Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 77 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Ekonominyheter och valuta

Valutahandeln, liksom handel med andra tillgångsslag, blir särskilt aktiv före och efter större nyhetshändelser. Dock finns det viktiga skillnader mellan de olika nyhetstyperna som påverkar valutor och aktier.

Valutamarknader tenderar att reagera på de flesta stora makronyheterna alltså utveckling som speglar eller påverkar stora ekonomier. I allmänhet tittar valutahandlare på ekonominyheter för att fastställa dess påverkan på räntesatser och valutapolitik. Nyheter som antyder en mer hökaktig centralbank tenderar att öka värdet på en valuta i förhållande till andra valutor, medan duvaktiga nyheter kan sänka en valuta.

Större nyhetsuppdateringar

Valutahandlare tenderar att söka efter viktiga ekonomiska data som kan ha betydelse för spekulation på räntesatser, inkluderat:

  • Beslut och tal från centralbanker
  • Siffror gällande Bruttonationalprodukten (BNP)
  • Siffror gällande sysselsättning
  • Inflationskurser
  • Handelsbalanser

Uppdateringar av sådana nyheter planeras i förväg och annonseras väl. Nyhetsuppdateringar publiceras normalt vid en viss tid. Exempelvis publiceras siffror om sysselsättningen utanför jordbrukssektorn vanligtvis den första fredagen i varje månad, klockan 14:30 (svensk tid).  

Marknadssentiment & valutahandel

Nyheter som relaterar till marknadssentiment kan också påverka valutor, särskilt de som anses vara skyddade zoner, såsom guld, silver, USD, JPY och CHF. Dessa valutor tenderar att attrahera kapital under instabila tider och förlora kapital när marknaderna stabiliseras.

Nyheter som kan påverka handel med risk-on eller risk-off inkluderar återgång av aktiemarknader och volatilitet, finansiella påfrestningar på nationell eller världsdelsnivå, politisk instabilitet, val, förhandlingar av fördrag och andra breda nyheter bortom ekonomiska uppgifter och centralbanker. Som exempel från den senaste tiden kan nämnas den grekiska skuldkrisen och kaoset på den kinesiska marknaden.

Hur priset på råvaror påverkar valutahandeln

Valutan för ett land som är stor exportör av råvaror kan påverkas av nyheter som påverkar priserna hos de viktigaste råvarorna som landet producerar. Dessa valutor kallas ofta råvarutunga valutor. Priset för råvarorna som påverkar dessa valutor kan påverkas av spörsmål som i sin tur påverkar utbud och efterfrågan.

På utbudssidan kan nyheter som antyder ett lägre utbud pressa upp priserna, medan nyheter som antyder ett större utbud kan pressa ner priserna, vilket i sin tur kan påverka valutor som har samband med råvarorna. Nyheter som speglar förändringar av utbudet kan vara politiska spänningar, krig, terrorism, väder, ekonomiska sanktioner, relationer på arbetsmarknaden (strejk) och mycket annat.

Spekulation och priser som är relaterade till efterfrågan påverkas huvudsakligen av samma större nyhetsuppdateringar ovan, plus inventarierapporter och framtidsutsikter.

Handlare bör vara uppmärksamma på att efterfrågan på många råvaror, och därmed priset på råvaran, går upp och ner beroende på säsong. Säsongsbetonade nyheter och effekter syns huvudsakligen i energi- och jordbruksråvaror, medan metallhandeln påverkas i mindre utsträckning. 

Tabellen nedan visar några av de huvudsakliga råvarutunga valutorna och råvarorna som påverkar dem.

Land Valutapar Råvaruprodukt
Kanada USD/CAD WTI råolja och metaller
Australien AUD/USD   Basmetaller och säd
Nya Zeeland NZD/USD  Boskap och mejeriprodukter
Norge USD/NOK  Råoljor
Sverige USD/SEK Metaller och skogsprodukter
Sydafrika USD/ZAR Ädelmetaller
Ryssland USD/RUB Råoljor, naturgas och metaller

Bolagsnyheter & valutapriser

Nyheter som väsentligen påverkar ett visst bolags aktier har i allmänhet inte någon större inverkan på valutor. Aktiemarknadsnyheter som har liten eller ingen inverkan på valutor är exempelvis intäktsrapporter, förändringar i bolagets ledning, företagsförvärv och fusioner och förvärv och rykten kring sådant, kompanjonskap med mera.

​Lär dig mer om valutahandel och råvaror med oss.

Live-konto

Här får du åtkomst till hela vårt utbud av produkter, handelsverktyg och funktioner.

Öppna konto

Demo-konto

Testa CFD-handel med fiktiva pengar i en riskfri miljö.

Öppna ett demo-konto

Demokonto

Öppna ett demokonto och prova på CFD-handel.

Livekonto

Ansök om ett kostnadsfritt konto och få tillgång till alla våra produkter och funktioner.

TOP