73 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Handla råvaruindex

CMC Markets

Hos CMC Markets kan du handla tre olika råvaruindex via CFD:er. Vi erbjuder Energy Index, Agricultural Index och Precious Metals Index. Dessa index ger dig ett unikt och kostnadseffektivt sätt att handla råvaror på. 

Vilka råvaruindex kan du handla?

Vi erbjuder tre råvaruindex med olika inriktningar. 

Energy index

Energy index är skapat för ett få en bred exponering mot sektorn som domineras av olja. Det består av Heating Oil, Natural Gas, Crude Oil West Texas, Crude Oil Brent, Gasoline och Low Sulphur Gasoil. 

Agricultural Index

Agricultural Index består av Soybean, Corn, Soybean Meal, Wheat, Coffee Arabica, Soybean Oil, Sugar Raw, Cotton, US Cocoa, Coffee Robusta, Sugar White och Oats. Ett index som samlar en mängd lite mer "exotiska" råvaror.  

Precious Metals Index

Precious Metals Index innehåller ädelmetallerna Gold, Silver, Platinum och Palladium.

Info om råvaruindex

Spreadar, säkerhetskrav och handelstider finner du i tabellen nedan. 

Produkt Säkerhetskrav från Minimispread Handelstider
Energy Index 10% 2.4 02:00 - 23:00
Agricultural Index 10% 3.4 10:45 - 14:45 / 15:30 - 18:30
Precious Metals Index 10% 1.8 00:00 - 23:00

Fördelar och risker med råvaruindex

Det finns flera fördelar med att handla en korg istället för enskilda råvaror. 

Det är enklare att få exponering mot en hel sektor genom en produkt istället för att placera i varje enskild råvara. Mängden transaktioner minskar också eftersom det är endast en produkt du handlar i istället för exempelvis åtta. Att ha en åsikt om en sektor som helhet kan vara lättare i jämförelse med att ha en åsikt om en enskild råvara. Att rikta sig mot en hel sektor har också diversifieringsfördelar.  

Observera att det är storleken på positionen som din vinst eller förlust baseras på. Det innebär att om du väljer att handla med hävstång så kan förlusten bli betydande. Det är därför viktigt att du alltid har din riskhantering på plats.  

Hur fungerar råvaruindex?

Våra råvaruindex består av en mängd råvaror som tillsammans skapar en korg av råvaror. Indexen följer priset på de underliggande råvarorna och dessa viktas baserat på olika parametrar (se nedan). Detta gör att utvecklingen i vissa råvaror påverkar indexet mer än andra. 

Hur är våra råvaruindex viktade?

För Energy Index och Agricultural Index gäller att varje råvara viktas baserat på den dagliga genomsnittliga handelsvolymen i de sex närmaste terminskontrakten.  

För Precious Metals index viktas Gold och Silver lika och tillsammans utgör de 70 % av indexvikten. Platinum och Palladium viktas också lika i de återstående 30 % av index. 

Energy Index

Produkt Antal enheter1 Viktning2
Crude Oil West Texas 64,053 39.13%
Crude Oil Brent 42,632 26.99%
Low Sulphur Gasoil 1,582 9.57%
Gasoline 421,277 8.69%
Heating Oil 457,559 8.48%
Natural Gas 244,905 7.15%

1Energy Index delningstal: 10,002.90828108990. Indexet skapades med startvärde 1,000 per 29:e mars 2019. Inledande index värde = 10 miljoner $.
2Senast justerat den 18 mars 2022
Metod för Energy och Agricultural Index  [pdf]

Agricultural Index

Produkt Antal enheter1 Viktning2
Soybean 308,542.11 26.40%
Corn 546,615.79 21.15%
Soybean Meal 3,489 8.55%
Wheat 220,138.78 12.25%
Coffee Arabica (US) 666,013.10 7.34%
Soybean Oil 2,033,485.38 7.80%
Sugar Raw (US) 4,365,464.02 4.24%
Cotton 479,454.81 3.06%
US Cocoa 157 2.00%
Coffee Robusta 210 2.35%
Sugar White (UK) 737 2.00%
Oats 79,329.14 2.85%

1Agricultural Index delare: 9,934.46785211847. Indexet skapades med startvärde 1,000 per 29:e mars 2019. Inledande index värde = 10 miljoner $.
2Senast justerat den 18. mars 2022
​Metod för Energy och Agricultural Index  [pdf]

Precious Metals Index

Produkt Antal enheter1 Viktning2
Gold 3,007 35.00%
Silver 230,171 35.00%
Platinum 2,437 15.00%
Palladium 997 15.00%

1Precious Metals Index delningstal: 10,019.20451348270. Indexet skapades med startvärde 1,000 per 29:e mars 2019. Inledande index värde = 10 miljoner $.
2Senast justerat den 18. mars 2022
Metod för Precious Metals Index [pdf]

Live-konto

Här får du åtkomst till hela vårt utbud av produkter, handelsverktyg och funktioner.

Öppna konto

Demo-konto

Testa CFD-handel med fiktiva pengar i en riskfri miljö.

Öppna ett demo-konto

TOP
Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.