Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Wszystkie oczy powinny być zwrócone na Chiny. Deflacja coraz groźniejsza. Jak zareaguje EEM, miedź czy Hang Seng?

Inwestorzy obecnie cieszą się z pozytywnych zaskoczeń dotyczących inflacji głównie w USA, gdzie ta w tym tygodniu spadła bardziej, niż oczekiwano. Zarówno CPI konsumencka, jak i PPI producentów zaskoczyła w czerwcu w ujęciu rocznym swoim większym spadkiem odpowiednio do 3 i 4,8%. Rynkowe byki przyjęły to z radością, ponieważ może to oznaczać, że po lipcowej podwyżce Fed zatrzyma cykl podwyżek i co więcej, obniżki rozpocznie już na początku roku przyszłego.

Spirala deflacji w Chinach?

Jednak jak radzić sobie z dezinflacją, a następnie z deflacją powinny pokazać nam Chiny. To właśnie tam deflacja puka do drzwi i jest zagrożeniem do powstania spirali deflacji przy jednocześnie spowalniającej gospodarce. Deflacja z natury powoduje, że gospodarka nie tylko się wychładza, ale co więcej, może się załamać. Jak wygląda sytuacja dotycząca inflacji w Chinach?

Ceny w Chinach spadły o ponad 1,2% od początku roku

W styczniu 2023 r. indeks cen CPI znajdował się na poziomie 104 pkt., zaś w czerwcu był już na poziomie 102,7 pkt Oznacza to, że ceny w Chinach od początku roku spadły już o 1,24%, co jest największym spadkiem od lutego 2020 r. Co więcej w ostatnich miesiącach, w ujęciu miesiąc do miesiąca, ceny w Chinach spadają w tempie od 0,3 do 0,1 proc. Oznacza to, że rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia deflacji w Chinach w ujęciu rocznym za lipiec czy październik.

Ostatnio w mediach było głośno o tym, że Chiny otarły się o deflację. Jednak jeśli nic się nie zmieni, to Chiny w lipcu lub w październiku w deflację wpadną w ujęciu rocznym dzięki bazie oraz dzięki trendom panującym od początku roku. Z jednej strony stanowi to potężne zagrożenie dla spirali deflacyjnej, a z drugiej strony rozbudza nadzieje na potężną stymulację chińskiej gospodarki, aby deflacji uniknąć.

Chiny drogowskazem dla Europy i USA?

Co więcej sytuacja w Chinach może być dobrym wskaźnikiem tego, co może zrobić bank centralny, rząd oraz rynek, gdyby deflacja zapukała do bram Europy czy Stanów Zjednoczonych. Wydaje się, że kluczowe rynki, na które można zwrócić uwagę, to ETF na rynki wschodzące z dużym udziałem Chin, czyli EEM, a także rynek miedzi oraz indeks Hang Seng.

Najbliższe miesiące mogą być bardzo interesujące pod kątem tego, jak z jednej strony rynek będzie wyceniać spiralę deflacyjno/recesyjną z możliwością ożywienia gospodarki i podniesienia cen za wszelką cenę przez PBOC czy chińskie władze.

Ogólnie o deflacji: 

Deflacja jest ogólnie uważana za niebezpieczną sytuację dla gospodarki z kilku powodów. Oto kilka głównych powodów, dlaczego deflacja może stanowić zagrożenie i jak można z niej wyjść:

Spadek wydatków konsumenckich: w deflacji ceny towarów i usług spadają, co może skłonić konsumentów do oczekiwania dalszych obniżek cen. W rezultacie konsumenci odwlekają zakupy w nadziei na jeszcze lepsze oferty w przyszłości. To prowadzi do spadku popytu i zmniejsza wydatki konsumpcyjne, co może zahamować wzrost gospodarczy.

W tym przypadku polityka fiskalna i monetarna mogą zostać skierowane w celu pobudzenia wydatków konsumenckich. Na przykład, rząd może zwiększyć wydatki na infrastrukturę lub wprowadzić ulgi podatkowe, aby zachęcić konsumentów do wydawania więcej. Bank centralny może obniżyć stopy procentowe, aby zmniejszyć koszty kredytu i pobudzić inwestycje oraz konsumpcję.

Spadek inwestycji: deflacja może prowadzić do spadku inwestycji, ponieważ przedsiębiorstwa stają się ostrożne i unikają podejmowania ryzyka w niepewnym otoczeniu. Jeżeli ceny spadają, to przyszłe zyski z inwestycji mogą być niższe, co zmniejsza zachęty do lokowania kapitału w przedsiębiorstwach.

W tym przypadku rząd może podjąć działania w celu poprawy klimatu inwestycyjnego, na przykład poprzez obniżenie podatków dla przedsiębiorstw, stworzenie zachęt inwestycyjnych lub wprowadzenie reform strukturalnych mających na celu poprawę warunków działalności gospodarczej. Dodatkowo, bank centralny może wprowadzić politykę pieniężną sprzyjającą inwestycjom, taką jak obniżenie stóp procentowych lub dostarczanie taniego kredytu dla przedsiębiorstw.

Wzrost zadłużenia: w sytuacji deflacji wartość pieniądza wzrasta, co prowadzi do wzrostu realnej wartości długu. To może być problematyczne dla osób i firm, które posiadają wysokie zadłużenie. Spadek dochodów w wyniku deflacji może utrudnić spłatę zobowiązań, co z kolei może prowadzić do kłopotów finansowych i bankructwa.

W tym przypadku rząd może wprowadzić programy restrukturyzacji długu lub odroczeń płatności w celu pomocy osobom i firmom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Dodatkowo, bank centralny może stosować politykę pieniężną, która zmniejsza koszty zadłużenia poprzez obniżenie stóp procentowych lub dostarczanie taniego kredytu.

Deflacyjna spirala: deflacja może prowadzić do deflacyjnej spirali, gdzie spadki cen prowadzą do dalszych spadków cen. Kiedy konsumenci oczekują dalszych obniżek cen, odwlekają zakupy, co prowadzi do spadku popytu. Z kolei przedsiębiorstwa obniżają ceny, aby przyciągnąć klientów, co pogłębia deflację. Ta spirala może prowadzić do trudnego do przełamania cyklu spadków cen i zmniejszać ogólną aktywność gospodarczą.

W tym przypadku rząd, aby przerwać deflacyjną spiralę, bank centralny może zastosować ekspansywną politykę pieniężną, zwiększając podaż pieniądza w gospodarce. Może to obejmować obniżenie stóp procentowych, skup aktywów lub wprowadzenie programu ilościowego luzowania monetarnego w celu zwiększenia dostępności kredytu i stymulacji popytu.

Wyjście z deflacji wymaga zazwyczaj skoordynowanych działań rządu i banku centralnego. Polityka fiskalna i monetarna mogą być wykorzystane w celu pobudzenia wydatków konsumenckich, inwestycji i zmniejszenia realnego zadłużenia. Ważne jest również, aby przerwać deflacyjną spiralę, zwiększając podaż pieniądza i stymulując popyt. 

___


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app