CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Garanterte stop loss-ordrer

En plattform laget for CFD-handel

Lave spreader, ingen skjulte kostnader, tilgang til over 12 000 instrumenter og mer.

Inkluderer 100 000 fiktive kroner
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X
Viktig å vite om GSLOer:

Du kan bare plassere GSLOer når markedene er åpne. Du kan gjøre dette på alle ordrer ved å velge GSLOer i menyen for stop loss- ordre.

GSLOer må plasseres i en minimumsavstand fra den gjeldende markedskursen. Denne avstanden vil vises på produktoversikten og et varsel vil vises hvis du prøver å plassere det nærmere.

Hvis du legger en GSLO til en åpen handel vil marginen være marginsatsen fastsatt av ESMA, eller det maksimale tapet for den handelen - det beløpet som er størst. Denne GSLO-spesifikke margintypen kalles "Særskilt Margin" og vil vises nederst i ordrevinduet.

Platform

Det er en «GSLO Premie» for å plassere en GSLO fordi posisjonen garantert blir stengt til den spesifiserte kursen. Denne kostnaden baseres på den gjeldende markedskursen, og vil også vises nederst i ordrevinduet i din kontovaluta.

GSLOer kan plasseres på de fleste produkter, men sjekk allikevel i produktoversikten for å se om de kan plasseres på det produktet du er interessert i.

Du kan kansellere en GSLO eller bytte til en vanlig stop loss-ordre eller trailing stop loss-ordre når som helst.

Utenfor åpningstidene for handel kan du bare flytte GSLO-prisen lengre unna den gjeldende markedskursen, ikke nærmere.

Alle endringer er kostnadsfrie.

Den opprinnelige GSLO premien vil tilbakebetales i sin helhet hvis en GSLO ikke utløses. Dette kan skje når en GSLO fjernes fra en åpen handel, endres til en vanlig stop loss-ordre eller trailing stop loss-ordre, når det utløses en take profit-ordre eller når en åpen handel stenges helt eller delvis manuelt.

Du kan bruke GSLOer som standard når du åpner en ordre – angi dette i "Ordreinnstillinger". Hvis du bruker minimumsmargin vil standardverdien tilsvare minimumsavstanden til GSLO. Det er likevel viktig å merke seg at hvis GSLOer ikke er tilgjengelig på et bestemt produkt, vil det ikke legges til som standard på ordren.

Platform
Beholdningsoversikt

Handler med en tilknyttet GSLO vises i et felles område i kategorien "Beholdning" under posisjoner som er plassert ved å bruke standard marginkrav. Du kan stenge eller redusere alle standardmargin posisjoner, stenge alle posisjoner med særskilt margin eller stenge samtlige posisjoner for produktet ved å bruke de respektive felles radene, eller du kan stenge hver posisjon enkeltvis. Hvis du bare har posisjoner med enten særskilt margin eller med standardmargin for produktet, vil bare én felles rad vises.

Platform

A - Steng eller reduser posisjoner både med og uten GSLO

B - Steng eller reduser posisjoner på handler uten GSLO

C - Steng eller reduser posisjoner med GSLO

D - Symbolet (G) betyr at en GSLO brukes på handelen

Mer informasjon om GSLO:

GSLOer vil alltid utløses av prisnivå 1.

Du kan ikke tilpasse GSLOen til å løses ut fra kjøps-, salgs- eller midtkursen som du kan ved vanlige stop loss-ordre.

Bare en viss prosentandel av et produkts maksimum posisjonsgrense kan plasseres med en tilknyttet GSLO. Dette beløpet er markert i produktoversikten.

GSLOer som er tilknyttet åpne handler vil justeres for å reflektere prisjusteringer i form av utbytte etc.

GSLOer vil fungere på samme måte som vanlige stop loss-ordre når det gjelder forward rulleringer. GSLOene vil plasseres i samme avstand fra den nye  oppgjørsdatoen som den var fra den forrige oppgjørsdatoen som den blir rullert fra.

Produktoversikt

GSLO-detaljene innbefattes i rullegardinpanelet "Handel og Posisjonsgrenser".

Platform

A - Dette området vil indikere om GSLOene er tilgjengelige for produktet. Du kan også se hvilke andre ordretyper og risikostyringsverktøy som er tilgjengelige for dette produktet. Hvis de ikke er tilgjengelige vil det stå et rødt kryss ved siden av oppføringen.

B - Dette området vil vise deg GSLO-premiebeløpet, GSLO-minimumsavstanden og prosentandelen som tilbakebetales hvis ordren stenges uten at GSLOen er utløst.

Kontolikvidering 

Det kan brukes to mulige likvideringsnivå på en tradingkonto, avhengig av sammensetningen av de åpne posisjonene dine:

Hvis det er standardmargin posisjoner på kontoen vil likvideringsnivået standard likvidering brukes.

Hvis det er særskilte posisjonsmarginer på kontoen vil særskilt likvideringsnivå brukes. Denne typen likvideringsnivå kan stenge posisjoner ved å bruke både standardmargin og særskilt margin.

Av hensyn til brukervennligheten viser vi kontantverdien av disse nivåene (i stedet for bare en prosentandel).


Hold musen over i-ikonet for å se relevante prosentnivåer når det gjelder likvideringsprosesser.

Viktig merknad:

Standardmargin posisjoner stenges før særskilte margin posisjoner.

Hvis standardmargin posisjoner ikke kan stenges, f.eks. på grunn av at markedet er stengt, vil likvideringsprosessen fortsette ved å stenge GSLO-posisjoner

GSLOer er bare et av verktøyene som du kan bruke for å styre potensiell risiko på. Les mer om risikostyring.

CMC Markets er en «execution only» leverandør. Dette innholdet (uansett om det inneholder meninger eller ikke), er kun til generell informasjon og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller målsetninger. Ingenting i dette innholdet er (eller bør anses å være), økonomisk, investerings- eller annen form for råd som kan garanteres. Ingen uttalelse gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, verdipapir, transaksjon eller investeringsstrategi passer for en bestemt person. Materialet er ikke utarbeidet i samsvar med lovkrav utformet for å fremme uavhengigheten til investeringsanalyse. Selv om vi ikke er spesifikt forhindret fra å gjøre handler før vi leverer dette materialet, søker vi ikke å dra nytte av materialet før det distribueres.

Lyst til å komme i gang med trading?

Prøv CFD-trading med virtuelle penger helt uten risiko.

Få tilgang til alle våre produkter, tradingverktøy og funksjoner.