Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Prissättning av Countdowns

Index

Cash-kontrakt

Med hjälp av underliggande terminskurser och underliggande indexkurser (justerat för eventuella utdelningar, finansieringskostnader samt återstående löptid) genererar vår automatiska prissättningsmodul i Next Generation plattformen fram det teoretiska priset för respektive index. Det teoretiska cash priset ligger till grund för respektive Countdowns öppningspris och samtliga löptider. CMC Markets i egenskap av marknadsgarant sätter sedan öppningspriset för respektive Countdowns löptid i syfte att upprätthålla likviditeten samt marknaden.

Vinstavräkningspriserna baseras på de underliggande indexkurserna (Grunden för avräkningspriset för respektive förfall framgår av vår Next Generation plattform.)

Notera: Representation av respektive pris källa kan komma att variera i samband med prissättning av öppningspris för respektive Countdown och kan komma att skilja sig från den prissättningsmodell som används för prissättning av CFD: er och digital 100. Detta då priser på Countdowns reflekterar förändringar på mycket kort sikt mellan underliggande indexkurser och underliggande terminskurser.

Valuta, Guld & Silver

Cash-kontrakt

Enom att använda priser som kommer från flera stora likviditetsgaranter för OTC FX & råvarumarknaden (Deutsche Bank, JP Morgan, Barclays, Goldman Sachs, UBS, Citi och HSBC*) beräknar vår automatiserade prissättningmodul fram aggregerade priser för USD valutapar t.ex. USD/CHF eller GBP/USD genom att vikta priserna både tidsmässigt samt på dess mittpris och spread. Alla icke USD valutapar är syntetiskt framtagna från tillgängliga USD valutapar, i vissa fall kan dessa dock vara framtagna på samma sätt som för USD valutapar enligt ovan. Detta pris ligger sedan till grund för respektive Countdowns öppningspris och samtliga löptider. CMC Markets i egenskap av marknadsgarant sätter sedan öppningspriset för respektive Countdowns löptid i syfte att upprätthålla likviditeten samt marknaden.

*Dessa likviditetsleverantörer användes vid tidpunkten för skapandet av detta innehåll.

Vinstavräkningspriserna baseras på relevanta och aggregerade priser som genererats av vår automatiska Next Generation plattform (Grunden för avräkningspriset för respektive förfall framgår av vår Next Generation plattform.)

Räntepapper & råvaror (exklusive Guld & Silver)

Forward-kontrakt

Med hjälp av underliggande terminskurser beräknar vår automatiserade prissättningsmodul i Next Generation plattformen öppningspriser för respektive Countdown och samtliga löptider. CMC Markets i egenskap av marknadsgarant sätter sedan öppningspriset för respektive Countdowns löptid i syfte att upprätthålla likviditeten samt marknaden.

Vinstavräkningspriserna baseras på de underliggande terminskurserna. (Grunden för avräkningspriset för respektive förfall framgår av vår Next Generation plattform.)

Innan du lämnar...

Testa CFD-handel på ett kostnadsfritt demokonto. Få tillgång till vår innovativa handelsplattform och testa din tradingstrategi med 100 000 fiktiva kronor.

cmc-mobile-trading-app