Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Specjalne równoważenie indeksu Nasdaq 100. Co to znaczy i jaki może mieć wpływ na ceny akcji big-techów?

Apple i Microsoft MSFT i reszta dużych spółek technologicznych stała się zbyt duża dla Nasdaq 100 - a dostawca indeksu ma rozwiązanie tego problemu. Niestety, rozwiązanie to stanowi problem dla Wielkiej Siódemki big-techów.

Big-techy są zbyt duże

Jedną z przeszkód w tegorocznym wzroście akcji spółek technologicznych była ogromna rola, jaką odegrały najbardziej wartościowe spółki technologiczne na rynku pod względem kapitalizacji rynkowej. Stworzyło to szczególny problem dla indeksu Nasdaq 100, który śledzi 100 największych spółek notowanych na Nasdaq.

Jako rozwiązanie, Nasdaq ogłosił plany specjalnego zrównoważenia wag w Nasdaq 100 jeszcze w tym miesiącu, aby rozwiązać problem nadmiernej koncentracji w indeksie.

To nie jest drobna zmiana w Nasdaq

Według Nasdaq, na koniec 2021 r. w funduszach giełdowych śledzących indeks znajdowało się ponad 300 miliardów dolarów, a obecnie suma ta jest bez wątpienia znacznie wyższa. Sam fundusz Invesco QQQ ETF (QQQ), który śledzi Nasdaq 100, ma aktywa o wartości ponad 200 miliardów dolarów. W efekcie indeksatorzy będą musieli sprzedać część swoich udziałów w największych składnikach indeksu i uzupełnić swoje pozycje w innych akcjach.

Specjalne rebalansowanie Nasdaq 24 lipca

Pod koniec ubiegłego tygodnia giełda Nasdaq ogłosiła, że indeks Nasdaq 100 Index zostanie poddany specjalnemu zrównoważeniu, które wejdzie w życie przed otwarciem rynku w poniedziałek, 24 lipca 2023 roku. Jak opisano w opublikowanej metodologii indeksu, specjalne rebalansowanie może zostać przeprowadzone w celu rozwiązania problemu nadmiernej koncentracji w indeksie poprzez redystrybucję wag. Specjalne przywrócenie równowagi nie spowoduje usunięcia ani dodania żadnych papierów wartościowych, wynika z komunikatu giełdy.

Nasdaq 100 obejmuje 100 największych krajowych i międzynarodowych spółek niefinansowych notowanych na Nasdaq i służy jako punkt odniesienia dla wielu produktów finansowych na całym świecie, w tym funduszy ETF, funduszy inwestycyjnych, kontraktów futures i opcji. Indeks jest zazwyczaj rekonstruowany co roku w grudniu, z dodatkowymi możliwościami rebalansowania co kwartał. Specjalne rebalansowanie indeksu zostanie wprowadzone w oparciu o papiery wartościowe i akcje indeksu pozostające w obrocie na dzień 3 lipca 2023 r., a ogłoszenie akcji indeksu i publikacja pliku pro-forma nastąpi 14 lipca 2023 r.

Historia specjalnego równoważenia Nasdaq

Nasdaq przeprowadził specjalny rebalans tylko dwa razy - w grudniu 1998 roku i maju 2011 roku. Zasady Nasdaq stanowią, że jeśli wszystkie akcje o wadze większej niż 4,5% w indeksie przekraczają 48%, wówczas Nasdaq ponownie równoważy wskaźnik. Zgodnie z zasadami Nasdaq, proces równoważenia ustala łączną wagę akcji o wadze 4,5% lub większej na poziomie 40%.

Biorąc pod uwagę gwałtowny wzrost sześciu akcji, które znajdowały się na poziomie 4,5% lub wyższym w momencie ostatniego równoważenia, wydaje się prawdopodobne, że w rezultacie waga wszystkich sześciu zostanie skorygowana.

___


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app