Sverige (SV)
73 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

 Villkor för aktuell kampanj

CMC Markets UK plc
Juni 2018

20%-Rabatt kampanjvillkor CMC Markets UK plc filial Stockholm juni 2018

1. Alla ord och begrepp som återges med versaler i dessa villkor ska ha samma betydelse som i CMC Markets UK PLC Affärsvillkor gällande användandet av vår Next Generation Plattform, med undantag för annat som specifikt anges i dessa villkor.

2. I enighet med dessa kampanjvillkor kommer du att erhålla 20% rabatt på Spread, som beräknas utifrån Genomsnittspriset 1- Kurs, för utförda CFD-Affärer med Säkerhetskrav (med undantag för aktie-CFDer där rabatten istället kommer att vara 20% av Courtaget) under perioden mellan 27 juni – 27 juli 2018 (20%-Rabatt).                20%-Rabatten är inte tillgänglig på Countdowns samt Digital 100.

3. Du bör inte företa CFD-handel, enbart, på grundval av 20%-Rabatten som i sin tur kan ha påverkan på din Kontoaktivitet. 20%-Rabatten kommer ej att begränsa ditt ansvar för CFD-Affärer med Säkerhetskrav och kan inte användas för kvittning av fordran gentemot CMC Markets. 

4. För att kunna ta del av 20%-Rabatten, krävs: a) att du har ett live Next Generation Konto med CMC Markets, b) att du har goda kunskaper och god förståelse för derivathandel samt förenade risker, c) att du har samtyckt till villkoren för denna kampanj på landningssidan som är tillgänglig via länken i e-post meddelandet, senast inom 10 dagar från mottagandet av e-post meddelandet, d) att du har ingått en eller flera CFD-Affärer med Säkerhetskrav via ditt Next Generation konto under kampanjperioden mellan 27 juni – 27 juli 2018. 

5. Beloppet motsvarande 20%-Rabatten kommer att krediteras ditt Konto 22.00 lokal London tid, varje Affärsdag. Emellertid så kan det uppstå enstaka tillfällen då utbetalningar kan komma att försenas. CMC Markets kan i dessa fall inte hållas ansvariga för skada (vare sig direkt eller indirekt) som kan uppstå på grund av försenad eller utebliven utbetalning av 20%-Rabatten.

6. Utbetalning av 20%-Rabatten kommer att krediteras ditt Next Generation Konto. Betalningar kommer att göras i GBP (eller motsvarande i lokal valuta till gällande Växlingskurs).

7. En (1) utbetalning av 20%-Rabatten skall ej anses konstituera vår skyldighet att genomföra efterföljande utbetalningar om inte alla villkor är uppfyllda.

8. 20%-Rabatten kommer ej att utbetalas i de ifall CFD-Affär med Säkerhetskrav har blivit avbruten eller reverserad av CMC Markets i enlighet med våra Affärsvillkor och andra relaterade dokument. I de fall 20%-Rabatten redan har utbetalats för en CFD-Affär med Säkerhetskrav som dessförinnan blivit avbruten eller reverserad, förbehåller CMC Markets rättigheten att återkalla 20%-Rabatten från ditt Konto. 

9. 20%-Rabatten förutsätter att du uppfyller samt fullföljer dessa kampanjvillkor och CMC Markets Affärsvillkor. Vid misstanke om avvikelse gentemot dessa kampanjvillkor samt Affärsvillkoren har vi rättigheten att stoppa utbetalning av 20%-Rabatten och utan skriftligt meddelande kräva tillbaka tidigare utbetalningar av 20%-Rabatten i enlighet med dessa villkor. 

10. Kunder som är berättigade till 20%-Rabatten har ej rättigheten att samtidigt ta del av andra kampanjer samt erbjudanden oaktat villkoren för andra kampanjer. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, handelsrabatter som mer i detalj framgår på CMC Markets hemsida.  

11. Anställda på CMC Markets samt dess anhöriga är inte berättigade att ta del av denna kampanj.

12. Utbetalningen av 20%-Rabatten kan ej användas för att uppfylla ditt totala säkerhetskrav innan utbetalningen har krediterats till ditt Konto. Ordinarie regler för Kontolikvideringen kommer fortsatt att gälla och du bör inte förlita dig på 20%-Rabatten för att förhindra en eventuell Kontolikvidering. 

13. 20%-Rabatt kampanjen kan endast användas i individuella och/eller icke-kommersiella ändamål. Personliga länkar i mottaget e-postmeddelande skall ej publiceras eller distribueras offentligt. 

14. CMC Markets kan ej hållas ansvariga för betungande utkomster av denna Kampanj (inklusive dina förluster som kan uppstå till följd av kampanjen) och punkt 7.2 i Affärsvillkoren skall anses vara tillämplig på denna kampanj. 

15. CMC Markets förbehåller sig rättigheten att, efter eget gottfinnande, återkalla eller när som helst ändra 20%-Rabatten utan att i förväg meddela om detta. 

16. Ovan nämnda villkor (inklusive alla tvistemål som kan uppstå i förbindelse till dessa) faller under England samt Wales lagar och engelska domstolars exklusiva jurisdiktion. 


TOP
Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.