renten i de underliggende markedene. Normalt legger vi på et påslag på mellom 1 og 3 prosentpoeng på de relevante interbankrentene. Denne kostnaden er en årlig rentekostnad og gjelder kun posisjoner man holder over natten og ikke intradagshandler. Og handler man forward kontrakter kan man unngå denne kostnaden, men da er det en noe større spread mellom kjøps- og salgskurs.
 

7. Hvilken giring er du komfortabel med?

Giring er en turbo for både oppside og nedside når du investerer. Heldigvis finnes det en god mulighet for å simulere ulike nivåer av giring trene før du setter i gang med ekte penger. Det kan du gjøre med en demokonto.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app