CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Fremtidsutsiktene har visst aldri vært bedre

Fremtidsutsiktene har visst aldri vært bedre

Fremtiden er lys – i hvert fall om vi skal tro det amerikanske aksjemarkedet. Onsdag snuste hovedindeksen S&P500 på all-time-high.

Skru tiden tilbake til nyttårsaften 2019. Da hadde vi en oljepris på rundt 70 dollar fatet, oljeetterspørselen hadde aldri vært høyere, arbeidsledigheten i USA lå på historisk lave 3,5 prosent og sentiment-indikatorene viste at de fleste ventet fortsatt oppgang i økonomien. Samtidig hadde vi en volatilitet/frykt, målt ved VIX-indeksen, på rundt 12, noe som er svært lavt.

Drøyt åtte måneder senere har det internasjonale energibyrået (IEA) nedjustert sine anslag for oljeetterspørsel med 8,1 millioner fat per dag. Oljeprisen vaker rundt 45 dollar per fat. Arbeidsledigheten i USA er på 10,2 prosent, BNP-tallene viser at vi er inne i en resesjon, og frykt-indeksen er fortsatt på forholdsvis høye 23. Samtidig er koronaviruset i ferd med å blusse opp i store deler av verden, smittetallene i USA vokser ukontrollert, og misnøyen med Trumps håndtering vokser i befolkningen. USA sitt forhold til Kina er kaldere enn noen gang, og presidentvalget i fjerde kvartal skaper en usikkerhet om framtiden.

Likevel har det amerikanske aksjemarkedet tilnærmet aldri vært priset høyere. Til tross for alle makroøkonomiske indikatorer mener markedet implisitt at inntjeningsgrunnlaget aldri har vært bedre enn akkurat nå.

Greater fool theory hevder at det er mulig å tjene penger på å kjøpe overprisede aksjer så lenge det kommer en enda større idiot og kjøper aksjene dyrere etter deg. Mye tyder på at det er dette store deler av markedet nå satser på. Tiden for å finne frem penn og papir og regne på verdsettelse er forbi, nå er det psykologien i markedet som rår. Mange har sett på «korona-dippen» i markedet som en kjøpsmulighet. En mulighet til å komme inn i markedet på et lavt nivå og tjene penger raskt etter hvert som koronasituasjonen og markedet stabiliserer seg. Referansepunktet har hele tiden vært all-time-high i mars, en milepæl å strekke seg etter. Men hva nå? Hva skjer med psykologien i markedet når man er forbi dette referansepunktet? Hva skjer når reiselivsnæringen, utelivsnæringen og aksjonærene mister troen på en rask gjenoppretting av økonomien og tar inn over seg at markedet aldri har vært priset høyere? Det kan fort bli en korreksjon nedover.

Det er fortsatt solskinn utenfor vinduet, men høsten kommer, og den er kjent for å være grå og trist. Også i aksjemarkedet. Akkumulert stammer tilnærmet all historisk avkastning i aksjemarkedet fra første halvår. En investor som konsekvent har vært eksponert i markedet fra juni-desember har over tid tjent adskillig mindre enn en som har vært eksponert i januar-juni. I tillegg har majoriteten av resesjonene og aksjekrakkene kommet på høsten. Derav uttrykket sell in May and stay away.

Denne situasjonen er riktig nok unik, spesielt siden første halvår i aksjemarkedet var negativt. Historien er likevel ikke på lag med kommende høst. Analysesjef for kreditt i Sparebank 1 Markets, Pål Ringholm, påpeker nemlig at det i ni av ti tilfeller siden 1950-tallet har kommet en runde to med børsfall i de tilfellene hvor markedet har falt mye og hentet seg raskt inn igjen. Dette er oppskriften på en ny «bølge» med børsfall, akkurat som nå har en ny bølge med smitte. Vi mennesker lengter alltid etter en grunn til å feire, men det er dessverre ikke alltid det er grunnlag for det.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app