CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Er gullrushet over?

Er gullrushet over?

Prisen for edle metaller har hatt en formidabel vekst gjennom 2019. Fra juni til september gikk gullprisen opp med 20 prosent. I løpet av de siste to månedene har prisen imidlertid trukket seg tilbake. Er gullrushet over? 

Fra 1. juni til 4. september steg gull og sølvprisen med henholdsvis 20- og 30 prosent. Siden sommeren har prisene for edle metaller derimot trukket seg tilbake. Ved inngangen til helgen koster én unse med gull 1456 dollar, nesten 7 prosent lavere enn noteringen på 1554 i starten av september. Sølvprisen har falt med 14 prosent, fra 19,6 til 16,92 i samme periode. De siste månedenes fall har fått enkelte tradere til å spørre seg om prisoppgangen på edle metaller er over for denne gang. Andre spekulerer i om dette kan være et ideelt kjøpstidspunkt.

Først og fremst må de siste månedenes nedgang ses i sammenheng med gullrushet i sommer. Sommerens oppgang ble i stor grad drevet av opportunistiske kortsiktige investorer som kjøpte opsjoner, future- og forward-kontrakter og ETFer, ikke av langsiktige investorer som kjøpte fysisk gull. For at gullprisen skal holde seg over tid må markedet bestå av en god del langsiktige investorer som vil sitte på råvaren, parallelt med at etterspørselen øker. Da øker prisene. Når nå prisene faller skyldes det i stor grad at resesjonsfrykten i markedet er falt og at mange av de kortsiktige investorene har trukket seg ut, uten at flere langsiktige investorer har kommet inn.

Det kan derfor argumenteres for at de siste månedenes fall skyldes at de kortsiktige investorene har realisert profitt. I så fall kan det være et greit kjøpstidspunkt for de som har langsiktig tro på gullprisen. 

Mange faktorer taller fortsatt for at gullprisen skal opp over tid. Det er fremdeles en god del usikkerhet i verden og det er økende skepsis til om verdens sentralbanker har kontroll på konsekvensene av den ekspansive pengepolitikken som nå føres i stor skala i mange land. Dessuten er vi sent i oppgangssyklusen og mange går nærmest bare og venter på en verdensomspennende resesjon. Hvis denne frykten øker vil gullprisen følge etter. Tekniske analytikere påpeker dessuten at vi nærmer oss noen tekniske støttepunkter som gullprisen med liten sannsynlighet vil bryte ut av.

Vi ser også tendenser til at enkelte nasjoner, hovedsakelig i Øst-Europa kjøper gull i stor skala. Denne uken fraktet blant annet Polen hundre tonn med gull tilbake til hjemlandet etter å ha hatt det plassert i Bank of England. Bloomberg skrev også denne uken at opsjoner til en verdi av 1,75 millioner dollar, som gir kjøperen rett til å kjøpe gull til 4000 dollar i juni 2021, byttet hender denne uken. Kjøperne av disse opsjonene tror altså det er gode muligheter for at gullprisen kan triple seg på 18 måneder. 

Ved inngangen til helgen er de fleste av CMC Markets sine tradere positiv til edle metaller. Majoriteten som har investert er posisjonert for oppgang både i gull, sølv og platina.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app