CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 77% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Månedlig rabattstruktur

CMC Markets tilbyr månedlige rabatter til kunder som handler i større volum. Dette betyr at kunder som kvalifiserer og kommer inn under våre månedlige handelsgrenser for en aktivaklasse vil automatisk kvalifisere for en en månedlig rabatt i øvrige aktivaklasser.​

En plattform laget for CFD-handel

Lave spreader, ingen skjulte kostnader, tilgang til over 12 000 instrumenter og mer.

Inkluderer 100 000 fiktive kroner
IMG LEARNARTICLE TOPRIGHTIMAGE@2X

Hvordan beregnes månedsrabattene?

Rabatten blir kreditert kontoen din den andre virkedagen etter utløpet av den relevante kalendermåneden. Eksempel: rabatten du får for juni 2017 vil bli kreditert kontoen din ved stengetid (GMT) den 4. juli 2017.

Rabattene våre er nivåjustert, slik at jo mer du handler med oss, jo større vil din månedsrabatt bli.

Betingelser

Månedsrabattene våre er ikke tilgjengelige for alle kunder. For å kvalifisere deg for månedsrabatter, må du være kvalifisert kunde og oppfylle minimumskravene for månedlig underliggende verdi for handel som beskrevet på CFD-rabatter siden.

CMC Markets forbeholder seg retten til å trekke tilbake eller endre den månedlige rabattstrukturen når som helst og uten forvarsel. Betaling av rabatter representerer ikke en forpliktelse om å gi rabatt i fremtiden.

Selv om månedsrabattene våre vanligvis blir kreditert ved stengetid den andre virkedagen i London i neste kalendermåned, kan det skje at det tar lengre tid å behandle utbetalingen. CMC Markets vil ikke være ansvarlig for noen slik forsinkelse eller for direkte eller indirekte tap som skyldes en slik forsinkelse. CMC Markets vil ikke være ansvarlig for direkte eller indirekte tap som skyldes en manglende rabattutbetaling.

Rabattbetalinger skal ikke danne grunnlag for noen beslutninger du gjør i forhold til kontoaktiviteten din. Videre er en rabattutbetaling ikke ment å begrense ansvaret ditt for handlene, og kan ikke brukes til motregning av noen betalingsforpliktelse du har til oss.

En rabattbetaling kan ikke brukes til det samlede marginkravet ditt, inntil en slik rabattbetaling er kreditert kontoen din. Vær oppmerksom på at normale regler og prosedyrer i forhold til kontolikvidering vil fortsette å gjelde, og du må ikke stole på en rabattutbetaling for å fohindre en eventuell kontolikvidering.

For mer informasjon vedrørende månedlige rabatter eller for å undersøke om man kvalifiserer, ber vi deg kontakte kundeservice på telefon 2201 9709​​​​

CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.