Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.
Nyheter

Tvärstopp i Europa

Bråstopp i Europa

Blir det en sur vinter på Europabörserna?

Tillväxten i Europas ledande ekonomier har gått i stå. I Q3 sjönk tillväxten i euroländerna med 0,1 procent jämfört med föregående kvartal. Börserna har fallit de senaste månaderna, även efter förra veckans rally. Centralbankscheferna i England och EU sitter still i båten och rör inte räntan tills vidare. Det råder politisk oro i flera länder. Efterfrågan från många av Sveriges viktigaste exportmarknader kommer att vara svag.
 
Ingen seger över inflationen – ännu
En mycket god nyhet är att inflationen i euroområdet faller, från 4,3 procent i september till 2,9 procent i oktober. Arbetsmarknaderna är så starka att sysselsättningssiffrorna hålls uppe. Nedgången i inflationstakten kan tyda på att räntorna har toppat, vilket kan ge viss medvind på marknaderna. Det är dock värt att notera att ingen av de stora centralbankerna har utropat seger ännu över inflationen, och ingen av dem kan garantera att vi inte kommer att se några ytterligare räntehöjningar.
 
Utvecklingen i Europa är intressant, om än inte uppmuntrande. Här är tre länder som är viktiga för svenska exportföretag och investerare:
 
Storbritannien: BNP steg 0,4 procent i Q2 och förväntningarna ligger på nolltillväxt i Q3. Fö rra veckan valde Bank of England att hålla räntan oförändrad på 5,25 procent, vilket samtidigt är den högsta nivån på 15 år. Inflationen ligger på 6,75 procent. Centralbanken förutspår dystra utsikter och räknar med en nolltillväxt under 2024 och tror att inflationen först kommer ner till 2-procentsmålet 2025. Pundet har stärkts mot dollarn i år med 1 procent, men har tappat mark sedan juli. Londonbörsens FTSE 100-index, är ned 1 procent i år. Det råder stor politisk turbulens i Storbritannien, inte minst på grund av de stigande levnadskostnaderna och många politiska skandaler. Och allt talar för ett regeringsskifte nästa år. Brexit ställer till stora problem för exportörerna och bidrar till den låga ekonomiska tillväxten.
 
Tyskland: BNP i Q3 var ned 0,1 procent vilket kan jämföras med en uppgång på 0,1 procent i Q2. Tyskland har det kämpigt och både IMF och OECD tror att Tyskland kommer att klara sig sämst av de ledande ekonomierna i år. Problemen är delvis strukturella – en åldrande befolkning, låg digitalisering, stigande löner och behov av investeringar i infrastrukturen – men också stigande energi- och kapitalkostnader samt ökad konkurrens på bilmarknaden bidrar stort. "Hjälp, vår ekonomi är i kris", skrev Bild Zeitung i augusti. Börsen går bä ttre. DAX-index har klättrat nästan 9 procent i år och handlades på "all-time high" i augusti. Sedan dess har index backat 8 procent, bland annat på grund av utsikterna för en lägre tillväxt i euroområdet och lägre efterfrågan från Kina. Politiskt är förbundskansler Olaf Scholz koalitionsregering skakig. För det liberala partiet FDP finns det ett starkt tryck på att de ska dra sig ur regeringen, efter mycket svaga delstatsval. Partiets ledare, Christian Lindner, är också Tysklands finansminister.
 
Frankrike: BNP steg 0,1 procent i Q3, vilket var en avmattning från en ökning med 0,5 procent i Q2. Även med hög sysselsättning sjunker den privata konsumtionen och den energiintensiva produktionen går ned. Frankrike har en hög statsskuld och med stigande räntor är betalningen av skulden nu statsbudgetens största utgiftspost. Finansministern har aviserat fler besparingar, men även med den presenterade budgeten är underskottet hela 4,4 procent av BNP. Det är inte hållbart, och kreditratinginstitutet Fitch har sänkt Frankrikes kreditvärdighet.
 
Efter förra veckans kraftiga uppgångar har Parisbörsens CAC 40-index stigit med omkring 9 procent i år, men har sedan fallit med drygt 6 procent sedan den toppade i maj. Politiskt råder det alltid oroligheter i Frankrike. President Macron har förlorat sin parlamentsmajoritet och har fått igenom pensionsreformen med hjälp av sitt veto Han kan bara sitta vid makten fram till 2027, och det finns inga tydliga arvtagare till posten. Frankrike står inför nya reformer som kan leda till nya demonstrationer och strejker i landet.
 
Det finns även stora utmaningar i Italien, som brottas med låg tillväxt och skyhög skuld. Danmark ser positiv tillväxt endast tack vare Novo Nordisk. Spanien är ett av få länder som i år kan växa med mer än två procent.
 
Svår vinter?
Kontrasten mellan Europa och USA är mycket stor. Europeiska aktier - speglade i indexet STOXX Europe 600 - har stigit med 4,75 procent i år, medan S&P 500 har stigit med 12 procent och Nasdaq 100 med hela 36 procent, det senare drivet av stora teknikbolag.
 
Europeiska aktier kan få en besvärlig vinter. Låg ekonomisk tillväxt, relativt höga räntor och krig i Europa pressar också marknaderna. Stigande energipriser samt stigande ränte- och arbetskraftskostnader kan komma att pressa marginalerna. Därtill kan man lägga till osäkerheten på bostadsmarknaden och den stora geopolitiska oron. Uppsidan kan ligga i en mild vinter och förväntningar om en mer måttlig inflation och lägre räntor.
 
 


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.