CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Generasjoner fremfor kvartaler

Kunsten å selge til seg selv

Familieeide bedrifter kan vise vei gjennom turbulente tider.

 
Virkelighetens familieimperier er kanskje ikke like spennende som de fiktive Corleone-, Sopranos- og Roy-familiene, men i finansmarkedene lønner det seg ofte å være kjedelig.
 
Mange helt eller delvis familieeide bedrifter har vist seg som lukrative investeringer over tid. Og ikke minst: de har vist en særegen evne til å klare seg gjennom vanskelige økonomiske tider. Det siste bør være spesielt attraktivt for investorer nå når usikkerheten er høyere enn på lenge.    
 
De store familiebedriftene gjør det litt svakere enn markedet i oppgangstider, men betydelig bedre i nedgangstider. I sum har de derfor slått markedet over lange perioder i flere ulike land, ifølge en studie gjort av Harvard Business Review. 
 
Familiebedriftene overlever lengre og har i teorien gjerne et evighetens perspektiv, et viktig poeng for virkelig langsiktige investorer som pensjonsfond. Den konsentrerte eiermakten kan dessuten gjøre det lettere å raskt få gjennomslag for nødvendige endringer. 
 
Under pandemien var det bare 8,6 prosent av ansatte i familiebedrifter som ble sagt opp, mot 10,2 prosent i andre selskaper, ifølge en KPMG-studie av 3 000 virksomheter. 
 
Flere styrker å spille på 
Harvard-studien og annen forskning trekker frem flere grunner til mange familiebedrifters vedvarende suksess.
 
Sterk struktur for eierstyring gir stabilitet. Toppledelsen og aksjonæ rene har sammenfallende interesser, bedriftens penger er familiens penger og kriteriene er gjerne strengere for hvilke prosjekter som forsvarer en investering. Å bevare verdier tillegges mer vekt enn kraftig vekst, og familiebedrifter er mer forsiktige med å ta opp gjeld. Det er mindre rom for egotripper fra ambisiøse toppsjefer som driver med såkalt imperiebygging; oppkjøp for oppkjøps skyld. I virkelig gode tider vil man derfor gi avkall på noe av oppsiden.    
 
Langsiktig forpliktelse fra eierne kan gi større vilje til å investere i innovasjon for å tilpasse seg et endret markedslandskap, selv om det vil svekke bunnlinjen i noen år. En sterk familieeier, som kan se forbi kvartalsvise svingninger, har mer kraft til å gjennomføre radikale restruktureringer når det trengs.
 
En familie med klart definerte verdier kan også ha positiv påvirkning på bedriftens kultur, og fungere som et kompass for å guide store beslutninger, samt tiltrekke seg og beholde talenter. Mange andre virksomheter jager tidsånden og klarer dermed ikke å bygge opp noe varig og troverdig. 
 
Familiebedrifter som gruppe er dessuten mer diversifiserte og internasjonale enn konkurrentene, i motsetning til hva man kanskje skulle tro. 
 
Europa dominerer
EYs årlige liste over verdens 500 største familiebedrifter (målt etter inntekt) viser at dette utvalget vokser nesten dobbelt så raskt som utviklede økonomier og omtrent halvannen gang så raskt som fremvoksende markeder. Til sammen omsetter de for åtte billioner dollar og har 24,5 millioner ansatte globalt. Det amerikanske varehandelskonsernet Wal-Mart er desidert størst, men ellers domineres indeksen av europeiske selskaper. De utgjør nesten halvparten av selskapene i den. Amerikanske utgjør 30 prosent og asiatiske 16 prosent, men Asias andel vokser seg stadig større. 
 
Europeere dominerer også blant de store børsnoterte familiebedriftene analytikerne er mest positive til, ifølge konsensusestimater samlet inn av Wall Street Journal. Blant annet kan nevnes den italienske hydraulikkprodusenten Interpump Group (44 prosent oppside), det tyske reklameselskapet Ströer SE & Co (33 prosent) og det franske luksuskonsernet LVMH (23 prosent). I USA finner man for eksempel bilprodusenten Ford Motor Company (29 prosent) og i Asia det indiske konglomeratet Reliance Industries (24 prosent).
 
De største skandinaviske familiebedriftene, velkjente navn som A.P. Møller Mærsk, Investor og H&M, har alle en antatt oppside på 17-20 prosent. Vi må helt ned til det 175. største på listen for å finne første norske selskap, men Røkke-familiens Aker har til gjengjeld et gjennomsnittlig kursmål 30 prosent over dagens kurs.            
 
Det finnes også enkelte aksjefond og ETFer som gir eksponering utelukkende mot familiebedrifter. 
 
Råtne epler
Der selv de beste familier har sine svarte får, finnes det også råtne epler blant familieeide bedrifter. Bare tenk på famøse Lehman Brothers, startet av tre tyske brødre rundt 1850, som klarte seg bra i over 100 år frem til familien solgte seg ut i 1984. 
 
Med nye eiere tok det ikke lang tid før det gikk ordentlig galt. Etter en suksessfull ekspansjonsperiode ble det klart at selskapet hadde tatt altfor mye risiko da finanskrisen rammet for fullt i 2008. Man kan bare spekulere i om virksomheten hadde vært bedre posisjonert om den fortsatt var familieeid. Igjen sitter Lehman-slektninger som har fått navnet sitt besudlet - uten å være involvert i den dramatiske konkursen. Det er også et moment når familie og forretning blandes. 


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app