70,5% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Reklamacje

Pytania

Odpowiedzi

 • Jak wygląda proces rozpatrywania reklamacji klientów w CMC Markets?

  Pytania i reklamacje Klientów

  Dążymy do zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych na rzecz wszystkich naszych Klientów. Doceniamy zatem wszelkie opinie przekazywane nam przez Klientów, dzięki którym możemy doskonalić jakość naszych produktów i usług. Bierzemy przy tym pod uwagę, że nie zawsze wszystko się udaje i czasem dochodzi do nieporozumień. Dlatego staramy się pozytywnie i ze zrozumieniem podchodzić do pytań i reklamacji Kiedy wina leży po naszej stronie, dążymy do rozwiązania problemu w najkrótszym możliwym czasie.

  Pytania dotyczące rachunku

  Wszelkie pytania dotyczące rachunku lub transakcji z CMC Markets należy przekazywać w najkrótszym możliwym terminie do naszego Biura Obsługi Klienta:

   

  E-mail: biuro@cmcmarkets.pl

  Tel: 22 160 56 00

  CMC Markets UK Spółka Akcyjna Oddział w Polsce ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

   

  Nasi pracownicy ustalą, czy sprawę można załatwić od ręki, czy konieczne jest dalsze postępowanie. Większość spraw załatwiana jest bezzwłocznie lub w ciągu 24 godzin od dokonania zgłoszenia. Jeżeli konieczne jest dalsze postępowanie, staramy się poinformować Klienta o jego wyniku w ciągu 5 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia.

 • Procedura rozpatrywania reklamacji

  Jeżeli sprawa nie zostanie rozstrzygnięta w sposób zadowalający dla Klienta lub Klient zamierza zgłosić reklamację, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Potwierdzenie przyjęcia reklamacji wysyłamy do Klienta niezwłocznie drogą mailową. Reklamacja rozpatrywana jest przez osobę, której nie dotyczy bezpośrednio przedmiot reklamacji.
  Naszym celem jest rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie Klienta o wyniku procedury reklamacyjnej w najkrótszym możliwym terminie. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie jest możliwe w terminie pięciu dni roboczych od zgłoszenia, informujemy Klienta o stanie sprawy aż do jej zakończenia.
  Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w ciągu ośmiu tygodni od zgłoszenia, kontaktujemy się z Klientem pisemnie celem wyjaśnienia przyczyny niewydania ostatecznej decyzji i informujemy go o spodziewanym terminie jej wydania; informujemy również Klienta o możliwości zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Finansowego:

  Biuro Rzecznika Finansowego
  Al. Jerozolimskie 87
  02-001 Warszawa
  Tel. +48 22 333 73 26
  www: https://rf.gov.pl/kontakt

  lub Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta oraz zasięgnięcia niezależnej porady prawnej. Informacje na temat działalności Rzeczników dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/. Dane kontaktowe Urzędu to:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  plac Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  Tel: +48 22 55 60 800
  Email: uokik@uokik.gov.pl

  Ponadto Klient w terminie sześciu miesięcy od daty tej wiadomości możs również skierować reklamację do Rzecznika ds. Usług Finansowych w Londynie. Dane kontaktowe Rzecznika ds. Usług Finansowych (dalej „FOS”) to:

  The Financial Ombudsman Service
  Exchange Tower
  London
  E14 9SR
  Tel: 0800 023 4567
  Email: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

  Istnieje możliwość otrzymania od nas papierowej wersji ulotki FOS w języku polskim drogą pocztową lub w wersji elektronicznej.

  W przypadku reklamacji dotyczących Kontraktów Ekspresowych, organem odwoławczym jest Independent Betting Adjudication Service (IBAS):

  Independent Betting Adjudication Service
  PO BOX 62639
  London
  EC3P 3AS

  Tel: 020 7347 5883
  Fax: 020 7347 5882
  E-mail:adjudication@ibas-uk.co.uk

DO GÓRY
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 70,5% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.