Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Vad är en garanterad stop-loss order?

En GSLO (Garanterad Stop Loss Order) finns tillgänglig för de flesta produkter och fungerar på samma sätt som en vanlig Stop Loss förutom att GSLO garanterar avslut till en angiven kurs. Detta oavsett volatilitet eller marknadsgap. Eftersom en GSLO garanterar dig ett avslut till en förutbestämd kurs så betalar du en avgift när du placerar ordern – en GSLO-premie.

En plattform gjord för CFD-handel

Låga spreadar, inga dolda kostnader, tillgång till över 12 000 instrument och mer.

Inkluderar 100 000 fiktiva kronor
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Mer om GSLO

Du kan endast placera en GSLO när marknaden är öppen och du gör det direkt via orderrutan under menyn för Stop Loss.

GSLOn kan inte placeras närmare än ett förutbestämt minimiavstånd. Du finner detta under översikten för produkten. Om du överskrider denna begränsning så kommer en varning att visas.

När du lägger till en GSLO kommer säkerhetskravet för ordern att vara det högsta beloppet av antingen det säkerhetskrav som ESMA har bestämt, alternativt värdet av den eventuella förlusten för ordern om GSLO:n genomförs. Säkerhetskravet för denna typ av order kallas ”Särskilt säkerhetskrav” och du finner detta i den nedre delen av orderrutan.

Eftersom vi garanterar dig ett avslut till ett specifikt pris betalar du en premie för att placerar din GSLO. Premien baseras på aktuellt pris i produkten och den visas i kontots valuta i den nedre delen av orderrutan.

En GSLO kan placeras på de flesta produkter. Du kan kontrollera så att det är möjligt att placera GSLOn via översikten för den produkt du är inresserad av.

Du kan när som helst ta bort en GSLO eller övergå till en vanlig eller Glidande Stop Loss.  Väljer du att ta bort en outtnyttjad GSLO återbetalar vi hela din premie.

Utanför produktens handelstider så kan du endast flytta din GSLO längre från aktuell kurs.

Alla ändringar är kostnadsfria.

Vi återbetalar hela din premie för en outnyttjad GSLO . Detta kan ske om den tas bort från en öppen positon, ändras till en vanlig eller Glidande Stop Loss, när en Take Profit genomförs och stänger positionen eller när positionen stängs/minskas manuellt

Via "Orderinställningar" kan du ställa in att en GSLO alltid ska vara vald när du öppnar en orderruta. Om du har ”Minimum” inställd så innebär det att GSLOn kommer att placeras så nära aktuellt pris som möjligt. Om det inte är möjligt att placera en GSLO på den valda produkten så kommer inte någon order av denna typ att läggas till.

Positionsfönstret

I positionsfönstret ser du de positioner som har en GSLO. Här kan du stänga eller minska de positioner som använder "Särskilt Säkerhetskrav" eller de som har "Vanligt Säkerhetskrav". Observera att om du har positioner med Särskilt och Vanligt Säkerhetskrav så kommer två ”aggregerade” rader att visas. Om du endast har positioner med Särskilt eller Vanligt Säkerhetskrav så kommer endast en aggregerad rad att visas.

Ytterligare GSLO-information

GSLOn kommer alltid att triggas av Nivå 1-priset.

Du kan inte anpassa så att en GSLO triggas av köp-, mitt- eller säljkurs såsom en vanlig Stopp Loss.

Du kan ha en GSLO på en produkt där du samtidigt har en lång och kort position.

Endast en viss procentuell nivå av produktens maximala positionsstorlek kan placeras med en GSLO. Du ser det maximala antalet via översikten för produkten.

GSLO på öppna positioner kommer att justeras för företagshändelser (utdelningar).

GSLO fungerar på samma sätt som en vanlig Stop Loss när det gäller rollover (förnyelse) av Forward-kontrakt. GSLOn kommer att placeras på samma avstånd i förhållande till Forwardkontrakt med rollovers. GSLOn kommer att placeras på samma avstånd i det kontrakt den rullar till som det kontrakt den rullas från.

Produktöversikt

Information om GSLOn finns under ”Begränsningar vid orderläggning” via översikten för varje produkt.
Här finner du även information om andra ordertyper och om dessa är möjliga att placera på produkten. Om de inte är tillgängliga så visas detta med ett rött "x".

Ändringar av likvidation

Det finns två möjliga likvidationsnivåer kopplade till konto, "Standard Likvidationsnivå" och "Särskild Likvidationsnivå". 
​Det är dock endast en av dessa som kommer att visas under ”Kontoinställningar”, den som visas styrs av sammansättningen av dina positioner. Om det finns positioner med vanligt säkerthetskrav kommer likvidationsmetod "Standard" att användas.
Om det däremot finns positioner med särskilt säkerhetskrav (t.ex. GSLO) på kontot kommer "Särskild Likvidationsmetod" att användas. Denna metod kan stänga positioner som använder Standard och Särskilt säkerhetskrav. För att förtydliga var dessa likvidationsnivåer befinner sig har vi valt att ställa dessa i relation till ditt kontovärde. Du kan visa procentuell likvidationsnivå för ditt konto genom att föra muspekaren över “i”-ikonen. En informationsruta kommer att visas med nivåer för likvidation, varning och återställning.

OBS: Positioner med vanligt säkerhetskrav stängs före positioner med särskilt säkerhetskrav, men om positioner med vanligt säkerhetskrav inte kan stängas, exempelvis på grund av att marknaden är stängd, så kommer positioner med GSLO att stängas först.

Effektiv handel överallt

Vill du hantera farten? Vår prisbelönte tradingapp* kan öppnas och låsas, sätta upp varslingar och göra analysatorer med mobiloptimerade diagram och mer.

CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.

Vill du börja handla?

Prova CFD-handel med virtuella pengar helt riskfritt.

Få tillgång till alla våra produkter, handelsverktyg och funktioner.

Innan du lämnar...

Testa CFD-handel på ett kostnadsfritt demokonto. Få tillgång till vår innovativa handelsplattform och testa din tradingstrategi med 100 000 fiktiva kronor.

cmc-mobile-trading-app