CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Hvordan tolke nyheter i et usikkert aksjemarked

Hvordan skal man navigere markedet i tider med falske nyheter?​

En plattform laget for CFD-handel

Lave spreader, ingen skjulte kostnader, tilgang til over 12 000 instrumenter og mer.

Inkluderer 100 000 fiktive kroner
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

CMC Markets

Mange tradere har en strategi basert på markedsfundament, støttet av pålitelige nyhetskilder, som de bruker til å ta beslutninger. Men det er lett å bli fanget av tilsynelatende motstridende ny informasjon.​

I en tid der falske nyheter kan dominere nyhetsbildet er det viktig å være kritisk. Hvor kommer nyheten fra og hvilken innvirkning kan det ha på markedet.

Opphissende tweets fra politikere kan sjokkere markedet og det er umulig å forutse når slike nyheter dukker opp, hva de omhandler eller hvordan markedet reagerer.

Hvilken tradingstrategi burde du legge opp til når informasjonskildene er i strid med hverandre? Hvordan planlegger du mot at markedet eventuelt går mot deg når noe inntreffer som påvirker den vanlige nyhetssyklusen?

Å holde seg oppdatert med vanlige troverdige nyhetsrapporter, og samtidig holde øye med andre kilder, for eksempel sosiale medier, bør gi tradere et hint om potensielt uvedkommende nyheter. Det vil være fornuftig å lese nyheter som ikke bare omhandler dine spesifikke porteføljeinteresser, slik at du er oppmerksom på større økonomiske bevegelser. Du bør også være forberedt på å reagere raskt på nye prisendringer, samtidig som du sikrer at du har en solid risikostyringsstrategi på plass.​​​​

Planlagte nyhetsoppdateringer

Troverdige økonomiske nyhetsrapporter kommer som oftest i regelmessige intervaller og du kan bli varslet via pushvarsel.

Kunngjøringer om sentralbankens rente og pengepolitikk kan forårsake endringer i valutakurser, sammen med arbeidsledighet og andre økonomiske datautgivelser, som BNP- og KPI-inflasjonsendringer. Resultatrapporter og kunngjøringer om selskapets ledelse eller fusjoner kan resultere i svingninger i aksjekursene.

Når dataene avviker veldig fra det som var forventet, kan markedet reagere negativt og/eller med betydelig volatilitet. Akkurat som med mindre forutsigbare tweets og rykter, kan også regelmessige økonomiske rapporter øke volatiliteten og kortsiktige markedsbevegelser.

Du bør være oppmerksom på hvordan hver oppdatering potensielt kan påvirke markedene, enten i sin helhet eller et instrument. Du kan holde deg oppdatert om dato og tider for viktige hendelser i en økonomisk kalender med pushvarsler fra pålitelige markedsnyhetsutsalg. Husk å lese mer enn det som er relevant for porteføljen din for å sikre at du ser det større bildet.​​​​

Uventede nyheter eller engangshendelser

Uventede hendelser har som oftest en motsatt effekt på markedet enn gunstige eller forutsigbare hendelser. Disse kan omfatte katastrofer, terrorangrep, politisk ustabilitet, valg og geopolitiske utbrudd. Nylige eksempler på slike hendelser inkluderer Lehman Brothers-kollapsen, som var en katalysator til den globale finanskrisen i 2008, Brexit-folkeavstemningen som resulterte i et betydelig fall i verdien av pundet og den overraskende valget av Donald Trump som president i USA.

CMC Markets

Hvordan holde deg til en tradestrategi når nyhetene er i strid med hverandre?

Like viktig som det er å følge med på nyhetene og kjenne til deres innvirkning på markedet, er det viktig å vite når man skal ignorere og unngå motstridende informasjon.​

Med andre ord kan det iblant være like viktig å vite når man ikke burde være i markedet i det hele tatt. Hvis nyhetskildene dine gir motstridende informasjon og er inkonsekvent med din strategi, er det best å ikke handle.

Bevaring av kapital er nøkkelordet i tider med usikkerhet. Å bli for påvirket av markedssentimentet kan føre til at du kjøper høyt – jager markedet – og selger lavt – bukker under for frykten til å tape.​​

Forbered deg på at markedet går imot deg når nyhetsbildet forandrer seg

En omfattende tradingstrategi er nøkkelen til å beskytte kapitalen din mot plutselige forandringer i nyhetsbildet. Det er viktig å ha eksakte kriterier for inngang, forvaltning og utgang på plass. Dette vil forhindre at du tar uforsvarlige avgjørelser i øyeblikkets hete. Håndhev strenge risikostyringsregler og unngå fristelsen til å laste opp i en posisjon for å tjene penger raskere.

Ingen strategi kan ha en suksessrate på 100 %, det er uunngåelig å ikke tape på noen handler. Det kan ha vært tilfeller der du gikk inn i en handel i henhold til strategien din, men nyhetssyklusen endret seg plutselig og markedet gikk imot deg. Hvis dette skjer, vil risikostyringsplanen din være til stor hjelp og du kan justere den deretter.

Ansvarsbegrensning

CMC Markets tilbyr bare ordreutførselstjenester. Dette materialet med eller uten meninger er kun veiledende, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ikke noe i dette materialet er eller må anses som økonomiske, investerings- eller andre råd som det kan legges tiltro til. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at bestemte investeringer, verdipapir, transaksjoner eller investeringsstrategier er egnet for en bestemt person.

CMC Markets støtter ikke eller gir ikke meninger om tradingstrategier som brukes av artikkelforfatteren. Tradingstrategiene i artikkelen garanterer ingen avkastning og CMS Markets er ikke ansvarlig for eventuelle tap som du måtte pådra deg enten direkte eller indirekte som følge av investeringer basert på informasjon i denne artikkelen.

CMC Markets er en «execution only» leverandør. Dette innholdet (uansett om det inneholder meninger eller ikke), er kun til generell informasjon og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller målsetninger. Ingenting i dette innholdet er (eller bør anses å være), økonomisk, investerings- eller annen form for råd som kan garanteres. Ingen uttalelse gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, verdipapir, transaksjon eller investeringsstrategi passer for en bestemt person. Materialet er ikke utarbeidet i samsvar med lovkrav utformet for å fremme uavhengigheten til investeringsanalyse. Selv om vi ikke er spesifikt forhindret fra å gjøre handler før vi leverer dette materialet, søker vi ikke å dra nytte av materialet før det distribueres.