CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Handel med valutaindekser

Ta en CFD-posisjon på valutaindekser med vårt utvalg av 12 valutaindekser, inkludert CMC USD Index, CMC GBP Index og CMC EUR Index.

En plattform laget for CFD-handel

Lave spreader, ingen skjulte kostnader, tilgang til over 12 000 instrumenter og mer.

Inkluderer 100 000 fiktive kroner
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Disse indeksene gir deg en unik måte å handle valutapar på som har samme basisvaluta og gir deg eksponering mot flere valutaer i en og samme handel. Indeksene kan også gi en “benchmark”-oversikt for den internasjonale verdien av en valuta.

Hvilke valutaindekser kan du handle?

Vi tilbyr 12 forskjellige valutaindekser. Hver består av et utvalg av valutapar med samme basisvaluta. Så for eksempel CMC USD Index består av en samling av amerikanske dollarpar, der man følger verdien av USD mot et utvalg av andre valutaer.

CMC USD Index
Spreader fra: 0.25 pkt
CMC GBP Index
Spreader fra: 0.3 pkt
CMC EUR Index
Spreader fra: 0.25 pkt
CMC AUD Index
Spreader fra: 0.3 pkt
CMC CAD Index
Spreader fra: 0.3 pkt
CMC CHF Index
Spreader fra: 0.3 pkt
CMC CNH Index
Spreader fra: 0.3 pkt
CMC JPY Index
Spreader fra: 5 pkt
CMC NOK Index
Spreader fra: 0.6 pkt
CMC NZD Index
Spreader fra: 0.5 pkt
CMC SEK Index
Spreader fra: 0.6 pkt
CMC SGD Index
Spreader fra: 0.3 pkt

Fordelene og risikoen med valutaindekser

Det er flere fordeler med å handle valutaindekser i motsetning til å handle individuelle valutaer.

For det første kan det være en mer kostnadseffektiv måte å handle i markedet på, ettersom det lar deg se på ett område av valutamarkedet, uten å måtte åpne en posisjon på hvert enkelt valutapar. På samme måte kan dette være en god måte å diversifisere porteføljen din på, for eksempel kan geopolitiske problemer spesielt påvirke ett valutapar i indeksen, mens de andre forblir upåvirket.

I valutamarkedet har man ofte en formening om en spesifikk valuta og deretter må man ta stilling til hvilket valutakryss man skal åpne en posisjon i da det er forhold på begge sider av brøken som vil påvirke prisen. Med valutaindekser er det i hovedsak basisvalutaen du trenger å ha en formening om.

Valutaindekser kan også brukes som en måte å sikre eventuelle ugunstige bevegelser i en bestemt valuta, og er en god måte å spre risikoen på, fordi du blir utsatt for et bredere spekter av instrumenter i stedet for bare ett enkelt valutapar. Det er viktig å være klar over at CFDer er høyrisikoprodukter. Høy volatilitet kombinert med giring kan føre til betydelige tap.

Som med alle marginbaserte produkter vil både gevinst og tap bli forstørret ettersom det er basert på den fulle verdien av posisjonen din, og ikke bare ditt første innskudd i en handel. Selv om du kan tjene penger hvis markedet beveger seg i din favør, kan du også tape hvis markedet beveger seg mot deg, spesielt hvis du ikke har risikostyringsverktøy på plass.

Effektiv trading overalt

Ønsker du å handle på farten? Vår prisbelønte tradingapp* lar deg åpne og lukke posisjoner, sette opp varslinger og gjøre analyser med mobil-optimaliserte charts pluss mye mer.

Hvordan fungerer valutaindekser?

Våre valutaindekser er satt sammen av individuelle valutapar med samme basisvaluta for å lage en indeks. Indeksene følger de underliggende prisene på valutaparene innenfor den indeksen. Hvis de individuelle valutaprisene i den indeksen øker, vil verdien på indeksen gå opp. Motsatt, hvis de individuelle valutaprisene synker, vil verdien av indeksen falle.

Hvordan vektes våre indekser?

Våre valutaindekser ble opprettet med et startnivå på 1,000 for USD, GBP, EUR, AUD, NZD, CAD, CNH, CHF, SEK, NOK og SGD Index, og et startnivå på 20,000 for JPY Index per 31. desember 2018.

Vekten av hver indekskomponent er begrenset til 40% av det totale handelsvolumet.

Valutaindeks metodologi [pdf]

CMC valutaindeks og prosentvis valutavekting

 USDGBPEURAUDCADCHFCNHJPYNOKNZDPLNSEKSGD
CMC USD Index 5,56%28,60%1,63%25,18%3,35%24,59%8,21%----2,86%
CMC GBP Index21,91% 40,00%-3,26%3,91%17,90%2,73%7,94%--2,35%-
CMC EUR Index22,70%13,13% 1,51%2,34%8,10%23,03%3,90%5,55%-12,23%5,94%1,58%
CMC AUD Index11,20%1,94%12,51% -1,39%40,00%24,91%-2,66%--5,40%
CMC CAD Index40,00%5,07%17,90%1,00% 2,66%26,08%6,42%0,87%----
CMC CHF Index23,84%7,05%40,00%1,44%3,09% 17,41%3,33%----3,86%
CMC CNH Index28,37%5,24%31,18%8,83%4,91%2,82% 14,81%----3,84%
CMC JPY Index24,94%2,10%14,55%11,02%3,18%1,742%38,97% ----3,82%
CMC NOK Index5,72%25,34%40,00%-1,78%0,62%9,01%1,341% --16,12%-
CMC NZD Index14,11%3,06%12,63%15,45%1,92%-39,21%8,77%- --4,83%
CMC SEK Index13,15%9,29%40,00%1,31%-1,53%12,40%2,39%19,93%- --
CMC SGD Index25,37%3,20%18,05%6,96%1,01%4,80%29,48%11,13%--- -CMC Markets er en «execution only» leverandør. Dette innholdet (uansett om det inneholder meninger eller ikke), er kun til generell informasjon og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller målsetninger. Ingenting i dette innholdet er (eller bør anses å være), økonomisk, investerings- eller annen form for råd som kan garanteres. Ingen uttalelse gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, verdipapir, transaksjon eller investeringsstrategi passer for en bestemt person. Materialet er ikke utarbeidet i samsvar med lovkrav utformet for å fremme uavhengigheten til investeringsanalyse. Selv om vi ikke er spesifikt forhindret fra å gjøre handler før vi leverer dette materialet, søker vi ikke å dra nytte av materialet før det distribueres.