Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Reklamacje

Procedura reklamacji

PYTANIA I WNIOSKI KLIENTÓW

Dążymy do zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych na rzecz wszystkich naszych Klientów. Doceniamy zatem wszelkie opinie przekazywane nam przez Klientów, dzięki którym możemy doskonalić jakość naszych produktów i usług. Bierzemy przy tym pod uwagę, że nie zawsze wszystko się udaje i czasem dochodzi do nieporozumień. Dlatego staramy się pozytywnie i ze zrozumieniem podchodzić do pytań i reklamacji. Kiedy wina leży po naszej stronie, dążymy do rozwiązania problemu w najkrótszym możliwym czasie.

 

SKARGI I REKLAMACJE KLIENTÓW 

Jeśli nie uzyskałeś satysfakcjonującej odpowiedzi na swoje pytania lub chciałbyś złożyć reklamację, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.

 

ROZPATRYWANIE REKLAMACJI I ESKALACJA DO ORGANÓW NADZORU/RZECZNIKA

Jeśli reklamacja zostanie zgłoszona bezpośrednio do nas, Klient niezwłocznie otrzyma potwierdzenie przyjęcia reklamacji. Reklamacja rozpatrywana jest przez osobę, której nie dotyczy bezpośrednio przedmiot reklamacji. 

Naszym celem jest rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie Klienta o wyniku procedury reklamacyjnej w najkrótszym możliwym terminie. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie jest możliwe w terminie pięciu dni roboczych od zgłoszenia, informujemy Klienta o statusie sprawy aż do jej zakończenia.

 

Rozpatrzenie reklamacji opiera się na: faktach dotyczących reklamacji, dowodach przedstawionych przez Klienta, dowodach przedstawionych przez nas oraz na odpowiednich wytycznych regulacyjnych. Po zakończeniu procesu rozpatrywania reklamacji poinformujemy Cię o podjętej decyzji wraz z jej szczegółowym uzasadnieniem oraz z informacją o przyznanej rekompensacie (o ile zostanie przyznana).

 

Poinformujemy Cię również o możliwości i sposobie złożenia odwołania od decyzji CMC Markets oraz zwrócenia się o pomoc do właściwego organu nadzoru/rzecznika, do którego możesz wystąpić po odrzuceniu lub rozpatrzeniu reklamacji niezgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

 

KLIENCI CMC MARKETS GERMANY GMBH

Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w ciągu 30 dni od jej otrzymania przez CMC Markets. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, poinformujemy Klienta o przyczynie opóźnienia, wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określimy przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku niedotrzymania terminu 30 dni, lub w określonych przypadkach terminu 60 dni (o ile ma zastosowanie), reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.  

 

Jeżeli reklamacja jest związana z Twoim rachunkiem prowadzonym w CMC Markets Germany GmbH, możesz w każdym momencie skontaktować się z niemieckim organem nadzoru Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin):

 

Nadzór nad sektorem bankowym i ubezpieczeniowym:      

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Graurheindorfer Straße 108

53117 Bonn

Fax: + 49 228 4108-1550

Nadzór nad rynkiem kapitałowym:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Marie-Curie-Str. 24-28

60439 Frankfurt nad Menem

Fax: + 49 228 4108-123

Tel: +49 228/4108 - 0

E-Mail: poststelle@bafin.de 

Strona internetowa: Startseite  

 

Dodatkowo, Klienci będący konsumentami mogą skorzystać z polubownego rozstrzygania sporów przez Schlichtungsstelle (Radę Arbitrażu) przy Niemieckim Banku Centralnym. Z Radą Arbitrażu można skontaktować się pod adresem:

 

Deutsche Bundesbank

Schlichtungsstelle

PO Box 11 12 32

60047 Frankfurt nad Menem

 

Dalsze informacje, w szczególności opis i regulamin postępowania pojednawczego są dostępne na stronie internetowej Deutsche Bundesbank.

 

Polscy Klienci CMC Markets Germany GmbH mogą zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego, który jest jednocześnie podmiotem uprawnionym do prowadzenia pozasądowych postępowań w sprawie polubownego rozwiązania sporów, i do którego Klient może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie takiego postępowania po odrzuceniu jego reklamacji. Dane kontaktowe Rzecznika Finansowego są następujące:

 

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

Tel. +48 22 333 73 26

Strona Internetowa: www.rf.gov.pl  

Potrzebujesz dodatkowego wsparcia? Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas

Zadzwoń do nas

22 160 56 00

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 20

Napisz do nas

Napisz do nas

biuro@cmcmarkets.pl

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub watpliwości

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app