Standardiserad riskvarning: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 procent av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Användarvillkor för handel med 1-klick

1. Handel med 1-klick

När du godkänt Användarvillkoren för handel med 1-klick kommer denna funktion att vara aktiverad på ditt Konto. Inställningen som beskrivs i (1.) (Enkelklick) nedan är den som gäller som standard. Högst upp i Plattformen kan du välja tre olika inställningar för handel med 1-klick. En beskrivning av dessa finner du nedan.

 1. Enkelklick - Placera din Order genom att endast klicka en gång på Försäljnings- eller Köppriset för önskad Produkt.
 2. Dubbelklick - Placera din order genom att klicka två gånger (dubbelklicka) på Försäljnings- eller Köppriset för önskad Produkt.
 3. Inaktivera - Du kan inaktivera/låsa funktionen för handel med 1-klick. Det vanliga orderfönstret kommer då att användas vid placerande av order.

2. Orderinställningar

När handel med 1-klick är aktiverat kommer du inte att kunna ändra orderinställningar på individuell orderbasis för Marknadsorder som placeras genom att använda handel med 1-klick. För mer information om orderinställningar vid handel med 1-klick, klicka här.

3. Välj storlek på din position

När du valt handel med 1-klick så kan du välja storlek på din Order (i Antal) genom att:

 1. Skriva in önskat Antal i kurspanelen för vald Produkt,
 2. I ”Orderinställningar” välja ”Spara antal (för produkt)” så att kurspanelen för vald Produkt är förifylld med antalet i den senaste affären för denna produkt,
 3. Klicka på drop-menyn och välja någon av de förinställda orderstorlekarna. Exempelvis 5, 10 eller 15.

4. Risker med handel med 1-klick

Vänligen observera att om du handlar med 1-klick så:

 1. Order kommer att utföras genom att du klickar en eller två gånger (beroende på vald inställning) på sälj- eller köpkursen för vald produkt. Du kommer alltså inte att få fram något orderfönster eller möjligheten att bekräfta din Order.
 2. Du kommer inte att kunna se säkerhetskravet innan ordern har utförts.
 3. Det finns en ökad risk att Order utförs av misstag från din sida. Om det skulle vara så att en Order som utförs av misstag generar en direkt eller indirekt förlust kan CMC Markets inte hållas ansvarig för detta.
 4. Dina aktuella orderinställningar (inklusive Stop Loss och Take Profit som standard) gäller för Order som placeras via funktionen handel med 1-klick. Om orderinställningarna för en specifik Produkt inte innefattar Stop Loss eller Take Profit så kommer inte heller Marknadsorder i denna produkt som är placerade med 1-klick att ha Stop Loss eller Take Profit som standard. Du har dock möjligheten att placera en Stop Loss eller Take Profit order i efterhand. Vänligen säkerställ att du har sett över och om nödvändigt, ändrat dina orderinställningar innan du börjar handla med 1-klick. För mer information om orderinställningar vid handel med 1-klick, klicka här.

5. Förbindelse

Du godkänner och accepterar följande:

 1. Dokumenten CFD Affärsvillkor, Sammanfattande policy för orderutförande av CFDer och Riskvarning för CFDer fortsätter att gälla för ditt konto.
 2. Du accepterar härmed de risker som handel med 1-klick innebär, inklusive men inte begränsat till de som anges i Sektion 1 i dessa användarvillkor;
 3. Handel med 1-klick tillhandahålls i ”befintligt skick” och på en ”om tillgänglig”-basis. Vi frånsäger oss alla garantier, åtaganden eller utfästelser (vare sig uttryckliga eller underförstådda) relaterade till handel med 1-klick i den utsträckning tillämplig lag tillåter;
 4. Vi kan komma att tillfälligt stänga av eller permanent upphöra med tillhandahållandet av handel med 1-klick när som helst och utan föregående meddelande till dig;
 5. CMC Markets kan inte hållas ansvarig för direkta eller indirekta förluster som uppstår som en följd av ditt agerande I samband med handel med 1-klick.

6. Allmänt

Termer med versal begynnelsebokstav i dessa Användarvillkor och som inte definieras i detta dokument ska ha den betydelse som anges i våra CFD Affärsvillkor.

Med “handel med 1-klick” menas funktionaliteten i vår Plattform som tillåter dig att placera vissa typer av Order på det sätt som beskrivs i dessa Användarvillkor. För att undvika missförstånd inkluderar detta begrepp både Enkelklick och Dubbelklick såsom beskrivs ovan under Användarvillkor för handel med 1-klick.

Vi rekommenderar inte att du som anser dig vara nybörjare använder handel med 1-klick. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Innan du lämnar...

Testa CFD-handel på ett kostnadsfritt demokonto. Få tillgång till vår innovativa handelsplattform och testa din tradingstrategi med 100 000 fiktiva kronor.

cmc-mobile-trading-app