Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Decyzje banków centralnych – jak mogą wpłynąć na kursy walut?

Ten tydzień zdaje się obfitować w wydarzenia makroekonomiczne i rynkowe. Mowa przede wszystkim o trzech decyzjach głównych banków centralnych świata. Fed, Europejski Bank Centralny oraz Bank Anglii zbiorą się i podejmą decyzje w sprawie kosztu pieniądza.

Fed przed decyzją

Konsensus rynkowy zakłada, że amerykańska Rezerwa Federalna zdecyduje się na wypłaszczenie tempa podwyżek. Po ostatnim zwolnieniu z 0,75 pp. do 0,5 pp. obecnie oczekuje się podwyżki o 0,25 pp. do poziomu górnego ograniczania przedziału wynoszącego 4,75 proc.

"Stabilność cen jest podstawą zdrowej gospodarki i z czasem zapewnia społeczeństwu niezmierzone korzyści. Ale przywrócenie stabilności cen, gdy inflacja jest wysoka, może wymagać środków, które nie są popularne w krótkim okresie, gdy podnosimy stopy procentowe, aby spowolnić gospodarkę" - powiedział ostatnio Powell. Urzędnicy Fed również ostatnio zasygnalizowali zamiar podniesienia stopy powyżej 5% w 2023 r. i utrzymania jej tam przez cały rok. Z kolei rynek stopy procentowej w to do końca nie wierzy. Tutaj traderzy zakładają, że na koniec 2023 r. efektywna stopa funduszy Fed znajdzie się na poziomie 4,5 proc., zaś na koniec 2024 r. spadnie do 3 proc. Co jednak ciekawe inwestorzy na rynku futures na amerykańskie obligacje mają najwięcej pozycji krótkich netto w historii, wynika z danych CFTC i Bloomberga. Oznacza to, że mogą oni liczyć na spadek cen papierów dłużnych USA i tym samym na albo ogromną podaż ze strony Departamentu Skarbu, albo na to, że Fed jednak będzie jastrzębi.

EBC z silnym zacieśnianiem

W strefie euro oczekuje się, że stopa refinansowa wzrośnie do 3 proc., a depozytowa do 2,5 proc. Oznaczałoby to możliwość utrzymania tempa podwyżek stóp po 0,5 pp., co byłoby zgodne z wypowiedziami przedstawicieli EBC. Rynek zakłada, że stopy procentowe w strefie euro mogą nadal rosnąć, co prowadziłoby stopę refinansową do 3,25 lub do 3,5 proc. na wiosnę. Wtedy mogą rozpocząć się rozważania nad zatrzymanie podwyżek stóp procentowych przez EBC. Należy dodać, że inflacja cen konsumpcyjnych w strefie euro spadła do 9,2 proc. w grudniu 2022 r., co oznacza spadek z listopadowego poziomu 10,1 proc. i październikowego rekordowego poziomu 10,6 proc. Mimo to wskaźnik ten pozostał znacznie powyżej celu Europejskiego Banku Centralnego wynoszącego 2,0 procent, co sugeruje, że decydenci mogą kontynuować zacieśnianie polityki przez najbliższe miesiące.

Bank Anglii bliski końca podwyżek?

W Wielkiej Brytanii podwyżka stóp procentowych może wynieść w tym tygodniu 0,5 pp. z 3,5 do 4 proc. Na ostatnim posiedzeniu Bank Anglii opowiedział się większością 6-3 głosów za podniesieniem stóp procentowych o 50 punktów bazowych do 3,5 proc. Dwóch członków MPC wolało utrzymać stopy bez zmian, a jeden wolał podnieść je o 75 punktów bazowych, do 3,75%. Urzędnicy zwrócili uwagę, że rynek pracy pozostaje silny, a inflacja i wzrost płac są nadal wysokie, co uzasadnia zdecydowaną reakcję polityczną. Prognozy banku centralnego sugerują, że inflacja CPI osiągnęła swój szczyt i w najbliższych miesiącach ma pozostać "bardzo wysoka". Choć w swoich projekcjach Bank Anglii nie wyklucza silnego spadku inflacji, ale dopiero w drugiej połowie roku. Stąd rynek stopy procentowej może zakładać, że cykl podwyżek może dobiegać powoli końca.

Potencjalny wpływ na rynek walutowy?

Zmienność na rynku walutowym ze względu na instotne wydarzenia może być podwyższona. Według wycen z rynku opcji fx implikowana zmienność może być najwyższa dla pary USD/JPY (impl. vol. dla 1 tygodnia to 230 pipsów), a także dla GBP/USD (impl. vol. dla 1 tygodnia to 204 pipsy). W dalszej kolejności ustawiają się takie pary walutowe jak EUR/USD, USD/CAD czy AUD/USD (dla nich impl. vol. z opcji tygodniowych to odpowiednio 160, 158 oraz 135 pipsów). Należy uwzględnić, że podane notowania są orientacyjne, a implikowana zmienność wskazuje na możliwość przebywania kursu walutowego w wycenionym przedziale przez 70 proc. czasu trwania opcji.

Daniel Kostecki
Analityk Rynków Finansowych
CMC Markets


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app