CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Usikkerhet i et sterkt aksjemarked

Usikkerhet i et sterkt aksjemarked

Aksjemarkedets sterke utvikling gjennom nok et år med pandemi og restriksjoner har overrasket mange. Verdsettelsen i markedet er høy, og investorers appetitt har ikke avtatt. Samtidig er usikkerhetene mange og store. Kan markedet motstå nye pandemitiltak?

I det siste er har det daglig vært rapportert nye rekorder for covid-smitte og antall sykehusinnleggelser. Epidemiologer, forskere og analytikere verden rundt jobber på spreng for å forstå hvordan den nye omikron-varianten, B.1.1.529, vil påvirke oss. Varianten har åpenbart to skremmende egenskaper samtidig. Den trenger lettere inn i menneskeceller enn øvrige varianter, og den har større motstandskraft mot antistoffer fra vaksiner eller fra tidligere koronasykdom. Epidemiologene konstaterer at omikron ser ut til å være langt mer smittsom. Samtidig er det tegn på at sykdomsforløpene kan være relativt milde. Det er for tidlig å fastslå noe som helst med sikkerhet.
 
Like vanskelig som det er å forutse effekten for folkehelsen og helsetjenesten, er det å anslå hvordan den økonomiske effekten vil bli. Mange forhold spiller inn, fra tredje og kanskje fjerde vaksinedose, til medikamenter på vei til å behandle en virusinfeksjon. I mange land innfører regjeringene restriksjoner eller nedstengninger av deler av samfunnet.
 
Geopolitiske spenninger
En annen faktor av betydning for den globale markedsutviklingen er USAs utenrikspolitikk. President Joe Biden har spilt seg varm og forsøker nå å definere kartet overfor stormakter som Kina og Russland. Den skarpe linjen overfor Kina, som forgjenger Trump lanserte, ser ut til å bli videreført. Den vedtatte diplomatiske boikotten av vinter-OL i Beijing er mer enn symbolpolitikk. Store deler av handelspolitikken til Trump blir videreført, blant annet importtoll på kinesiske varer. Sikkerhetspolitisk ulmer en mulig krise i spørsmålet om Taiwan. Minst like truende er det med Russlands militære opptrapping på grensen til Ukraina. Spenningen ble nylig diskutert i en samtale mellom Biden og Putin. Det var ingen tilnærming mellom partene. Forholdet er iskaldt.
 
Russland spiller en viktig rolle i leveranse av gass til det europeiske kontinentet. En ny rørledning fra Russland til Tyskland, Nord Stream 2, er bygget, men ikke åpnet. Tyskland trenger gassen, men ønsker ikke å gjøre seg avhengig av det russiske selskapet Gazprom. Ukraina presser på for å hindre en åpning, for å sikre at de forblir et viktig transittland for gass fra Russland til Vest-Europa. Konflikten om gassleveranser mellom Russland og Ukraina har pågått i årevis.
 
Etter at Russland annekterte Krim-halvøya i 2014 har spenningen vært betydelig. USA er motstander av Nord Stream 2, og innser at de ikke kan blokkere en avtale mellom Russland og Tyskland. Tyskland har midlertidig utsatt tillatelsen til å bruke rørledningen, slik at den ikke skal brukes til å presse Ukraina. Den geopolitiske situasjonen er betent.
 
Inflasjon og rente
Gassprisene, og energiprisene generelt, har eksplodert og vært medvirkende til en kraftig stigning i inflasjonen i mange land. Inflasjonspresset er en betydelig usikkerhetsfaktor ved inngangen til 2022. Her til lands ble den høyeste prisstigningen på 13 år nylig rapportert. De seneste tallene fra USA indikerer at inflasjonen neppe vil være kortvarig, som mange ellers har trodd. I november var inflasjonen 6,8 prosent, i tråd med forventningene, men allikevel den høyeste på 39 år. Inflasjonen er enda høyere i andre store økonomier som Russland, Tyrkia, Brasil og Argentina, og stigende i de fleste økonomier.
 
Inflasjonspress kan i noen grad bekjempes med renteforhøyelser, men våpenet er ikke like effektivt når inflasjonen drives av knappet på råvarer, komponenter og arbeidskraft. Vi kan forvente at mange sentralbanker vil heve renten i 2022, dog ikke mer enn at realrenten – renten justert for inflasjon – vil være lav eller negativ. Derfor behøver en nominell renteforhøyelse ikke bety en lavere interesse for aksjemarkedet, men dagens høye verdsettelser kan komme under press.
 
Gode markedsutsikter
La ikke disse risikoelementene skygge for at det er lyspunkter. Etterspørselen i økonomien er sterk. Når leveransesituasjonen normaliseres, er det et etterslep som skal fylles. Vekstutsiktene er tross alt gode. Mange sitter på oppsparte midler. Lysten til å forbruke er høy. Appetitten på aksjer er ikke svekket, og alternativene er få og dårlige. Som alltid for investorer gjelder det å balansere avkastningsmuligheter med risiko. Det er nok av begge deler.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app