Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.
Nyheter

Skilsmässomiljarder i arbete

Woman on computer

Stora förmögenheter som ärvts eller förvärvats genom skilsmässor skapar nya trender.

För några veckor sedan skrev vi om hur kvinnor över tid presterar bättre än män på aktiemarknaden, bland annat för att de tar mindre risker.
 
Kvinnor är fortfarande klart i minoritet bland investerarna på de globala finansmarknaderna, men andelen kvinnliga ultrarika (förmögenhet över 30 miljoner USD) ökar globalt.
 
I slutet av 2023 fanns det 43 457 ultrarika kvinnor i världen, varav 337 kunde titulera sig som dollarmiljardärer, enligt en genomgång av förmögenhetsförvaltaren Julius Bär.
 
Även om dessa siffror endast utgör 11 respektive 13 procent av den globala totalen har de ökat med 4,5 respektive 4 procentenheter bara sedan 2010.
 
Det går inte att förneka att det fortfarande finns relativt få kvinnliga miljardärer som har skapat sina egna förmögenheter. Och eftersom många är dåligt förberedda på att få sin förmögenhet nästan över en natt genom arv och skilsmässor, ger det nya möjligheter och skapar nya utmaningar för finansiella rådgivare och kapitalförvaltare.
 

Tre hinder

Enligt Julius Bär är den typiska ultrarika kvinnan i 60-årsåldern, antingen änka, arvtagerska eller hemmafru, och vanligtvis från USA, Kina eller Västeuropa. Ofta kommer pengarna från sektorer med lång historik som livsmedel, detaljhandel eller tillverkning. Här finns stora geografiska skillnader: i Tyskland är 27,2 procent av miljardärerna kvinnor, medan andelen i Ryssland är 1,7 procent.
 
Julius Bär ser tre hinder som kan förklara varför så många färre kvinnor än män har stora förmögenheter. Det ena är att kvinnliga entreprenörer har svårare att få tillgång till kapital i ett tidigt skede och att när kvinnor väl startar egna företag är det oftare för att skapa ett mer flexibelt arbete för sin egen del än att få företaget att växa sig så mycket som möjligt.
 
När det gäller arv nämns att mycket av värdeöverföringen sker från den avlidne mannen till änkan, som sedan får tag på pengarna så sent i livet och att hon därmed har begränsad tid att göra något vettigt med dem.
 
Och inte minst de traditionella könsrollerna: manliga miljardärer som arbetar dygnet runt har ofta en hemmavarande partner, medan det fortfarande är svårare för kvinnor med barn i huset att få ekonomin att gå ihop.
 

Andra behov

I McKinsey-rapporten "Kvinnor som nästa våg av tillväxt inom amerikansk förmögenhetsförvaltning", från 2020, gjordes en djupdykning i hur framväxten av kvinnliga superrika kommer att påverka förmögenhetsförvaltningen i framtiden.
 
Slutsatsen var tydlig: enorma summor står på spel, eftersom 70 procent av de kvinnliga arvtagarna tänkte byta finansiella rådgivare inom det första året efter att de tagit över ansvaret för sin förmögenhet. Nyskilda kvinnor är också ett lukrativt segment, ofta förstagångskunder hos förmögenhetsrådgivare.
 
Men som så ofta i livet har män svårt att förstå kvinnors verkliga behov, och detta har öppnat upp för ett antal nya erbjudanden av och för kvinnor.
 
För att lyckas över tid anser McKinsey att det är viktigt att i grunden förstå hur superrika kvinnor skiljer sig från män: de är mer benägna att använda en rådgivare, men de är också mer angelägna om att ha en god personlig relation med den personen - helst en annan kvinna.
 
För att göra sig attraktiv för dessa kunder anställs fler kvinnliga rådgivare och det tas fram mer riktad marknadsföring. 
 

Mer välgörenhet

Det finns vissa sektorer som har fått ett extra uppsving, bland annat välgörenhetsorganisationer inom hälsa, barnomsorg och utbildning.
 
Melinda Gates har mestadels arbetat med välgörenhet sedan skilsmässan från Bill Gates 2021. MacKenzie Bezos ärvde 38 miljarder dollar från sitt äktenskap med Amazon-grundaren Jeff Bezos och gick ut med att hälften skulle gå till välgörenhet.
 
Det meddelades nyligen att Slavica Malic, ex-fru till den tidigare Formel 1-chefen Bernie Ecclestone, har startat ett familjekontor för att förvalta de 700 miljoner pund hon fick från skilsmässan. Fredrik Nerbrand, tidigare VD för HSBC, är en av de personer som har kopplats in för att sätta pengarna i arbete. 
 
 

Konst och handväskor

Att kvinnor och män har olika konsumtionsmönster är ingen nyhet, men det är intressant att notera att skillnaderna verkar bli mer uttalade ju mer disponibel inkomst du har.
 
Detta är särskilt tydligt på konstmarknaden, där kvinnliga samlare spenderar i genomsnitt 72 500 dollar jämfört med 59 400 dollar för män. Detta enligt en undersökning från 2023 av The Art Basel och UBS Survey of Global Collecting. Detta kommer bland annat att gynna kvinnliga konstnärer, eftersom 54 procent av de kvinnliga superrika föredrar att investera i en konstnär av samma kön.
 
De flesta investerare är mer bekväma med att investera i produkter som de känner till väl, vilket också förklarar varför exklusiva handväskor har blivit ett alltmer attraktiva investeringsobjekt.     
 
De mest skarpsinniga förmögenhetsrådgivarna förstod dessa mekanismer för länge sedan, medan andra bör känna till dem. McKinseys kanske viktigaste slutsats är att kvinnor har en högre betalningsvilja för goda råd än för manliga "världsmästare", så här finns det pengar att tjäna.


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.