Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 71 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.
Nyheter

Med eller utan Kina?

Ännu hetare än AI?

Mittens rike har gått från att vara bäst på tillväxt till "icke-investerbart"

Kinas ekonomiska utveckling har varit en framgångssaga i årtionden och har varit viktig för den globala tillväxten.
 
Men nu verkar det som om internationella investerare har fått nog. 75 procent av de utländska investeringarna på den kinesiska aktiemarknaden under årets första sju månader har nu dragits tillbaka, enligt Financial Times. Totalt rör det sig om 25 miljarder dollar.
 
Det finns flera orsaker bakom kapitalflykten. President Xi Jinpings allt hårdare grepp om makten har gett en ökad politisk osäkerhet. Den förväntade ekonomiska återhämtningen från pandemin har uteblivit, 15 månader efter att landet plötsligt hävde restriktionerna. Samtidigt finns det en osäkerhet och oro kring hur djup krisen i landets fastighetssektor egentligen är.
 
Mycket tyder på att Kina kommer att få arbeta hårt för att övertyga internationellt  kapital om att det är både säkert och attraktivt att återvända.
 
Tillväxtmarknader utanför Kina
Som en följd av denna utveckling har intresset för exponering mot tillväxtmarknader utanför Kina ökat kraftigt.
 
För första gången någonsin är iShares MSCI Ex-China ETF, som exkluderar Kina från tillväxtmarknaderna, större än den ETF som följer Kina Förvaltat kapital i den förstnämnda har ökat explosionsartat från 164 miljoner USD år 2020 till 6,8 miljarder USD idag. Flera kapitalförvaltare rapporterar om en liknande utveckling. 
 
Hittills i år har MSCI China Index backat med omkring 8 procent, medan ett bredare tillväxtmarknadsindex exklusive Kina har stigit med mer än 10 procent under samma period.
 
Samtidigt uppstår frågan: kan mycket av nedsidan i Kina redan ha inprisats, och är det för sent att dra sig ur nu? Det finns bra argument både för och emot att exkludera investeringar i Kina.
 
 
Är det dags?
 
De professionella aktörerna på finansmarknaderna är skeptiska till det kinesiska statsstödet och bedömer att det finns intressanta alternativ på andra håll i Asien. Det händer mycket spännande i länder som Japan, Indien, Sydkorea och Taiwan.
 
Medan CSI 300-index för Shanghai och Shenzhen hittills i år har backat med omkring 9 procent har Taiwan, Sydkorea och Indien gett en bra avkastning. Tillsammans står dessa tre länder för mer än 40 procent av tillväxtmarknadsindex, en andel som ökar till nästan 60 procent när Kina exkluderas.
 
Japan har däremot länge ansetts vara en tillräckligt stor marknad för att handlas separat från resten av Asien Och kanske är det dags för Kina, som är världens näst största aktiemarknad med sina speciella riskfaktorer, att i större utsträckning separeras som en egen geografi. Kina viktas nu till 30 procent av tillväxtmarknadsindexet.
 
Kina ger diversifiering
"Har Kina problem får alla problem", sägs det, eftersom landet har en enorm inverkan på den övriga globala ekonomin. Det gäller inte minst för andra tillväxtmarknader i Asien där Kina ofta är en dominerande handelspartner. Även om den kinesiska aktiemarknaden utesluts ur en portfölj kommer investerarna att ha en betydande indirekt exponering mot den kinesiska ekonomin via andra marknader.
 
Om du vill ha en bred exponering mot tillväxtmarknader utanför Kina finns det inte någon uppsjö av produkter att välja mellan. Det är trots allt en relativt ny investeringsstrategi. När det aktuella indexet lanserades 2017 var det nästan 30 år sedan det vanliga tillväxtmarknadsindexet såg dagens ljus.
 
Diversifieringen är också värd att notera. På den kinesiska hemmamarknaden finns noterade bolag för 11 biljoner USD, mer än dubbelt så mycket som i Indien och Sydkorea tillsammans. Dessutom finns det kinesiska aktier som är noterade i Hong Kong och USA. Sammantaget erbjuder de kinesiska börserna en mycket bättre branschdiversifiering än de tekniktunga marknaderna i andra asiatiska länder.
 
 
Oklar väg framåt
Det råder stor oenighet om hur väl de kinesiska bolagen kommer att utvecklas under det kommande året. Investmentbanken Goldman Sachs tror att starkare vinster kommer att resultera i en stark börsuppgång på 17 procent från dagens nivåer. Konkurrenten Morgan Stanley är mer försiktig och räknar med att det stiger 7,5 procent, under förutsättning att det politiska stödet för näringslivet förbättras.
 
Utifrån hur det ser ut idag framstår Kina som relativt billigt jämfört med andra tillväxtmarknader. Om man tror på mean reversion, alltså en anpassning tillbaka till ett långsiktigt genomsnitt, finns det därför också en risk förknippad med att hålla sig borta från Kina om landet får ordning på saker och ting. Frågan är hur mycket tålamod man måste ha.
 


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.