69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i CFD-er. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Hva er råvarehandel?

Råvarehandel dekker kjøp og salg av en rekke produkter, inkludert olje, gass, gull, sølv, kakao, kaffe og sukker.

Råvarehandel har eksistert minst like lenge som finansmarkedene. Det første eksempelet på organisert handel med råvarer dateres tilbake til Amsterdam i 1530. I dag kan vi handle på ulike markeder med bare noen få klikk eller trykk på mobilene våre.

Typer råvarehandel 

Du kan handle i en rekke råvarer som for eksempel jordbruksvarer som mais, soyabønner og hvete. Det er derimot energimarkedene med olje- og gasshandel og metallmarkedene som gull og sølv som er mest populære blant traderne i dag. 

Vi tilbyr kurser på over 100 cash og forward-råvareprodukter på tradingplattformen vår, inkludert råolje (Brent og West Texas), gull, sølv, kobber, naturgass og kaffe (Arabica og Robusta).

Råvarehandel skjer på nesten samme måte som andre finansmarkeder, men du bør være oppmerksom på visse punkter for å unngå overraskelser når du prøver deg på råvarehandel. I denne artikkelen fokuserer vi på to av produktene det handles mest av på råvaremarkedet: olje og gull.  

Oljehandel

Selv om det finne mange ulike typer og kvaliteter råolje, er de to mest populære handelstypene Brent Crude (nordsjøolje) og US West Texas Intermediate (WTI). Da de er litt forskjellige kvaliteter av olje, varierer kursene avhengig av hvilken du handler.

Faktorer som påvirker oljekursen

Det er viktig å være oppmerksom på hendelser som kan påvirke oljekursene når du handler råvarer. Kursene avhenger ikke bare av hvor mye olje som pumpes opp fra bakken for eksempel. Fordi olje er en global drivstoffkilde er det naturlig at verdensforbruket av denne råvaren stiger når verdensøkonomien vokser og industrien jobber for fullt. 

Når økonomien beveger seg sakte og etterspørselen faller, følger kursene på olje og andre råvarer etter. På begynnelsen av 2016 ble råolje handlet under $30 fatet. 

Siden oljekursene også påvirkes av politikk og sosioøkonomiske situasjoner i verden som for eksempel Midtøsten-krisen, hjelper det å følge med på nyhetene for ikke å bli overrasket av uventede endringer i oljekursen.

Andre faktorer som påvirker oljekursene er beslutningene til OPEC (Organisasjonen av oljeeksporterende land) og andre store oljeproduserende land som Iran, om hvor mye olje som produseres og leveres til markedet. 

Det er et klart pluss å kunne prøve å forutsi hvor god eller dårlig verdensøkonomien vil være i månedene fremover når du handler en råvare som olje. Men det er mange nyheter som kan forårsake svingninger i kursene hver dag og til og med på kortere sikt. Hvis for eksempel de amerikanske makrotallene viser at USAs økonomi bedres raskere enn forventet, kan det føre til at oljekursene per fat stiger fordi traderne satser på at etterspørselen vil stige. 

Eller at et oljeproduserende land står imot internasjonalt press og øker produksjonen for å stabilisere oljekursen. Dette kan føre til ytterligere fall i oljekursen da investorene frykter at det vil produseres mer enn nødvendig av råvaren. Dette markedet påvirkes virkelig av mange verdenshendelser, så det lønner seg å holde seg oppdatert på de store økonomiske nyhetene.

Gullstandarden

En annen alltid populær råvare er gull, som lenge har vært betraktet som sikker rikdom og vært tiltrekkende på mange av oss, som gullrushet i California bekreftet på 1840-tallet. I dag handles gull som hvilket som helt annet finansinstrument og er fortsatt en viktig råvare for mange tradere rundt i verden.

I vanskelige tider eller med markedsvolatilitet er gull tradisjonelt sett på som en sikker investering, et sted der investorene trygt kan sette pengene unna andre aktiva med større risiko. Selv om det gyldne metallet i teorien kan handles i mange valutapar, er dollar den typiske markedsnoteringen for gull, vanligvis «dollar per troy unse». Dette forholdet til amerikanske dollar er viktig og en annen faktor som vil påvirke gullkursen. Hvis dollaren blir mer gunstig for investorene og begynner å stige, vil gullkursen vanligvis falle. Den amerikanske dollaren har de siste årene blitt ansett som en trygg plassering av pengene, og dette har minsket populariteten til gullet.  

Dette er et annet aspekt som må vurderes når du handler gull; påvirkningen eventuelle bevegelser i dollaren vil få for gullkursen. Hvis for eksempel den amerikanske sentralbanken Federal Reserve bestemmer seg for å kutte rentesatsene, vil dette vanligvis svekke den amerikanske dollaren og løfte gullkursen. På linje med olje, er gull en global råvare der det lønner seg å følge med på de store økonomiske nøkkeltallene som utgis jevnlig, og rentenivåer og arbeidsledighetstallene.

Energimarkedene er også populære blant råvaretraderne. Den nye bruken av fornybar energi har generert ekstra interesse for råvarer som naturgass, fyringsolje og bensin. Som med oljemarkedene, er det klokt å følge med på nyhetene om verdenshendelser og politikk som kan påvirke energimarkedene. 

En måte å få en følelse for råvaremarkedene på er å følge bevegelsene til markedene over en tidsperiode for å se hvilke hendelser som oppstår og forstå hvorfor kursene endres. Når du starter tradingen, er det alltid fornuftig å starte med små beløp og bruke risikostyringsordre.

Ansvarsbegrensning

CMC Markets tilbyr bare ordreutførselstjenester. Dette materialet med eller uten meninger er kun veiledende, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ikke noe i dette materialet er eller må anses som økonomiske, investerings- eller andre råd som det kan legges tiltro til. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at bestemte investeringer, verdipapir, transaksjoner eller investeringsstrategier er egnet for en bestemt person.

CMC Markets støtter ikke eller gir ikke meninger om tradingstrategier som brukes av artikkelforfatteren. CMS Markets er ikke ansvarlig for eventuelle tap som du måtte pådra deg enten direkte eller indirekte som følge av investeringer basert på informasjon i denne artikkelen.

Livekonto

Få tilgang til alle våre produkter, tradingverktøy og funksjoner.

Søk om Livekonto

Demokonto

Prøv CFD-trading med virtuelle penger helt uten risiko.

Kostnadsfri demokonto

Demokonto

Prøv CFD-trading med virtuelle penger helt uten risiko.

Livekonto

Få tilgang til alle våre produkter, tradingverktøy og funksjoner.

TOP
Finanstilsynets standardiserte risikoadvarsel: CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.