Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Wolumen

Czy wolumen pokazuje dane z rynku bazowego danego aktywa czy dane o transakcjach klientów CMC?

Wolumen pokazuje dane z 17 światowych giełd bazowych, a nie dane o transakcjach naszych klientów.

Czy wolumen uwzględnia dane z alternatywnych systemów obrotu (MTF, od Mulitlateral Trading System)?

Nie. Korzystamy tylko z danych ze wspomnianych wyżej giełd.

Jak wolumen może pomóc w inwestowaniu i czy mogę wykorzystać go jako wskaźnik kupna/sprzedaży?

Wolumen pomaga w ocenie siły ruchu cen oraz w identyfikacji ważnych punktów zwrotnych. Zachowanie ceny i wolumenu jest często mocno ze sobą powiązane. Silne trendy charakteryzują się często rosnącymi obrotami, a wstępnymi sygnałami słabości może być zanik aktywności inwestorów.

Wykres wolumenu pokazuje dane z rynków bazowych, a nie te dotyczące transakcji klientów CMC Markets. Dostarczamy te dane w celach czysto informacyjnych. Nie stanowią one porady inwestycyjnej i nie wolno ich traktować jako podstawę planu inwestycyjnego.

CMC Markets nie ponosi odpowiedzialnosci za straty wynikające z inwestycyji bazujących na wykresie wolumenu.

Dane o wolumenie odnoszą się do przeszłości, a dane historyczne nie gwarantują powtarzalności w przyszłości.

Jaki jest najmniejszy zakres czasowy, w którym można analizować wolumen?

Oferujemy dane aktualizowane na żywo, pochodzące bezpośrednio z giełd bazowych. Jednakże w spokojnych okresach, dla niepłynnych instrumentów, aktualizacje danych o wolumenie mogą być ograniczone lub może nie być ich wcale.

Jaki kolor będzie miał słupek wolumenu jeśli cena aktywa bazowego nie ulegnie zmianie?

Słupek wolumenu będzie miał wówczas kolor zielony.

Dla jakich dokładnie godzin gromadzone są dane o wolumenie?

Dla godzin otwarcia giełd, na których notowane są dane aktywa:

UK i Europa: 8:00-16:30

USA: 14:30-21:30

Czy wolumenu na wykresach jest dostępny dla wszystkich instrumentów?

Obecnie wolumen na wykresach jest dostępny tylko dla indeksów i akcji.

TOP