Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.
Nyheter

Contrarian trades 2020

Contrarian trades 2020

I början av varje år brukar vi gå igenom contrarian case i vår podcast Björnfällan. Tanken med dessa är hitta tillgångar där marknaden har en helt annan syn. Har marknaden fel och jag rätt borde det finnas en trevlig uppsida. Förra året hade jag bland annat en global räntenedgång i min vy och var därför lång den amerikanska 10-åringen och tyska Bunden.

I år är mina tre case: kort amerikanska investment grade obligationer, lång amerikanska 10-åringen och lång guld. Du kan läsa mer om dessa nedan samt lyssna på vårt senaste avsitt av podcasten Björnfällan. Där tar vi upp runt 10 case för 2020.

Kort Investment Grade –iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

I ärlighetens namn är detta mitt enda riktiga contrarian caset för året. 2019 var ett riktigt starkt år för Investment Grade bland annat drivet av en lägre ränta. Som bilden nedan visar levererar denna typ av obligation som bäst i klimat med sjunkande ränta. 

Anledningen till att jag är kort Investment Grade under 2020 beror på att jag tror att det kan bli lite oroligt kring en specifik del av investment grade, BBB. Det är de obligationer med lägst kredit-rating i kategorin Investment Grade.   

BBB-segmentet har växt kraftigt de senaste åren och står nu för nästan 50 % av alla obligationer i USA som är kategoriserade som Investment Grade Utöver detta så har även skuldsättningen i dessa bolag växt, se bild nedan. Skuldsättningen är sällan några problem för företagen om inte verksamheten viker men däremot kan rating-bolagen se förhöjda risker i bolagen om man anser att lägre ekonomisk aktivitet är i antågande vilket i sin tur kan leda till nedgradering. Lägg också till att räntan på skulden är extremt låg.  

Källa: Morgan Stanley, Bloomberg, as at 3/31/2019

Nedgradering och problem det medför

Att företags rating nedgraderas i tider av ekonomisk nedgång är inget konstigt. Problemet jag ser med kommande nedgraderingar vid kommande konjunkturnedgång är mängden BBB-ratad skuld. De fonder som investerar i Investment Grade kommer behöver göra sig av med de obligationer som inte längre har den ratingen. Det kommer skapa problem i sektorn vilket också kan spilla över på High Yield som ska ”ta emot” nya obligationer. Sektorn är betydligt mycket mindre och en våg av nya obligationer skulle skapa problem. Det är som sagt ett scenario som kan blir verklighet i nästa lågkonjunktur och där är vi inte än.

Det kommer dock bli nedgraderingar utan att vi för den delen befinner oss i en lågkonjunktur. I september 2019 nedgraderade Moodys Ford till skräpstatus och i oktober nedgraderade S&P Ford till BBB-, sista steget innan skräpstatus. General Electric som en gång i tiden hade AAA nedgraderades 2018 till BBB+. Vilket är nästa bolag att nedgraderas och kommer det att skapa oro för Investment Grade som grupp?

Utöver den fundamentala vyn kompletterar jag ofta case med en teknisk vy. Hur priset rör sig visar marknadens syn och den är väldigt viktig. Framförallt i contrarian case där du de facto går emot trenden.

Den positiva trendlinje som försvarats av köpare under hela den kraftiga uppgången 2019 bröts under hösten vilket var ett första svaghetstecken. Dock gjordes inte någon lägre botten efter detta vilket är positivt. Fortsatt starkt momentum har tagit ETF:en till nytt ATH. Ett tecken för mig att marknaden inte är redo att handla ner ETF:en och därför avvaktar jag en kort position. I dagsläget vill jag ha ner ETF:en under 128 för att bli intresserad. Här möter även MA 8 och 21 upp och ett brott av dessa är ett tecken på avtagande positivt momentum. Ytterligare trigger är om stödet vid 125 fallerar vilket också innebär att priset kommit ner under MA 40 som definierar den långa trenden. Även om man har en contrarian vy tycker jag inte man ska försöka pricka toppar eller bottnar. Våga vänta så priset också bekräftar den svaghet eller styrka du ä r ute efter.

Lång amerikanska 10-åringen*

Detta är i första hand en hedge mot uppgång i Investment Grade på grund av en nedgång i räntan. Som jag skrev ovan är en sjunkande ränta ofta positivt för Investment Grade. En sjunkande ränta är också positiv för 10-åringen och därigenom tas en del av den risken bort.

I dagsläget ser jag inte att marknaden börjar diskontera en höjning av räntan i USA, snarare tvärt om. Saker kan dock ändras snabbt. Vi såg hur snabbt Fed vände på klacken från hösten 2018 till inledningen av 2019. Därför tar jag även med den tekniska analysen i denna tillgång trots att det primärt är en hedge. Feds återupptagande av tillgångsköp, benämnt QE eller ej, kan ha en dämpande effekt på räntan.  

För mig sticker tre nivåer ut som extra intressanta. 127,70 då den försvarats vid ett flertal tillfällen efter att den positiva trendlinjen bröts i december 2019. Här möter även MA40, som definierar den längre trendriktningen, upp. Fallerar denna nivå är jag inte intresserad av att vara lång eftersom det rent tekniskt är en svaghet.

130 för att det är taket i den konsolidering vi haft sedan räntebotten i början av oktober 2019. Passeras 130 är det en första trigger att göra ett återtest av topparna vid 131-131,5.

Lång guld

De två casen ovan har en fundamental vy kompletterat med en teknisk vy. Guld har en teknisk vy kompletterad med en fundamental. Jag börjar därför med grafen.

Under våren 2019 bröt guld äntligen ur den långa och volatila konsolidering som startade 2013. Ett styrketecken som resulterade i en trevlig uppgång. Under sommaren 2019 fick vi en mindre rekyl som efterföljdes av en så kallad ”bull-flagga” vilket är positivt ur ett tekniskt perspektiv. På uppsidan har vi ett intressant motstånd vid 1615 som köpare behöver ta ut för ytterligare trigger. På nedsidan finns det en del nivåer att hålla koll på (se markerade i grafen) men framförallt stödet vid 1450-1430 är jag extra intresserad av. Notera att RSI är på överköpta nivåer men ser ut att vika ner vilket är en indikation på att uppgången behöver en paus.

Sentimentet d.v.s. hur marknaden ser på och positionerar sig i guld är intressant. Spekulativa positioner är på höga nivåer och har klättrat stadigt uppåt sedan priset i guld tog fart i maj 2019. Detta betyder att det finns en hel del positioner med vinster bland spekulanter. Om dessa börjar ta hem sina vinster kommer det skapa ett naturligt säljtryck i guld. Det ska också tilläggas att ”Open interest” som visar mängden öppna terminskontrakt i guld är på väldigt höga nivåer. Det finns stora långa positioner av spekulanter och stora korta positioner av ”Commercials ” d.v.s. företag som har guld som en del av sin verksamt. Någon av dessa kommer ge vika förr eller senare. Att har stora öppna positioner under en längre tid kostar en del. 

Är smärtan för stor för korta positioner eller kommer långa positioner börja ta hem vinst? Vid tidigare tillfällen då ”open interest” varit på dessa nivåer har priset i guld kommit ner en hel del vilket betyder att spekulanter börjar ta hem vinster. Skulle däremot ”Commercials”  börja täcka sina korta positioner finns risken för en short squeeze. Spekulanterna kommer inte sälja i en stigande marknad vilket innebär att det bara finns köpare. Detta borde leda till en kraftig uppgång i guld. 

Guld kommer ofta upp som en intressant tillgång när man pratar om centralbankernas enorma skulder. Den vyn har inte försvagats nu när Fed börjat öka sina skulder igen. Fed är dock noga med att inte kalla det QE. Oavsett vad aktionen kallas så ökar skulderna igen och det intressanta under 2020 är att följa hur detta fortlöper. Vi vet ju att aktiemarknaden älskar när Fed ökar sina skulder och blir livrädd när de gör tvärt om.

Artikeln är skriven av Kristofer Berggren, analytiker på CMC Markets.

Innehållet i denna artikel skall endast ses som allmän information och inte handels- eller investeringsrådgivning.

*Amerikanska 10-åringen är ofta benämningen på amerikanska statsobligationer med en löptid på 10 år.


CMC Markets erbjuder sin tjänst som ”execution only”. Detta material (antingen uttryckt eller inte) är endast för allmän information och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter eller mål. Ingenting i detta material är (eller bör anses vara) finansiella, investeringar eller andra råd som beroende bör läggas på. Inget yttrande i materialet utgör en rekommendation från CMC Markets eller författaren om en viss investering, säkerhet, transaktion eller investeringsstrategi. Detta innehåll har inte skapats i enlighet med de regler som finns för oberoende investeringsrådgivning. Även om vi inte uttryckligen hindras från att handla innan vi har tillhandhållit detta innehåll försöker vi inte dra nytta av det innan det sprids.