CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Kvinner er klokest på børs!

women

Det er stor forskjell på hvordan kvinner og menn investerer.

Noen ganger havner man i en diskusjon om kjønnenes fortreffelighet. Det blir stadig mer utfordrende for menn å hevde seg i slike sammenligninger. Kvinner lever lenger, er bedre bilister (bulker mindre, og langt færre kvinner enn menn dør i bilulykker) og lever sunnere. Hva skal vi menn så å stille opp med? Vi må da være bedre investorer?
 
Feil. Også på dette området er kvinner oss menn overlegne. Kvinner investerer rett og slett bedre enn menn. I stedet for å fortvile, bør vi stille oss spørsmålet: Hva kan vi lære av kvinnene og selv bli bedre investorer?
 
4-0 til kvinnene
La oss se på tallene. Det amerikanske investeringsselskapet Fidelity har foretatt en undersøkelse som viste at kvinner i gjennomsnitt fikk 0,4 prosent høyere årlig avkastning enn menn over en tiårs-periode. Det virker kanskje ikke å være så mye, men ved en investering på en million kroner over 25 år vil du få over en halv million høyere akkumulert verdi hvis du har 7,4 prosent avkastning kontra 7 prosent.
 
Flere undersøkelser bekrefter forholdet. Investeringsplattformen Nordnet offentliggjorde nylig en statistikk over kundenes avkastning i første kvartal i år. Fordelt på de nordiske landene var tallenes tale klar: Norge: Kvinner 6,4 prosent, menn 4,8 prosent. I Sverige fikk kvinnene 8,0 prosent i avkastning mens menn fikk 7,6 prosent.  I Finland var forskjellen 2,8 prosent mot 2,1 prosent mens de danske kvinnene fikk 6,9 prosent i avkastning mot mennenes 6,7 prosent. Kvinnene var best i alle fire landene. Neppe tilfeldig.
 
Et morsomt poeng er at Fidelity foretok en annen undersøkelse i 2017 hvor kun ni prosent av kvinnene trodde de kunne få en bedre avkastning enn menn! Nettopp denne ydmyke tilgangen til investering kan være en viktig grunn til at kvinner investerer klokere enn menn.
 
Her er hemmelighetene
Fidelity fremhever spesielt forskjellig syn på risikovilje mellom kjønnene. Kvinner er langt mindre villige til å hoppe på risikobetonte trender enn menn. Disse trendene kan by på høy avkastning, men de resulterer altfor ofte i tap. I 2022 kvantifiserte Wells Fargo dette i en analyse og fastslo at kvinnene kun tok 82 prosent av den risiko menn tok, men fikk likevel en høyere risikojustert avkastning enn menn.
 
Kvinner handler ikke aksjer så ofte som menn. Uten å trekke paralleller til en hyperaktiv trader fra det politiske miljøet her hjemme, så har mange menn en tendens til å kjøpe og selge aksjer ofte. Det er normalt ikke å anbefale. Jeg tenker på Warren Buffet som skal ha uttalt at «min foretrukne investeringshorisont er livstid». Kvinner tenker kvalitet over kvantitet og har mer is i magen enn menn når det stormer på finansmarkedene. En analyse fra Hargreaves Lansdown viste at kvinner handler 49 prosent mindre hyppig enn menn. 
 
En tredje årsak som fremføres er at kvinner er mindre «verdensmestre» enn menn og lytter mer til råd fra eksperter. Det resulterer i at de er bedre til å spre risiko og unngå svært risikable investeringer. Kvinner er nok mer skeptiske til overskrifter som «denne aksjen kan gå treganger’n», holder seg til sikrere investeringer og beholder aksjene lenger. Kvinner har også en høyere andel av investeringene i fond og stoler mindre på egne kvalifikasjoner enn hva menn gjør.
 
Fortsatt flest menn som investerer
Det er solid overvekt av menn på aksjemarkedet, og menn sitter på klart de største formuene: kvinner utgjør kun 30 prosent av antall aksjonærer og sitter på 20 prosent av aksjeformuen. Men kvinnene er kommer for fullt, og flere og flere begynner å investere i ung alder. Hos Nordnet i Norge var andelen av kvinner 14 prosent i 2014 mens den er 25 prosent i 2024. AksjeNorge utga en oversikt på kvinnedagen som viser at i 2023 entret like mange kvinner som menn aksjemarkedet. Det var historisk. Oversikten viser at siden 2015 har 72 000 kvinner og 166 000 menn begynt å handle aksjer.
 
Så aksjemarkedet er fortsatt ganske mannsdominert, og menn sitter på de største formuene, men kvinnene er de klokeste. Kan vi lære av hverandre?


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app