Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Świetlana przyszłość polskiej gospodarki oraz polskiej giełdy? Na to mogą wskazywać prognozy MFW

Świetlana przyszłość polskiej gospodarki oraz polskiej giełdy? Na to mogą wskazywać prognozy MFW

Rok 2023 przyniósł wiele wyzwań dla polskiej gospodarki, z wysoką inflacją i niskim wzrostem gospodarczym na czele. Teraz, analizując prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) na lata 2024 i 2025, warto zastanowić się, jakie wnioski można wyciągnąć na temat wzrostu PKB i inflacji w Polsce oraz jakie będą potencjalne skutki na rynku akcji.

Wzrost PKB - pozytywne perspektywy

Prognozy MFW sugerują, że Polska może oczekiwać poprawy wzrostu PKB w 2024 i 2025 roku. Po spowolnieniu gospodarczym w 2023 roku, gdzie wskaźnik może wynieść zaledwie 0,5%, przewiduje się znaczne przyspieszenie. W 2024 roku oczekuje się wzrostu na poziomie 2,3%, a w 2025 roku wzrost ten ma być jeszcze wyższy i wynieść 3,4%. To oznacza, że gospodarka Polski wraca na ścieżkę wzrostu, co może przynieść korzyści zarówno przedsiębiorstwom, jak i konsumentom.

Wzrost PKB to kluczowy czynnik wpływający na wyniki spółek notowanych na giełdzie. Poprawia się ogólna kondycja gospodarcza, co zwykle prowadzi do lepszych wyników finansowych firm. Przyrost PKB może sugerować zwiększoną produkcję, większą konsumpcję i inwestycje. W związku z tym, można się spodziewać, że wyniki spółek będą również rosły.

Inflacja - spadająca tendencja

Najwyższy poziom inflacji wystąpił w 2023 roku, sięgając w szczycie prawie 20%. Jednak prognozy MFW przewidują stopniowy spadek inflacji w nadchodzących latach. W 2024 roku prognozuje się, że wyniesie ona średniorocznie 6,4%, a w 2025 roku spadnie jeszcze niżej, osiągając poziom 4,5%. Spadająca inflacja jest dobrą wiadomością dla konsumentów i przedsiębiorstw.

Spadek inflacji może również wpłynąć na politykę pieniężną Narodowego Banku Polskiego (NBP). W miarę spadku inflacji, NBP ma większą swobodę w dostosowywaniu stóp procentowych. W praktyce oznacza to, że w miarę obniżania się inflacji można spodziewać się dalszych obniżek stóp procentowych, co może być korzystne dla gospodarki i kredytobiorców.

Wpływ na wyceny akcji na giełdzie

W miarę spadku inflacji można oczekiwać obniżenia stóp procentowych przez NBP. Spadek stóp procentowych zwykle prowadzi do wzrostu cen akcji na giełdzie, ponieważ inwestorzy często przekierowują swoje środki z bezpiecznych aktywów na rynek akcji w poszukiwaniu wyższych potencjalnych stóp zwrotu.

Ponadto, wzrost PKB może sugerować, że spółki będą miały lepsze wyniki finansowe, co również może wpłynąć na wyceny akcji. Wzrost gospodarczy zwykle oznacza większy popyt na produkty i usługi firm, co prowadzi do wzrostu zysków. W konsekwencji poprawy wyników spółek i spadku stóp procentowych w górę powinien także wędrować popularny mnożnik P/E.

Wnioski:

  • Polska może spodziewać się poprawy wzrostu PKB w latach 2024 i 2025.
  • Spadająca inflacja może wpłynąć na obniżenie stóp procentowych przez NBP i większy komfort życia
  • Spodziewany wzrost gospodarczy i niższa inflacja mogą przynieść korzyści na rynku akcji

Podsumowując, prognozy MFW sugerują, że Polska przechodzi przez okres spowolnienia, ale wydaje się, że nadchodzą lepsze czasy. Inwestorzy na rynku akcji i kredytobiorcy mogą spodziewać się korzystnych zmian w najbliższych latach. Jednak warto pamiętać, że prognozy te podlegają zmianom, a sytuacja gospodarcza może ulec modyfikacjom w zależności od wielu czynników.

___


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app