CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Teknisk valutaanalyse

Teknisk analyse er en rekke teknikker som brukes til å prøve og forutsi fremtidige kursbevegelser i finansielle produkter basert på historiske kursbevegelser og mønstre.

En plattform laget for CFD-handel

Lave spreader, ingen skjulte kostnader, tilgang til over 12 000 instrumenter og mer.

Inkluderer 100 000 fiktive kroner
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Valutamarkedene er spesielt godt egnet for teknisk analyse. De høye nivåene av likviditet i form av handelsvolum og antall aktører og følsomhet for store langsiktige nasjonale nivåtrender, gjør at valutamarkedene har en tendens til å stake ut en retning over tid og mønstrene kan utvikles helt.​

På samme tid kan teknisk analyse i valutamarkedene også brukes effektivt i utvikling og gjennomføring av kortsiktige tradingstrategier.​

Valutachartmønstre

Traderne i valutamarkedene kan bruke mange av de samme tekniske analyseteknikkene som andre markeder, inkludert mønstre som kiler, trekanter, kanaler, doble topper og bunner og hode og skuldre. Kvantitative og kombinasjonsteknikker som moving average, Bollinger Bands® (Bollinger-bånd) og Fibonacci-nivåer er også populære, sammen med analyser av oscillatorer og bevegelsesindikatorer som MACD (glidende gjennomsnitt konvergens divergens) og RSI (relativ styrkeindeks). Kilemønstre og Bollinger-bånd er eksempler på to av de mest populære tekniske analysemetodene.

Kilemønstre

Kilemønstre gir vanligvis en indikasjon på at en reversering av trenden kan være nært forestående. Hvis prisen viser en nedadgående trend i kilen, kan man anta at trenden kan endres til opptrend når prisen bryter gjennom toppen av mønsteret. Kilemønstre kan være stigende eller fallende, avhengig av den nåværende trenden som vises innenfor kilen. De er generelt langsiktige mønstre på tre til seks måneder.​

Bollinger Bands® (Bollinger-bånd)

Bollinger-bånd er et chartoverlegg som trekker en linje to standardavvik både over og under simple moving average (SMA). Dette er at de mest populære verktøyene for teknisk analyse da det er et godt mål på volatilitet. Jo nærmere chartkursen kommer det øvre båndet, jo mer "overkjøpt" kan man anse at markedet er. Jo nærmere kursen kommer det nederste båndet, jo mer sannsynlig er det at markedet overselges.

Valutahandlere kan bruke disse teknikkene på chartene med hvilket som helst tidsperspektiv, fra tick- eller minuttchart til ukentlige eller månedlige chart. I tillegg til å identifisere trendene bruker tekniske tradere disse teknikkene til å identifisere kursmål og stop loss-nivå. Ofte for å se etter avkastning til risikoforholdet på minst 2:1.

Candlestickmønstre for valuta

Valutatradere kan også bruke tekniske analyseteknikker som candlestickmønstre, spesielt for kortsiktig handel og identifisering av viktige vendepunkter. Noen av de mest populære candlestickmønstrene som brukes i valutaanalyse inkluderer dojis, hammers, hanging man, morning and evening stars og engulfing candles.

Mange valutatradere synes det er spesielt nyttig å bruke en kombinasjon av analyseteknikker. Jo flere indikatorer som justerer en potensiell handel, jo høyere tillitsnivå.

Omvendte chart

Det er ett spesielt nyttig teknisk analyseverktøy som er lett tilgjengelig for valutatradere, men vanskeligere for tradere i andre aktivaklasser.​

En av de gamle ordtakene innen teknisk analyse sier at "når du er i tvil, snu diagrammet opp ned". Dette var lett før da de brukte papirchart , men ble nesten umulig i dataalderen, selv om det har blitt litt lettere for tradere som bruker chart på mobiltelefoner og nettbrett.

Fordi valutamarkedene er basert på parvis handel, er det lett å snu et chart ved å reversere hvilken av de to valutaene i paret som er basisvalutaen.

I charteksemplene undrer tradere på om de hvis USD/CAD topper kan se på CAD/USD for tegn på bekreftelse eller avvisning.

I tillegg til selve chartmønsteret er USD og CAD spesielt interessante par å sammenligne på denne måten, fordi store grupper av tradere ser på hvert chart. USD/CAD er den globale konvensjonen som brukes av tradere verden rundt.

CAD/USD brukes derimot mye av kanadiske medier og publikum, så viktige nivåer på hvert chart kan ha innflytelse på analyse og handel og bli potensielle pivot punkter som for eksempel USD/CAD $ 1,2500 og CAD/USD $ 0,7500.

I disse chartene er det også verdt å legge merke til hvordan kilemønstre og RSI (relativ styrkeindeks) divergenser styrker hverandre.​​​​​​

CMC Markets er en «execution only» leverandør. Dette innholdet (uansett om det inneholder meninger eller ikke), er kun til generell informasjon og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller målsetninger. Ingenting i dette innholdet er (eller bør anses å være), økonomisk, investerings- eller annen form for råd som kan garanteres. Ingen uttalelse gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, verdipapir, transaksjon eller investeringsstrategi passer for en bestemt person. Materialet er ikke utarbeidet i samsvar med lovkrav utformet for å fremme uavhengigheten til investeringsanalyse. Selv om vi ikke er spesifikt forhindret fra å gjøre handler før vi leverer dette materialet, søker vi ikke å dra nytte av materialet før det distribueres.