69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i CFD-er. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Hva er Fibonacci-trading?

Fibonacci-nivåene er en populær teknisk analyse som brukes av tradere til å forutsi fremtidige, potensielle kursstøtte- og motstandsnivåer i markedene. 

Hvis Fibonacci-trendene brukes riktig, kan de hjelpe deg å identifisere kommende støtte- og motstandsnivåer på tidligere kursbevegelser.

Leonardo Fibonacci var en matematiker som ble født 1170. Han utarbeidet det vi kjenner som Fibonacci-tallfølgen og det gyldne snitt. Fibonacci-følgen er en tallrekke der neste tall er summen av de to forrige tallene. Den vil for eksempel være slik 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, osv. 

Den er basert på reproduksjonsfrekvensen til to kaniner og den påfølgende teoretiske befolkningsveksten dersom følgende generasjoner fortsatte å reprodusere seg. Ved første øyekast kan det virke litt forvirrende å se at det er en sammenheng mellom en matematiker fra 1100-tallet, hastigheten som kaniner reproduserer seg og å forutsi den fremtidige retningen for finansmarkedene ved hjelp av teknisk analyse. Hvorfor er denne tallrekken så viktig for tradere? 

Fibonaccis gyldne snitt 

Fokuset er vanligvis på snittet mellom tallene i rekken. Dette er det viktigste i arbeidet til Fibonacci. Alle tall i rekken delt på forrige tall gir oss 1,618 etterhvert som vi går lengre ned i rekken. Dette er kjent som «det gyldne snitt». For Fibonaccis tilhengere er det nok av eksempler i naturen som fester seg til dette forholdet eller den inverse verdien av tallet; 0,618. Det virker som det har spilt en stor rolle i konstruksjonen av alt rundt oss.​

Hvis vi for eksempel deler antall hunnbier med hannbier i en bikube vil løsningen bli 1,618. I solsikkene er hvert nye frø 0,618 omdreining fra det forrige. Fibonacci gjelder også for mennesker. Det er mange tilfeller av dette gylne snittet på kroppen vår: ett eksempel er forholdet mellom lengden på underarmen til hånden: 1,618. 

Fibonacci-nivåene

Argumentet til tilhengere av Fibonacci er at hvis så mye av naturen og verden består av disse Fibonacci-forholdene, vil det samme gjelde for markedene? Analytikerne bruker blant annet denne tilnærmingen gjennom Fibonacci-nivåer. La oss for eksempel si at et marked stiger, og som i alle markeder beveger det seg ikke i en rett linje og starter å falle tilbake. Traderne vil se på Fibonacci-forholdene og prøve å finne ut hvor fallet vil stanse og markedet vil fortsette å stige som tidligere.  

Hva er Fibonacci-følgen?

Det gyldne snittet av det magiske tallet 1,618 blir omgjort til tre prosenttall: 23,6 %, 38,2 % og 61,8 %. Dette er de tre mest populære prosenttallene, selv om noen tradere også vil se på nivåene for 50 % og 76,4 %. 50 % er ikke et Fibonacci-tall, men har generelt vist seg å være et populært tall i korrigering av en primær eller sekundær kursbevegelse. Nå vil vi fokusere på 50 % og de to populære Fibonacci-prosenttallene 38,2 % og 61,8 %. 

Disse brukes på chartet for å prøve å finne potensielle skjulte nivåer av støtte og motstand i markedet. Når markedet faller tilbake til 38,2 % fra forrige stigning (det første store Fibonacci-nivået), vil tradere sjekke om kjøpere kommer inn. Hvis dette 38,2 %-nivået brytes, forventes det at 50 %-nivået blir det neste målet. Hvis markedet glir gjennom dette 50 %-nivået, vil tradere se om markedet endelig stopper å falle når det har gått tilbake 61,8 % av forrige bevegelse. For de fleste tilhengerne av Fibonacci betyr dette at hvis det bryter gjennom 61,8 %-nivået, vil markedet gå tilbake til der det startet. 

Vi kan lage Fibonacci-nivåer ved å ta en topp og en fordypning (av to ytterpunkter) på et chart og dele det på den vertikale avstanden til Fibonacci-tallene over. Når disse nivåene er identifisert, kan vi tegne horisontale linjer og identifisere potensielle støtte- og motstandsnivåer. 

Et eksempel på Fibonacci-mønsteret

Dette eksempelet viser stigningen i kursen til West Texas råolje (også kalt WTI råolje). Markedet vil da stanse og traderne kan bruke Fibonacci-nivåene til dette trekket for å se hvor støtten kommer inn. Som du ser glir kursen tilbake, men sonderer bare gjennom en kort stund, 38,2 %-nivået i $ 35-området gir litt støtte til slutt.  Markedet returnerer og beveger seg ut til nye topper for å bygge seg opp igjen.

CMC Markets

Trade fallende markeder

Fibonacci gjelder ikke bare i stigende markeder. Hvis et marked har falt, vil tilhengere av Fibonacci bruke nivåene til å gå opp igjen. La oss ta et eksempel på et marked som har falt 100 punkter. Hvis det beveger seg 38,2 %, vil de som ser på Fibonacci-nivåene forvente at bevegelsen sakte vil gå tom for energi. Hvis dette nivået brytes, vil tradere se på 50 %-nivået og forvente at markedet vil snu nedover igjen. Hvis dette nivået også brytes, vil 61,8 %-nivået av fallet bli neste mål. Med et brudd her, vil det tyde på at markedet vil gå helt tilbake til der begynte å falle.

Det neste chartet viser fallet i GBP/USD. Valutaparet falt fra 1,5200-området til 1,4100 før det stabiliserte seg. Ettersom markedet stabiliserte seg, kan Fibonacci-nivåene brukes på dette fallet. Vi ser at når markedet gikk tilbake med 50 %, gikk gjenoppbyggingen tom for energi og glidningen fortsatte. Dette er et eksempel på et Fibonacci-nivå som hjelper oss å forstå når vi skal selge short i en nedtrend. 

CMC Markets

Ikke alle er tilhengere av Fibonacci-tilnærmingen til markedsanalyse. Noen ser bare nivåene som selvoppfyllende profeti fordi så mange personer følger dem, og at de ikke har bestemte «magiske» egenskaper. Men også skeptikerne kan bruke denne innsikten til potensielle vendepunkter i markedet, som ikke var så lett å oppdage ved første øyekast. 

Ansvarsbegrensning

CMC Markets tilbyr bare ordreutførselstjenester. Dette materialet med eller uten meninger er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er eller må anses som økonomiske, investerings- eller annet råd som det kan legges vekt på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at bestemte investeringer, verdipapir, transaksjoner eller investeringsstrategier er egnet for en spesifikk person.

CMC Markets hverken støtter  eller gir meninger om tradingstrategier som brukes av artikkelforfatteren. Tradingstrategiene i artikkelen garanterer ingen avkastning og CMC Markets er ikke ansvarlig for eventuelle tap som du måtte pådra deg enten direkte eller indirekte som følge av investeringer basert på informasjon i denne artikkelen.

Livekonto

Få tilgang til alle våre produkter, tradingverktøy og funksjoner.

Søk om Livekonto

Demokonto

Prøv CFD-trading med virtuelle penger helt uten risiko.

Kostnadsfri demokonto

Demokonto

Prøv CFD-trading med virtuelle penger helt uten risiko.

Livekonto

Få tilgang til alle våre produkter, tradingverktøy og funksjoner.

TOP
Finanstilsynets standardiserte risikoadvarsel: CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.