CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Fulle lagre – men hvor er kundene?

Markets

Nye innkjøpsstrategier, lageroppbygging og resesjon er en dårlig cocktail.

 
Problemene er langt fra løst i forsyningskjedene. Det er fortsatt betydelig mangel på mikrochips, hvilket skaper store problemer for mange bransjer, eksempelvis bilprodusenter. Samtidig sliter de med å få deler som tradisjonelt har blitt produsert i Ukraina, og nå melder bilfabrikantene også om mangel på dekk. Russland har en stor dekkproduksjon og leverer også mange av råstoffene. Flyfabrikanter som Airbus og Boeing har redusert produksjonen på grunn av leveringsproblemer på deler og komponenter. Skiftet til 5G-nettverket krever også betydelig mengder av mikrochips, så det er kamp om ordrene fra chipfabrikanter, som produserer på full kapasitet. Det forventes at leveringsproblemene vil fortsette langt ut i 2023.
 
Samtidig er det problemer i mange havner. I Storbritannia er det omfattende streiker i de store havnene i Felixstove og Liverpool. Det legger stort press på andre europeiske havner. Andre steder er det været som skaper problemer: I Kina er havnene i så vel Shanghai som Ningbo veldig utsatt for tyfoner, og sistnevnte har nylig vært stengt mens stormene raste. Den første uken i oktober er det Golden Week i Kina, hvor blant annet nasjonaldagen feires. De fleste fabrikker stopper produksjonen i denne uken, og havnene er derfor ekstremt travle i den siste uken før ferieperioden. Innkjøp til julehandelen er i full gang. 
 
Nye innkjøpsstrategier
De voldsomme forsyningsproblemene vi har sett under korona-pandemien og senere med krigen i Ukraina, har tvunget mange bedrifter til å legge om sin innkjøpsstrategi. Just-in-time leveranser er gunstige når forsyningskjedene fungerer normalt, men prisen for å ha syltynne lagerbeholdninger har vist seg å være betydelig når leveranseproblemer eskalerer. Det kostet enorme summer og ga store utslag på både omsetning og resultat. Klok av skade har innkjøpssjefene tenkt: La oss fylle opp lagrene i tilfellet problemene vedvarer eller gjenoppstår.  
 
Under og rett etter korona-nedstengningene var kjøpelysten stor. E-handelen blomstret under pandemien, og da samfunnene ble åpnet, strømmet forbrukere ut på caféer og restauranter, inn i butikker og opp i fly. Servicenæringen, alt fra restauranter til flyplasser, kunne ikke følge med på den voldsomme etterspørselen. Men så gikk det galt. Inflasjonen eksploderte, spesielt for folk med høyt energiforbruk eller stort transportbehov. Så kom renteøkningene, og det rammet familier med høye boliglån hardt. Fokus endret seg fra forbruk til overlevelse. Unødig forbruk og luksus spares nå i takt med at banken, bilen og matbutikkene suger til seg av kjøpekraften. 
 
Hvor er kundene?
Denne uken fremla Nike sitt regnskap for første kvartal. Omsetningen økte med 4 prosent i forhold til første kvartal i fjor, takket være store tilbudskampanjer i USA. Lagerbeholdningen økte med 45 prosent, hvilket er bekymringsfullt. Salget i Kina falt med 20 prosent i lokal valuta, hvilket dels tilskrives koronasituasjonen og dels en forbrukertrend vekk fra vestlige merker over mot lokalproduserte produkter. Mange amerikanske forhandlere har også opplevd at lagerbeholdningene er langt høyere enn ønsket. Amazon lanserer den 11. oktober et 48-timers langt ”Prime Early Access Sale” for å få redusert noe av sitt overflødige lager. Selskapet har – i erkjennelsen av de vanskelige markedsforholdene – også midlertidig stoppet byggingen av et stort logistikklager i Spania. Electrolux varslet sterkt fallende etterspørsel i deres tredje kvartal, noe som gjør at lagernivåene dermed er altfor høye. Elektronikk-kjeder har samtidig store lagerbeholdninger og mangel på produkter, som eksempelvis iPhone og Playstation 5.
 
Mindre frakt
Da transportgiganten FedEx la frem sine førstekvartalstall i midten av september, med varsel om markant fall i etterspørselen, så var det en slags makroøkonomisk værmelding til hele verden. I selskapets største divisjon, FedEx Express, falt fortjenesten med 69 prosent, drevet av et fall i fraktvolumet på 11 prosent i forhold til samme periode i fjor.  Aksjen falt 23 prosent, blant annet fordi selskapet forventet ytterligere motvind i de kommende kvartaler. Resultatene og forventningene som de store fraktselskapene rapporterer, er gode indikatorer på temperaturen i verdensøkonomien.
 
Med fulle lagre, lav etterspørsel og pessimistiske forbrukere som holder hardt på lommeboka, er varehandelen veldig presset. Du kan nok forvente en Black Friday med ville tilbud i november. Når Electrolux tilbyr kjøleskap med stor rabatt, kan du også se frem til at Stockholmsbørsen tilbyr Electrolux-aksjer med tilsvarende rabatt. Aksjen selges nå til cirka halvparten av prisen ved årsskiftet. Tross rabatten investerer jeg ikke i aksjer rettet mot et veldig nervøst forbrukermarked. Men kanskje skulle jeg investere i et nytt kjøleskap som bruker mindre strøm?


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app