69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i CFD-er. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Bruke trendlinjer i tekniske analyser

Trendlinjer brukes i tekniske analyser for å definere en opptrend eller nedtrend. Tradisjonelt tegnes stigende linjer med en rett linje gjennom en serie stigende høyere bunner. 

En trendlinje kan også kalles en trendstøttelinje fordi den viser retningen til en trend og fungerer som støttelinje. 

Med nedtrender tegnes trendlinjene med en rett linje gjennom en serie fallende lavere topper. Chartet under viser eksempler på ned- og opptrendlinjer. Det er vanlig praksis å koble toppene og bunnene (vekene) til candlesticks (kroppen til candlesticken) og ikke til stengningskursene.

Eksempler på opp- og nedtrender

CMC Markets

Vanlige regler for trendlinjer og kanaler

Disse to reglene brukes vanligvis på trendlinjer og kanaler:

  1. Fall i kurs som nærmer seg en opptrendlinje, eller kursøkninger som nærmer seg en nedtrendlinje, kan være gode muligheter til å starte posisjoner i samme retning som trendlinjen.
  2. En opptrendlinje med et brudd særlig ved en stengningskurs er ofte et salgssignal, og brudd av en nedtrendlinje er et kjøpssignal. Normalt bruker analytikere en kursbevegelse med minimumsprosent (for eksempel 1 % brudd på en aksje) gjennom linjen eller en minimumskursbevegelse.

Ifølge den første regelen vil trendlinjen fungere som støtte etterhvert som kursen nærmer seg en opptrendlinje, så du kan kjøpe etterhvert som kursen nærmer seg linjen. Linjen må ikke være brutt. Hvis en trendlinje er brytes, kan vi faktisk si at en støtte er brutt, og vi kan handle som vi vil hvis det var et normalt støttebrudd. 

Motsatt har nedtrendslinjer en tendens til å virke som motstand. Man kan selge etterhvert som kursen nærmer seg linjen – her må den heller ikke brytes. I chartet rett under ser du at inngangspunktene velges med dette i tankene og gi "billigere" innkjøpsnivåer i en opptrend nærmere trendlinjen og i en nedtrend, som gir høyere nivåer å selge til i en nedtrend.

CMC Markets

Salgspunktene i chartet over representerer de ideelle salgsordrene, som vil ha en tendens til å samle seg nær og under en nedtrendlinje. Grunnen til at de må være under og ikke over er at en nedtrendlinje fungerer som en motstandslinje. Kurshandling over linjen vil per definisjon være et "teknisk brudd" over linjen, som vil bety at en trader kan forvente en kortsiktig topp, så det kan være lurt å gå ut av salgshandler i stedet for gå inn i de.

CMC Markets

På dette chartet kan du se et eksempel på en nedtrend og trendlinje for nesten hele chartet, med ideelle salgspunkter (vist av trendlinjen) gjennom nedtrenden. Da kommer trenden, som alle gode trender, til en ende med et brudd av nedtrendlinjen og en resulterende følgende kortsiktig topp.

Med chartfunksjoneneNext Generation-tradingplattformen  vår kan du tegne dine egne trendlinjer. Denne muligheten finner du under tegneverktøyene i chartfunksjonen.

Tegne trendlinjer på nytt

Endringer i trendhastigheten kan føre til at trendlinjene må tegnes på nytt. Dette er spesielt viktig hvis de brytes midlertidig bare for å fortsette trenden, da dette kan gjøre selve linjene upålitelige.

CMC Markets

Mens gjennombrudd av trendlinjene ofte advarer om en trendendring, betyr brudd vanligvis også at du må tegne en trendlinje på nytt som vist i diagrammet over. Det er ikke nok å vise en trendlinje som fungerer – det er viktig at trendmetoden også virker. 

CMC Markets tilbyr bare ordreutførselstjenester. Dette materialet med eller uten meninger er kun veiledende, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ikke noe i dette materialet er eller må anses som økonomiske, investerings- eller andre råd som det kan legges tiltro til. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at bestemte investeringer, verdipapir, transaksjoner eller investeringsstrategier er egnet for en bestemt person.

Livekonto

Få tilgang til alle våre produkter, tradingverktøy og funksjoner.

Søk om Livekonto

Demokonto

Prøv CFD-trading med virtuelle penger helt uten risiko.

Kostnadsfri demokonto

TOP
Finanstilsynets standardiserte risikoadvarsel: CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.