69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i CFD-er. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Økonomiske nyheter og valuta 

Som med andre aktivaklasser, kan handel på valutanyheter bli svært aktuelt før eller etter store nyhetshendelser. Det er derimot betydelige forskjeller mellom de ulike nyhetstypene som påvirker valuta og aksjer.

Valutamarkedene reagerer gjerne på det "store bildet" eller makroøkonomiske hendelser – den type utvikling som gjenspeiler eller påvirker store økonomier. Generelt ser valutatradere på økonomiske nyheter for å vurdere nyhetenes innvirkning på rentene og pengepolitikken. Nyheter som foreslår en mer overvåkende sentralbank presser gjerne valutaverdien opp i forhold til andre valutaer, mens "snille" nyheter kan trykke ned valutaen ned.

Store nyhetsutgivelser

Valutatraderne ser ofte etter visse viktige økonomiske kunngjøringer som kan ha innvirkning på rentespekulasjonene:

  • Beslutninger og uttalelser fra sentralbanken
  • Tall for bruttonasjonalprodukt (BNP)
  • Arbeidsmarkedstall
  • Inflasjonsrater
  • Handelsbalanser

Utgivelsen av denne typen nyheter planlegges på forhånd og er godt kjent. Nyhetsmeldingene kommer vanligvis ut på en fast tid. Non-farm payrolls med arbeidsmarkedstall fra USA utgis vanligvis den første fredagen i måneden kl. 13.30 (britisk tid).  

Markedssentiment og valutatrading

Nyheter relatert til markedssentiment kan også påvirke valutaene, spesielt de som regnes som sikre for eksempel gull, sølv, USD, JPY og CHF. Disse valutaene tiltrekker seg ofte kapital i urolige tider og har kapitalflyt ut når markedene roer seg ned.

Nyheter som kan påvirke risk-on-, risk-off-trading kan være aksjemarkedsavkastninger og volatilitet, økonomiske påkjenninger på nasjonalt eller kontinental nivå, politisk uro, valg, traktatforhandlinger og andre store nyheter utover økonomiske data og sentralbanker. Nylige eksempler er gjeldskrisen i Hellas og markedsuroen i Kina.

Slik påvirker råvarekursen valuta 

Valutaene til land som er store eksportører av råvarer kan bli påvirket av nyheter som påvirker kursene på de viktigste varene de produserer. Disse valutaene kalles ofte råvarevalutaer. Råvarekursene som berører disse valutaene kan være påvirket av forhold som angår tilbud og etterspørsel.

På tilbudssiden kan nyheter som antyder lavere tilførsel presse kursene opp, mens nyheter som tyder på økt tilførsel kan trykke kursene ned. Dette kan deretter påvirke relaterte valutaer. Nyheter som kan gjenspeile endringer i tilbud kan omfatte politiske spenninger, kriger, terrorisme, vær, økonomiske sanksjoner, arbeidsforhold (streiker) og mer.

Spekulasjoner og kurser knyttet til etterspørselen er hovedsakelig påvirket av mange av de samme store nyhetsmeldingene som angitt ovenfor, pluss lagerrapporter og perspektiver for råvarer.

Tradere må være klar over at etterspørselen etter mange råvarer stiger og faller etter årstidene. Det gjør også råvarekursen. Sesongbetonte nyheter og påvirkninger gjelder hovedsakelig for energi- og jordbruksråvarer, men i mindre grad for metaller. 

Tabellen under viser noen av de viktigste råvarevalutaene og råvarene som berører dem.

Land Valutapar Råvareprodukt
Canada USD/CAD WTI råolje og metaller
Australia AUD/USD   Uedle metaller og korn 
New Zealand NZD/USD  Bufe og meieriprodukter
Norway USD/NOK  Råolje
Sverige  USD/SEK Metaller og skogbruksprodukter
Sør-Afrika USD/ZAR Edelmetaller
Russland USD/RUB Råolje, naturgass og metaller

Bedriftsnyheter og valutakurser

Nyheter som har en betydelig innvirkning på individuelle bedriftsaksjer har generelt ikke stor innvirkning på valutaene. Aksjemarkedsnyheter som har liten eller ingen innvirkning på valutaer gjelder inntektsrapporter, ledelsesendringer, fusjoner og oppkjøp og andre relaterte rykter, partnerselskap og flere.  

Lær mer om valuta- og råvarehandel med oss.

Livekonto

Få tilgang til alle våre produkter, tradingverktøy og funksjoner.

Søk om Livekonto

Demokonto

Prøv CFD-trading med virtuelle penger helt uten risiko.

Kostnadsfri demokonto

Demokonto

Prøv CFD-trading med virtuelle penger helt uten risiko.

Livekonto

Få tilgang til alle våre produkter, tradingverktøy og funksjoner.

TOP
Finanstilsynets standardiserte risikoadvarsel: CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.