Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Co się dzieje z ceną gazu ziemnego po obu stronach Atlantyku?

gas industry

Nagłówki donoszą obecnie o spadających cenach gazu ziemnego, a ceny europejskiego benchmarku TTF spadły poniżej 30 EUR/mwh po raz pierwszy od początku wojny na Ukrainie, ponieważ Europa bardzo dobrze poradziła sobie z uzupełnieniem zapasów. Spowodowało to spadek cen do najniższego poziomu od czerwca 2021 r. Od końca marca cena TTF spadła o prawie 27% w ciągu sześciu kolejnych tygodni.

Cena gazu ziemnego w Europie spada do najniższego poziomu od 2 lat

Cena benchmarkowego TTF spadła do 29,75 EUR/mwh, czyli o ponad 8% do poziomów obserwowanych ostatnio 2 lata temu. Niskie ceny stanowią wyraźny kontrast w porównaniu z latem ubiegłego roku, kiedy to TTF wzrósł ponad dziesięciokrotnie do szczytowego poziomu ponad 340 EUR/mwh po tym, jak Rosja ograniczyła eksport gazu do Europy. Spadek ten pokazuje, że Europa przezwyciężyła najgorsze skutki niedoborów dostaw, przynajmniej do chwili obecnej.

Zapasy gazu są obecnie dobrze wypełnione

Głównym powodem spadku cen są pełne zapasy. Europa zakończyła zimę z zapasami gazu znacznie powyżej średniej sezonowej i nadal gromadzi zapasy. Według stowarzyszenia branżowego Gas Infrastructure Europe zapełnienie magazynów wynosi obecnie prawie 65%, czyli prawie jedną piątą powyżej średniej z ostatnich pięciu lat.

Pomimo spadku cen, handlowcy i analitycy pozostają ostrożni, ponieważ globalny rynek gazu nadal wydaje się niestabilny.  Przepływ rosyjskiego gazu rurociągami do Europy, który nie może być przekierowany na inne rynki eksportowe, jest nadal o 90 procent niższy niż przed inwazją na Ukrainę. Rosja pokrywała około 40 procent zapotrzebowania UE.

MAE widzi niepewny rynek gazu

Międzynarodowa Agencja Energetyczna odnotowała w swoim najnowszym kwartalnym raporcie na temat rynku gazu, że równowaga między podażą a popytem na światowy gaz podlega w tym roku niezwykle szerokiemu zakresowi niepewności, od pogody, przez dostępność skroplonego gazu ziemnego (LNG), po możliwy dalszy spadek rosyjskiego gazu rurociągowego do Europy. Presja na europejskie i światowe rynki gazu zmniejszyła się od początku 2023 r. dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym i terminowym środkom politycznym. Do końca pierwszego kwartału 2023 r. ceny skroplonego gazu ziemnego (LNG) na europejskich i azjatyckich rynkach spot spadły poniżej poziomów z lata 2021 r., ale nadal były znacznie powyżej ich historycznych średnich. Gwałtowny spadek popytu na gaz ziemny zmniejszył potrzebę wycofywania gazu z magazynów w Europie i Stanach Zjednoczonych zimą 2022/23 r. W rezultacie magazyny zakończyły sezon grzewczy z zapasami znacznie powyżej swojej pięcioletniej średniej.

Lepsze perspektywy dla rynków gazu w 2023 r. nie stanowią jednak gwarancji na wypadek przyszłej zmienności i nie powinny odwracać uwagi od działań mających na celu ograniczenie potencjalnego ryzyka. Globalna podaż gazu pozostanie ograniczona w 2023 r., a globalny bilans podlega niezwykle szerokiemu zakresowi niepewności. Obejmują one niekorzystne czynniki pogodowe, takie jak suche lato lub zimny czwarty kwartał, zmniejszoną dostępność LNG oraz możliwość dalszego spadku dostaw rosyjskiego gazu rurociągowego do Unii Europejskiej.

Niemniej jednak nawet jeśli ceny miałyby ponownie wzrosnąć wraz z nadejściem kolejnej zimy, IEA nie spodziewa się, by osiągnęły one poziom zbliżony do tego z okresu największego kryzysu.

Co może się stać z ceną gazu ziemnego w USA (Henry Hub)?

Cena gazu Henry Hub również gwałtownie spadła w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Po wysokim poziomie powyżej 10 USD za milion BTU, cena spadła poniżej 1,90 USD za milion BTU. Jednak od kwietnia cena osiągnęła dno, ponieważ nie spadła poniżej ostatniego minimum na poziomie 1,90 USD w maju. Po tym nastąpił silny wzrost w ciągu ostatnich kilku dni. To ożywienie może zatem trwać tak długo, jak długo cena utrzymuje się powyżej 1,90 USD.

Celami wzrostowymi byłyby zatem lutowe maksima na poziomie nieco poniżej 3,00 USD, a później także poziom 4,98 USD. Jeśli jednak cena spadnie poniżej poziomu 1,90 USD, można spodziewać się ponownego testu najniższego poziomu na poziomie 1,40 USD.


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app