Om du handlar med större volymer under en månad erhåller du en generös handelsrabatt. Då du uppfyller vårt omsättningskrav för ett av tillgångsslagen får du automatiskt rabatt för övriga tillgångsslag från första kronan.

Hur beräknas handelsrabatten? 

Vid slutet av varje handelsdag beräknas den nominella omsättningen för varje produkttyp. Kalendermånadens totala omsättning räknas sedan ut genom att lägga ihop omsättningen för varje handelsdag under den aktuella kalendermånaden.

Rabatten betalas in på ditt konto den andra bankdagen i varje kalendermånad. Låt säga att du exempelvis erhåller rabatt för handeln under oktober månad 2016. Rabatten betalas då in onsdagen den andra november 2016.

Rabatterna är nivåbaserad och ju mer du handlar desto högre rabatt får du.

Villkor

Våra månatliga rabatter kommer endast att vara tillgänglig för kvalificerade kunder. Kvalificerad kund innebär du måste uppfylla våra månatliga omsättningskrav. Du måste vara direktkund via CMC Markets vilket betyder att du som är kund via någon av våra partners inte kommer att vara kvalificerad för rabatt.

CMC Markets förbehåller sig rätten att återkalla eller ändra sina månatliga rabatter när som helst, utan förvarning och efter eget val. Utbetalning av eventuell rabatt utgör inte ett åtagande att tillhandahålla en rabatt i framtiden.

Även om våra månatliga rabatter vanligtvis krediteras före stängningsdags den andra bankdagen i London i påföljande kalendermånad, kan det finnas tillfällen där det tar längre tid att behandla betalningen och CMC Markets ansvarar inte för sådana förseningar eller för någon (direkt eller indirekt) förlust som orsakas av sådan försening. CMC Markets ska inte heller hållas ansvarig för någon (direkt eller indirekt) förlust som orsakats av en missad rabattutbetalning.

Betalning av rabatter ska inte ligga till grund för de beslut som du gör i förhållande till din kontoaktivitet. Dessutom är rabattutbetalningar inte avsedda att begränsa ditt ansvar för dina affärer och får inte användas för kvittning av någon betalningsskyldighet du har till oss.

En rabattbetalning kan inte användas för att tillfredsställa ditt totala säkerhetskrav förrän dess att betalningen har krediterats på ditt konto. Observera att normala regler och förfaranden i förhållande till kontolikvidation kommer att fortsätta att gälla och du bör inte lita på en rabattutbetalning för att förhindra en kontolikvidation

För mer information gällande våra rabatter vänligen kontakta oss på 08-5069 3203.