CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Handel med valutaindekser

CMC Markets

Ta en CFD-posisjon på valutaindekser med vårt utvalg av 12 valutaindekser, inkludert CMC USD Index, CMC GBP Index og CMC EUR Index. 

Disse indeksene gir deg en unik måte å handle valutapar på som har samme basisvaluta og gir deg eksponering mot flere valutaer i en og samme handel. Indeksene kan også gi en “benchmark”-oversikt for den internasjonale verdien av en valuta. 

Hvilke valutaindekser kan du handle?

Vi tilbyr 12 forskjellige valutaindekser. Hver består av et utvalg av valutapar med samme basisvaluta. Så for eksempel CMC USD Index består av en samling av amerikanske dollarpar, der man følger verdien av USD mot et utvalg av andre valutaer. 

Detaljer for valutaindekser

Et fullstendig utvalg av våre valutaindekser med tilhørende spreader finner du nedenfor. Marginkravet er 5% for alle valutaindekser, og de kan handles fra kl. 01.00 til 23.00 mandag – fredag.

CMC USD Index
Spreader fra: 0.25 pkt
CMC GBP Index
Spreader fra: 0.3 pkt
CMC EUR Index
Spreader fra: 0.25 pkt
CMC AUD Index
Spreader fra: 0.3 pkt
CMC CAD Index
Spreader fra: 0.3 pkt
CMC CHF Index
Spreader fra: 0.3 pkt
CMC CNH Index
Spreader fra: 0.3 pkt
CMC JPY Index
Spreader fra: 5 pkt
CMC NOK Index
Spreader fra: 0.6 pkt
CMC NZD Index
Spreader fra: 0.5 pkt
CMC SEK Index
Spreader fra: 0.6 pkt
CMC SGD Index
Spreader fra: 0.3 pkt

Fordelene og risikoen med valutaindekser

Det er flere fordeler med å handle valutaindekser i motsetning til å handle individuelle valutaer.

For det første kan det være en mer kostnadseffektiv måte å handle i markedet på, ettersom det lar deg se på ett område av valutamarkedet, uten å måtte åpne en posisjon på hvert enkelt valutapar. På samme måte kan dette være en god måte å diversifisere porteføljen din på, for eksempel kan geopolitiske problemer spesielt påvirke ett valutapar i indeksen, mens de andre forblir upåvirket.

I valutamarkedet har man ofte en formening om en spesifikk valuta og deretter må man ta stilling til hvilket valutakryss man skal åpne en posisjon i da det er forhold på begge sider av brøken som vil påvirke prisen. Med valutaindekser er det i hovedsak basisvalutaen du trenger å ha en formening om.

Valutaindekser kan også brukes som en måte å sikre eventuelle ugunstige bevegelser i en bestemt valuta, og er en god måte å spre risikoen på, fordi du blir utsatt for et bredere spekter av instrumenter i stedet for bare ett enkelt valutapar. Det er viktig å være klar over at CFDer er høyrisikoprodukter. Høy volatilitet kombinert med giring kan føre til betydelige tap.
Som med alle marginbaserte produkter vil både gevinst og tap bli forstørret ettersom det er basert på den fulle verdien av posisjonen din, og ikke bare ditt første innskudd i en handel. Selv om du kan tjene penger hvis markedet beveger seg i din favør, kan du også tape hvis markedet beveger seg mot deg, spesielt hvis du ikke har risikostyringsverktøy på plass. 

Hvordan fungerer valutaindekser?

Våre valutaindekser er satt sammen av individuelle valutapar med samme basisvaluta for å lage en indeks. Indeksene følger de underliggende prisene på valutaparene innenfor den indeksen. Hvis de individuelle valutaprisene i den indeksen øker, vil verdien på indeksen gå opp. Motsatt, hvis de individuelle valutaprisene synker, vil verdien av indeksen falle.

Hvordan vektes våre indekser?

Våre valutaindekser ble opprettet med et startnivå på 1,000 for USD, GBP, EUR, AUD, NZD, CAD, CNH, CHF, SEK, NOK og SGD Index, og et startnivå på 20,000 for JPY Index per 31. desember 2018. 

Vekten av hver indekskomponent er begrenset til 40% av det totale handelsvolumet.

Valutaindeks metodologi  [pdf]

CMC valutaindeks og valutaprosentvek


USD GBP EUR AUD CAD CHF CNH JPY NOK NZD PLN SEK SGD
CMC USD Index
5.11 26.79 1.85 22.58 4.51 26.90 9.00 - - - - 3.26
CMC GBP Index 21.51
40.00 - 4.20 5.63 18.89 3.20 3.83 - - 2.74 -
CMC EUR Index 21.38 15.96
1.40 2.33 9.03 23.19 4.49 3.04 - 11.14 6.24 1.80
CMC AUD Index 12.48 5.38 12.81
- 1.69 40.00 16.50 - 3.68 - - 5.98
CMC CAD Index 40.00 6.38 18.50 1.22
1.98 24.72 6.19 1.01 - - - -
CMC CHF Index 29.87 8.84 40.00 1.47 2.05
10.92 4.00 - - - - 2.85
CMC CNH Index 29.15 4.86 29.35 9.17 4.19 1.79
17.34 - - - - 4.15
CMC JPY Index 26.56 2.24 16.26 6.42 2.86 1.79 40.00
- - - - 3.87
CMC NOK Index 8.70 15.16 40.00 - 2.63 1.10 12.69 2.37
- - 17.35 -
CMC NZD Index 14.10 3.54 13.16 18.64 1.87 - 36.96 8.31 -
- - 3.42
CMC SEK Index 12.59 10.44 40.00 1.32 - 1.92 14.20 2.87 16.66 - -
-
CMC SGD Index 25.84 4.55 18.19 6.23 1.09 3.41 30.31 10.38 - - - -

Livekonto

Få tilgang til alle våre produkter, tradingverktøy og funksjoner.

Søk om Livekonto

Demokonto

Prøv CFD-trading med virtuelle penger helt uten risiko.

Kostnadsfri demokonto

TOP