CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Emerging Markets våkner

Markets

Mange har brent fingrene på investeringer i Emerging Markets og løpt skrikende vekk. Er tiden inne til å overvinne frykten?

 

Investordialogen i 2022 har primært handlet om fallende kurser, stigende inflasjon og renter, krig i Europa, utsikt til fallende vekst og mulig resesjon. Det er overveiende sannsynlig at veksten i verdensøkonomien blir lavere i 2023 enn den har vært i år. The International Monetary Fund (IMF) tror på en global realvekst i BNP neste år på 2,7 prosent mot 3,2 prosent i år. For eurosonen kan det bli mer dramatisk da det spås et fall fra 3,1 prosent i år til 0,5 prosent i 2023. Hvilke tanker gjør du deg, som investor, om nettopp det?
 
En nærliggende tanke vil være å utforske markeder med høyere økonomisk aktivitet. Mange av disse markedene finnes under det vi ofte omtaler som Emerging Markets. Begrepet er i seg selv altfor omfattende og unyansert til å være særlig nyttig. Tradisjonelt er det definert som økonomier med lav BNP per innbygger og høye vekstprognoser. Geografisk er landene spredt over store deler av kloden, fra Asia til Øst-Europa og via Afrika til Latin- og Mellom-Amerika. Den ofte siterte indeksen MSCI Emerging Markets (MSCI EM) består av aksjer i 11 land i Europa, Midtøsten og Afrika, fem i Latin- og Mellom-Amerika og åtte land i Asia. Investerer du i indeksen få r du naturligvis en bred eksponering, men du får også hummer og kanari. Kinesiske aksjer utgjør 26 prosent av indeksen, taiwanske omkring 13 prosent og sørkoreanske omkring 11 prosent, ifølge Financial Times. Til sammen utgjør de tre landene omtrent halvparten av indeksen.
 
Spennende utsikter
I slutten av oktober var MSCI EM ned nesten 31 prosent siden nyttår. Så kom fønvind på aksjemarkedene, og nå ligger den cirka 20 prosent lavere enn ved årsskiftet. Ser man på de siste fem årene, har indeksen falt med omkring 14 prosent mens MSCI World, en indeks som består av aksjer i utviklede markeder, har steget nesten 33 prosent. Det er en dramatisk forskjell. Ser man på de siste 10 årene, har MSCI World hatt gjennomsnittlig årlig vekst på 9,5 prosent mens MSCI EM ligger på beskjedne 1,2 prosent. Men sammenligningen må ikke stoppe her. Fra omkring år 2000 til 2010 var forholdet nærmest motsatt, slik at de to indekser har den samme gjennomsnittlige årlige vekst. Den har vært på 8,6 prosent de siste 20 årene. 
 
Det som er interessant nå er at MSCI EM, målt mot utviklede markeder, ser ut til å befinne seg på et nivå hvor det tradisjonelt vender. De siste 40 årene har budt på to perioder hvor MSCI EM klart har overprestert og to perioder med underprestasjon i forhold til MSCI World. Den siste tunge perioden har vart helt siden 2010. 
 
Samtidig er verdsettelsen nå attraktiv. Ifølge en analyse fra Timeinvest handles MSCI EM med et price/earnings-forhold på omtrent 10,3, hvilket er en rabatt på 32 prosent i forhold til tiårs-gjennomsnittet. Tilsvarende handles MSCI World til 15,3, en rabatt på 25 prosent på tiårs-gjennomsnittet.
 
Timeinvest ser positive utsikter for Emerging Markets de neste ti årene, drevet av viktige megatrender, fornyet interesse fra investorer og lovende avkastningsutsikter. Samtidig understreker selskapet at risikoen er høy og at det kan lønne seg å velge fond eller indekser med et spesielt fokus, eksempelvis bærekraft.
 
Geografiske nyanser
Spaltisten David Stevenson i Financial Times tok også et oppgjør med Emerging Markets-begrepet i en kommentar nylig. Han mener investorer må være langt mer fokusert på visse land og på fond som foretar aktive allokeringer mellom landende på en intelligent måte. Han forklarer hvordan investorene i MSCI EM har betalt en høy pris når kinesiske selskaper tilsvarende omkring en fjerdedel av indeksen, har hatt dramatisk fallende aksjekurser. I stedet mener han at investorer bør fokusere på land som viser positiv avkastning og viser til at Brazil, India, Mexico, Chile, Indonesia og Peru stort sett har levert dette i år. I sterk motsetning til MSCI EM, som er ned 20 prosent. 
 
Hvor er vi på vei?
Utviklingen på mange vekstmarkeder dikteres i stor grad av geopolitiske begivenheter og den makroøkonomiske situasjonen. Forholdet mellom Kina og USA står sentralt, ikke minst på handelsområdet. Kinas store utfordringer med pandemien setter dype spor, men også Beijings næringslivspolitikk har skapt stor usikkerhet hos investorer. Og vi bør ikke glemme den militære spente situasjonen med Taiwan. Store miljøkatastrofer, som eksempelvis de voldsomme oversvømmelsene i Pakistan, skaper både ødeleggelser og frykt. I mange østeuropeiske land er det svært spent så lenge krigen utspiller seg i Ukraina.
 
På den makroøkonomiske front har årets kraftige renteøkninger i USA medført store kapitalstrømmer ut av mange vekstmarkeder, men denne utviklingen er nå blitt reversert. Etter at de amerikanske inflasjonstallene for oktober var noe lavere enn forventet, har sentralbanksjef Powell indikert at de kommende renteøkninger kan bli mindre aggressive. Det har bidratt til fornyet optimisme blant mange investorer, hvilket medførte at MSCI EM steg 14,6 prosent i november, den beste måned siden 2009.
 
Ikke for alle
Investeringer i Emerging Markets krever at du er risikovillig, langsiktig og at du er godt informert og kunnskapsrik eller får kvalifisert hjelp. Markedene er mange og vidt forskjellige. Risiko kan reduseres og avkastning forbedres ved å være selektiv og strategisk. Den nåværende verdsettelse er attraktiv. Men vi lever i en verden med raske forandringer og stor usikkerhet. Ikke minst i mange av vekstmarkedene.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app