Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Dane o inflacji zamkną miesiąc, kwartał i półrocze — jak może zareagować kurs euro?

Nadzieje na zmniejszenie presji inflacyjnej skupiają się na danych dotyczących inflacji, które w drugiej połowie tygodnia będą miały kluczowe znaczenie dla banków centralnych i rynków. Europa czeka na publikację wstępnych danych dotyczących wskaźnika CPI dla czerwca 2023, a Stany Zjednoczone będą obserwować indeks PCE, który jest najczęściej monitorowany przez Rezerwę Federalną w celu pomiaru inflacji, chociaż dane dotyczą maja 2023.

Prognozy dla inflacji

Prognozy wskazują na dalsze utrzymywanie się inflacji z dala od celów inflacyjnych banków centralnych. W przypadku Europy, oczekuje się ogólnego spowolnienia tempa wzrostu inflacji w najważniejszych krajach strefy euro, z wyjątkiem Niemiec, które mogą odnotować lekkie odbicie. Niemniej jednak, poziomy inflacji nadal są dalekie od tych, które zapewniłyby stabilność cenową dla Europejskiego Banku Centralnego i Fedu.

Ta napięta sytuacja sprawia, że decydenci banków centralnych utrzymują ostre podejście w swoich wypowiedziach, co może wpłynąć na dalsze dyskusje na temat polityki monetarnej. Oczekuje się, że w tym kontekście najważniejsi przedstawiciele banków centralnych spotkają się na forum w Sintrze w środę. Wśród gości znajdą się m.in. Jerome Powell z Fedu, Christine Lagarde z EBC, Andrew Bailey z Banku Anglii oraz Kazuo Ueda z Banku Japonii.

Możliwe reakcje rynkowe na dane o inflacji

Reakcje rynkowe na oczekiwane dane o inflacji mogą być znaczące. Jeśli inflacja okaże się niższa niż prognozowano, może to oznaczać, że podjęte dotychczas kroki w kierunku podwyżek stóp procentowych przynoszą rezultaty. Taki scenariusz pomógłby zmniejszyć niepewność na giełdach i skłoniłby banki centralne do bardziej umiarkowanych wypowiedzi na temat stóp procentowych, co mogłoby przyczynić się do krótkoterminowego odbicia cen obligacji.

Z drugiej strony, jeśli inflacja okaże się wyższa niż przewidywano, banki centralne mogą być zmuszone do utrzymania ostrego kursu w zakresie podwyżek stóp procentowych. Taki scenariusz potencjalnie wywołałby spadek cen obligacji i wpłynął negatywnie na rynki akcji.

Na rynku obligacji widać pewne oznaki odbicia. Niemiecki Bund odbija się od poziomu wsparcia bliskiego rocznemu minimum. Podobne zachowanie obserwuje się w przypadku amerykańskiej 10-letniej obligacji, która umiarkowanie się odbija po osiągnięciu wcześniejszego dołka.

Na rynkach akcji sytuacja jest trudniejsza. Indeksy europejskie znajdują się blisko poziomów najniższych od maja 2023 roku. W przypadku Euro 50 jest to poziom 4,210 punktów, a dla DAXa to 15,626 punktów. Natomiast na rynku amerykańskim, indeks Nasdaq 100 cofnął się po osiągnięciu tegorocznego szczytu na poziomie 15,281 punktów.

Kurs euro a napływające dane

Kurs pary EUR/USD znajduje się w rejonie 1,1000, czyli przy najwyższym poziomie od pierwszej połowy maja po tym, jak mógł zostać wsparty przez coraz większe oczekiwania na dalsze silne podwyżki stóp procentowych w strefie euro w relacji do Stanów Zjednoczonych. Niemniej jednak należy pamiętać, że dane z Europy zaskakują w ostatnim czasie negatywnie. Wskaźnik niespodzianek ekonomicznych Citigroup dla strefy euro gwałtownie spadł do -132. To jest poziom, który obserwowano tylko podczas globalnego kryzysu finansowego w 2008 roku oraz pandemii Covid-19 w 2020 roku.

Może to oznaczać, że z każdą kolejną podwyżką stóp sytuacja gospodarcza strefy euro może się pogarszać, a to może grozić perspektywom wzrostu gospodarczego i wpływać negatywnie na euro. Niemniej kluczowym poziomem do pokonania mógłby być dopiero poziom 1,0820, aby kurs euro mógł zacząć bardziej istotnie spadać.

Kalendarz publikacji danych o inflacji i oczekiwania

Włochy - Środa, 28 czerwca, 11:00

We Włoszech, wstępne dane inflacji konsumenckiej (CPI) za czerwiec, które mają zostać opublikowane 28 czerwca o godzinie 11:00, mogłyby pokazać spadek na poziomie miesięcznym z 0,3% do oczekiwanych 0,1%. Roczna stopa inflacji również mogłaby spaść, z 7,6% do oczekiwanych 6,8%. Jeśli te prognozy się potwierdzą, sugerowałoby to, że presja inflacyjna we Włoszech może nieco ustępować.

Hiszpania - Czwartek, 29 czerwca, 09:00

W Hiszpanii, wstępne dane inflacji konsumenckiej (HICP) za czerwiec, które mają zostać opublikowane 29 czerwca o godzinie 09:00, mogłyby pokazać spadek na poziomie rocznym z 2,9% do oczekiwanych 1,5%. To byłby znaczny spadek, który wskazywałby na to, że presja inflacyjna w Hiszpanii znacznie spada.

Niemcy - Czwartek, 29 czerwca, 14:00

W Niemczech, wstępne dane inflacji konsumenckiej (HICP) za czerwiec, które mają zostać opublikowane 29 czerwca o godzinie 14:00, mogłyby pokazać wzrost na poziomie rocznym z 6,3% do oczekiwanych 6,7%.

___


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app