Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 77 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

UPPDATERING | WEBBPLATTFORM

Ljust tema & fasta arbetsytor

Publicerad i juli 2019 av Ryan O'Doherty

I denna uppdatering kan du nu välja att ge plattformen ett nytt utseende. Uppdateringen innehåller även möjligheten att välja mellan en flytande eller fast arbetsyta.

Nytt ljusare tema

Nu kan du välja mellan vårt traditionella mörkare tema och ett nytt ljusare tema. Växla mellan dessa teman när som helst via layouthanteraren högst upp i plattformen.

När du byter tema för första gången visas ett popupfönster där du får frågan om du vill justera alla diagramfärger i enlighet med det uppdaterade temat. Om du väljer ”ja” kommer standardmallen och alla öppna eller sparade diagram automatiskt uppdateras till det nya temat. Ytterligare mallar kommer att behålla sina aktuella inställningar. Du kan när som helst ändra den här inställningen i layouthanteraren.

CMC Markets

Fasta arbetsytor

Vår plattform har tidigare haft en flytande layout, där funktionsfönster läggs till och flyttas fritt på skärmen. Det fungerar bra för vissa, men andra föredrar en mer definierad layout.

I den nya versionen kan du välja mellan en flytande eller en mer strukturerad fast layout.

Fasta layouter anpassar automatiskt öppna fönster till utrymmet på skärmen. Om du ändrar storlek på ett fönster kommer det intilliggande fönstret automatiskt att anpassas till det utrymme som finns kvar. Detta innebär att du inte behöver ändra varje fönster var för sig.

Du kan lägga till fasta layouter från "+"-ikonen i menyraden. Nu kan du skapa upp till 10 layouter (tidigare fem) och du kan lägga till en kombination av både fasta och flytande layouter.

CMC Markets

Lägga till och dela fönster

I den fasta layouten kan du läsa in tomma fönster som en del av en anpassad layout, eller genom att ”dela” ett befintligt öppet fönster. Alla tomma fönster har knappar för att lägga till, dela eller ta bort.

Exempel på tomma fönster

Dela: Välj en av de tillgängliga mallarna
Lägg till: Välj bland tillgängliga funktionsfönster

Du kan dela ett ifyllt fönster med hjälp av snabbmenyn.

CMC Markets

Du kan också dela ett fönster genom att dra och släppa fönsterfliken in i huvudfönstret. Beroende på var du släpper fönstret så kan du fastställa hur modulen blir uppdelad. En fönsteröverlappning visar var fönstret kommer att placeras.

CMC Markets

Tips! Du kan göra om ett fast fönster till flytande genom att dra fliken in till mitten av det egna fönstret.

Standardmallar

Nu kan du välja bland ett antal olika standardmallar för både fasta och flytande arbetsytor.

Du kan skapa dina egna anpassade arbetsytor med hjälp av 12 olika mallar.

När en mall har lagts till kan du anpassa den ytterligare genom att lägga till, dela, ändra storlek eller ta bort fönster.

CMC Markets

Fönsterhantering (flikar)

Nu kan du optimera din arbetsyta i plattformen med hjälp av ett nytt sätt att hantera dina fönster. Du kan sätta ihop funktionsfönster med varandra och lägga dem på olika flikar genom att enkelt dra och släppa fliken på rubrikraden av ett annat fönster.

Du kan också lägga till en ny flik till ett befintligt fönster genom att använda den nya "+"-ikonen. När du klickar på ikonen laddas en meny med funktioner.

CMC Markets

Tips! Om en funktion redan är öppen på ett annat ställe i plattformen så blir alternativet gråmarkerat. För vissa fönster går det inte att skapa flikar, detta gäller bland annat fönster för inställningar, produktöversikter, kurspaneler, orderärenden och marknadssentiment.

Plattformsintroduktion

Som ny användare i plattformen kommer du att erbjudas en introduktion för att kunna anpassa plattformen till just dina handelsbehov.

Introduktionen visar hur du kan välja en fast eller flytande arbetsyta i plattformen, ett mörkt eller ljust tema och välja vilka tillgångsklasser (index, valuta, aktier m.m.) du handlar med så att vi automatiskt kan fylla i bevakningslistor med populära instrument baserat på dina val.

CMC Markets

Snabböversikt

Vår nya välkomstintroduktion ger dig en allmän översikt av viktiga funktioner i handelskontot. Du kan när som helst starta funktionen från den nya fliken i utbildningsmenyn.

CMC Markets

Sidomenyn

Nu kan du placera huvudmenyn antingen högst upp eller till vänster i plattformen - välj det alternativ du föredrar i inställningar för arbetsytor.

Du kan också dölja sidomenyn när du har konfigurerat din önskade layout - klicka bara på ikonen högst upp till vänster för att spara utrymme.

CMC Markets

Övriga uppdateringar

  • Huvudmenyn har fått en ny design.
  • Arbetsytorna visas nu med fullständigt namn som kan redigeras när som helst.
  • Sökfunktionen ger dig automatiskt förslag under tiden du skriver. Den visar också dina tio senaste sökningar.
  • Ikonen för Betalningar  är mer framträdande och har flyttats och ligger nu bredvid informationen om kontovärde.
  • Vi har minskat minsta fönsterstorlek för många moduler för att ge en förbättrad arbetsyta.
  • Priswidgeten i diagram flyter nu inom diagrammet när modulen minimeras och kan sedan dras var som helst inom diagrammets område.
  • Vi har lagt till ytterligare filter i historikfönstret.
  • En ny fönsterhanterare visar en lista över alla öppna fönster så att du kan ta bort eller dölja efter behov.
  • Prisuppdateringar är tydligare eftersom vi nu visar pilar istället för ändrad färg på priset.

Läs mer

TOP