CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

5-billioners-spørsmålet

5-billioners-spørsmålet

Verdens aksjemarkeder holdes i livet av en pengepolitikk vi aldri har sett maken til. Konsekvensene av den ubegrensede pengetrykkingen kan bli fatale. Hvor lenge klarer dollaren å holde på statusen som verdensvaluta, og hva kan eventuelt erstatte den?

I mer enn 50 år har dollar hatt status som verdensvaluta. Mer enn 80 prosent av alle utenlandske transaksjoner gjennomføres i dollar, og ifølge Trading economics er det ca. 5 billioner lett omsettelige amerikanske dollar i sirkulasjon i dag. Inkluderer man derivater og verdipapirer er tallet mye høyere.

Dollarens status som verdensvaluta (sammen med euro og yen) gjør at det er stor etterspørsel etter den. Dette gjør valutaen lett omsettelig og man har dermed tillit til den. Denne tilliten gjør at valutaen er spesielt attraktiv sammenlignet med andre valutaer i vanskelige tider. 

Koronakrisen er et eksempel på det. Når usikkerheten i verden blir stor, frykter man det vil gå ut over verdenshandelen og mange ønsker å konvertere mindre likvide valutaer, som for eksempel norske kroner, til dollar. Som en konsekvens så vi dollaren stige til historiske 11,45 mot norske kroner i slutten av mars. 

Nå har imidlertid dollaren falt en god del tilbake. Siden mars har dollar-indeksen falt fra 102,82 til 93,34. Det er det flere grunner til.

For det første har frykten for koronapandemien dempet seg en god del. Resultatet er at investorer igjen ser på utenlandske investeringer som attraktivt. Det øker etterspørselen etter andre valutaer.

For det andre har den amerikanske sentralbankens massive pengetrykking skapt en økende frykt for dollarens verste fiende: inflasjon.

Når det blir for mye penger i omløp, øker etterspørselen etter varer og tjenester, noe som presser konsumprisene opp. Dette gjør at pengene relativt sett får mindre verdi. I et slikt marked kan det være mer hensiktsmessig å plassere pengene sine i aktiva-klasser som er mindre sårbare for inflasjon. Denne tendensen har vi sett i gullmarkedet de siste månedene.

Parallelt med at dollaren har svekket seg, har gullprisen steget til rekordnivåer. I forrige uke nådde gullprisen over 2000 dollar per unse. Så høy har den aldri har vært tidligere. Noe av det samme ser vi i kryptomarkedet.

Selv om bitcoin er langt fra sitt toppnivå under manien i 2018 har kursen steget med over 100 prosent mot dollar siden mars. Ved inngangen til helgen koster én bitcoin 11 700 amerikanske dollar.

Veksten i både bitcoin og gull kan være et uttrykk for at tilliten til den amerikanske sentralbanken svekkes. Mange investorer frykter negative renter og ekstrem pengetrykking på sikt vil føre til en så stor innsprøyting av penger at inflasjon er uunngåelig, da er det best å vekte seg ned i dollar. 

Selv om gull og kryptovaluta begge har den egenskapen at de verken påvirkes av sentralbanken eller er spesielt sårbare for inflasjon, har de en å penbar nedside. Ingen av dem er spesielt godt egnet for å kjøpe varer og tjenester med. Hundre kroners- (eller 5 billioners) spørsmålet blir dermed om man over tid kan få en ny valuta, med egenskapene til gull og kryptovaluta, som ikke påvirkes av en stadig mer politisert sentralbank, men som kan erstatte dollarens rolle som attraktiv verdensvaluta til kjøp av varer og tjenester. 

Facebook har allerede prøvd seg med Libera, men ble stoppet på målstreken av amerikanske myndigheter. Sentralbanksjefen i Storbritannia fremmet tanken under World Economic Forum i Davos i fjor. Hvem vet hva Apple, Google eller Amazon pønsker på om dagen? 

Om noen lykkes å skape en ny digital verdensvaluta som får bred støtte av befolkningen og myndigheter over hele verden, da kan det bli kostbart å sitte igjen med dollar.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app