Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.
Nyheter

Kvinnor är klokare på börsen!

Det är stor skillnad på hur kvinnor och män investerar.

Ibland hamnar man i en diskussion om könens överlägsenhet. Det blir allt svårare för män att hävda sig i sådana jämförelser. Kvinnor lever längre, är bättre bilförare (har en lägre skadefrekvens, och betydligt färre kvinnor än män dör i bilolyckor) och lever hälsosammare liv. Så vad har vi män att komma med? Då måste vi vara bättre investerare?
 
Nej, det är fel. Även på detta område är kvinnor överlägsna män. Kvinnor investerar helt enkelt bättre än män. Istället för att misströsta bör vi ställa oss frågan: Vad kan vi lära oss av kvinnorna och själva bli bättre investerare?
 
 
4-0 till kvinnornas fördel
 
Vi tar en titt på siffrorna: Det amerikanska investmentbolaget Fidelity gjorde en studie som visade att kvinnor i genomsnitt fick 0,4 procent högre årlig avkastning än män under en tioårsperiod. Det kanske inte verkar så mycket, men för en investering på 1 miljon svenska kronor har du under 25 år fått ihop mer än en halv miljon kronor mer om du har 7,4 procents avkastning jämfört med 7 procent.
 
Flera studier bekräftar detta förhållande. Investeringsplattformen Nordnet släppte nyligen statistik över kundernas avkastning under det första kvartalet i år. Nedbrutet på de nordiska länderna var siffrorna tydliga: Norge: Kvinnor 6,4 procent, män 4,8 procent. I Sverige fick kvinnorna 8,0 procent i avkastning medan männen ökade värdet 7,6 procent.  I Finland var siffrorna 2,8 procent respektive 2,1 procent, medan danska kvinnor fick en avkastning på 6,9 procent jämfört med 6,7 procent för männen. I alla fyra länderna var det kvinnorna som klarade sig bäst. Knappast någon tillfällighet.
 
Roligt i sammanhanget är att Fidelitys undersökning från 2017 visade att endast nio procent av kvinnorna trodde att de kunde få en bättre avkastning än männen! Just den ödmjuka inställningen till investeringar kan vara en viktig anledning till att kvinnor investerar klokare än män.
 
 
Här är hemligheterna
 
Fidelity lyfter särskilt fram olika syn på riskaptit mellan könen. Kvinnor är mycket mindre villiga att hoppa på riskfyllda trender än män. Dessa trender kan erbjuda hög avkastning, men de leder alltför ofta till förluster. Wells Fargo kvantifierade detta i en analys 2022 och kom fram till att kvinnor endast tar 82 procent av männens risk, men får ändå en högre riskjusterad avkastning än män.
 
Kvinnor handlar inte aktier lika ofta som män, många män att köpa och sälja aktier ofta. Detta är normalt inte att rekommendera. Jag kommer att tänka på Warren Buffet, som lär ha sagt att "min föredragna investeringshorisont är en livstid". Kvinnor tänker kvalitet framför kvantitet och har mer is i magen än män när det är oroligt på finansmarknaderna. En analys från Hargreaves Lansdown visade att kvinnor handlar 49 procent mer sällan än män.
 
 
Ett tredje skäl som nämns är att kvinnor är mindre "världsvana" än män och lyssnar mer på råd från experter. Därmed är de bättre på att sprida riskerna och undvika de mest riskfyllda investeringarna. Kvinnor är sannolikt mer skeptiska till rubriker som "den här aktien kan tredubblas", håller sig till säkrare placeringar och behåller sina aktier längre. Kvinnor har också en högre andel investeringar i fonder och litar mindre på sina egna kvalifikationer än vad män gör.
 
 
Fortfarande mest män som investerar
 
Aktiemarknaden är starkt mansdominerad och det är männen som sitter på de absolut största förmögenheterna: andelen kvinnliga aktieägare är endast 30 procent och har 20 procent av aktieförmögenheten. Men kvinnorna är på frammarsch och allt fler börjar investera redan i unga år. På Nordnet i Norge var andelen kvinnor 14 procent 2014 och 25 procent 2024. AksjeNorge publicerade på kvinnodagen en översikt som visade att det 2023 var lika många kvinnor som män som gjorde entré på aktiemarknaden. Detta var historiskt. Översikten visar att sedan 2015 har 72 000 kvinnor och 166 000 män börjat handla med aktier.
 
Så börsen är fortfarande ganska mansdominerad och männen har de största förmögenheterna, men kvinnorna är smartast. Kan vi lära av varandra?
 


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.