CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

ETF-er vinner stadig større innpass

ETF-er vinner stadig større innpass

Ikke uventet fikk vi en sterk vekst i interessen for Exchange Traded Funds (ETF-er) i 2021. Investeringsformen gir investorer mulighet til å få en bred eller spiss eksponering med god likviditet til en lav kostnad.

Ifølge Financial Times ble det netto investert mer enn 1.000 milliarder dollar, eller 8.869 milliarder kroner globalt i ETF-er i 2021.
 
ETF er børsnoterte fond man kan handle på samme måte som aksjer. Det finnes aktive fond, hvor forvaltere prøver å slå markedet, men langt hovedparten er indeksfond, som passivt følger en aksjeindeks eller speiler prisutviklingen på eksempelvis en råvare. ETF-er har ofte lavere kostnader enn tradisjonelle indeksfond. De prises kontinuerlig og markedsoperatørene sørger for likviditet i ETF-ene. I Norden er det overveiende institusjonelle investorer, som pensjonsselskaper, som investerer i ETF-er.
 
Veksten i europeiske ETF-er har også vært markant det siste året. Ifølge State Street, som er en av de store ETF-aktørene, steg investeringene fra 52 milliarder euro i 2020 til 122 milliarder euro i 2021. Det tilsvarer 1.224 milliarder kroner. Det var også vekst i ETF-obligasjonsfond mens det var en tilbakegang i investeringer i råvare ETF-er.
 
Innovasjon
Når ETF-er vinner popularitet skal det også ses i relasjon til ønsket om å investere ansvarlig, innenfor spesielle områder eller sektorer. Eksempelvis er det sterke søkelyset på klima, miljø og samfunnsansvar vanskelig å håndtere for investorene. Hvilke aksjer skal jeg velge, hvilke teknologier vinner frem og hvordan vet jeg om selskapene opptrer forsvarlig? Derfor kan det være lettere å spisse investeringen ved å velge blant ETF-er med tilpasset investeringsprofil. Dette gjelder også om man investerer i råvarer eller i kryptovalutaer.
 
ETF-er ble lansert tidlig på 90-tallet og har vokst raskt. Det har også vært en betydelig produktutvikling for å tilfredsstille en bredere investormasse. Eksempelvis kan du i dag gire ETF-investeringen i forhold til de underliggende aktiver. Du kan sågar investere i «inverse ETF-er», hvor kursutviklingen er motsatt de underliggende aktiver. En invers aksje-ETF gir da en negativ avkastning når de underliggende aksjer stiger i kurs. Disse produktene er utviklet for investorer som ikke har lange tidshorisonter. Det lanseres fortløpende eksotiske ETF-er med høy risikoprofil, fantasifulle konstruksjoner og med uregulerte, underliggende aktiver.
 
CFD-er gir samme muligheter
CFD-er – Contracts for Difference - er et klart alternativ til ETF-er. Også CFD-ene speiler underliggende indekser eller sektorer. I tillegg gir CFD-er mulighet for eksponering mot valuta og råvarer. Også CFD-er byr på giringmuligheter og god likviditet. Det at ETF-er vokser i utbredelse også for ikke-profesjonelle investorer, viser økt vilje til målrettede investeringer der investoren selv gjør dypere vurderinger. Dermed ser vi også vekst i interessen for CFD-er. Enten man investerer langsiktig eller er spekulant, så byr menykartet i investeringsverdenen på relevante og spennende valgmuligheter. Som investor på indeksmarkeder skal du vurdere så vel kostnadsprofil som avkastningsmuligheter og risiko.
 
En ytterligere dimensjon er at man kan handle ETF-er som CFD og da kan man velge å gå long eller short ETF-er blant annet og man får høy fleksibilitet i giringmulighetene.
 
For også i passive ETF-er kan eksempelvis kostnader til automatiske rebalanseringer gi negative overraskelser. Velger du aktive ETF-er vil det fremkomme hvor mye forvalterne tar for å styre fondene.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app