CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Tradere tenker tredjekvartalstall

Som alltid er kvartalssesongen en periode med store utslag i aksjekursene. Dette kan man som trader posisjonere seg for.

Som alltid er kvartalssesongen en periode med store utslag i aksjekursene. Dette kan man som trader posisjonere seg for.

Tredje kvartal er lagt bak oss og smått om senn vil selskapene legge frem de finansielle resultatene for perioden. Under finner du en oversikt over rapporteringsdatoen for utvalgte selskaper på Oslo Børs basert på sektor.
 
Olje- og gass
 
Siden koronapandemien har olje- og gassprisene hentet seg tilbake, og vel så det. Ved inngangen til helgen var oljeprisen over 82 dollar per fat, mens gassprisen handler til et nivå som tilsvarer over 2oo dollar per fat olje ifølge Financial Times. Dette lover godt for både olje- og gassprodusentene og leverandørindustrien.

PGS

21. oktober

Equinor

27. oktober

Aker Solutions

27. oktober

Aker BP

28. oktober

Shipping
 
Det har så langt vært et svært hyggelig år for de fleste shippingaksjer, drevet av galopperende fraktpriser, spesielt for containerfrakt. Nå er spørsmålet om tank kan følge etter.

MPC Container ships

18. november

Havila Shipping

19. november

Hunter Group

25. november

Flex LNG

26. november

Frontline 

30. november

Luftfart 
 
Luftfart er en svært populær sektor på Oslo Børs, spesielt blant retail-aksjonærene. Ifølge Nordnet er Norwegian den mest handlede aksjen blant deres nordiske kunder med en aksjonærbase på 30.000 aksjonærer. Med full gjenåpning blir det spennende å se om reiselystne nordmenn kan drive følgende selskaper videre opp.

Norwegian 

28. oktober

Flyr

11. november

SAS

30. november

ESG
 
De grønne aksjene fikk i stor grad sin storhetstid i slutten av 2020 og første kvartal i 2021 og mange mente det var bobletendenser for ESG-aksjene på Euronext Growth.  Siden har mange av selskapene korrigert kraftig, men volumet er fremdeles høyt. 

REC Silicon

20. oktober

NEL

21. oktober

Aker Offshore Wind

21. oktober

Aker Clean Hydrogen

22. oktober

Aker Carbon Capture

25. oktober

Scatec 

29. oktober

Teknologi 
 
Oslo Børs har de siste årene blitt mer teknologitung med nykommere som Kahoot!, Meltwater og Link Mobility. Med unntak av Nordic Semiconductor har 2021 i stor grad blitt en korreksjonsår for mange av IT-selskapene, men mange mener de kan få en ny oppsving nå. 

Nordic Semiconductor

21. oktober

Crayon 

26. oktober

Tietoevry 

26. oktober

Webstep 

28. oktober

Link Mobility

3. november

Kahoot!

4. november

Pexip

11. november

Meltwater

23. november

Finans
 
Finanssektoren har gjort det svært godt de siste årene, og tjent spesielt godt på et brennhett transaksjonsmarked som følge av noteringsbølgen. Det blir interessant å se hvordan stigende renter kan påvirke utviklingen videre:

ABG Sundal Collier

14. oktober

DNB

21. oktober

Gjensidige forsikring

20. oktober

Storebrand 

27. oktober

EIKA Gruppen

27. oktober

Laks
 
Laksesektorene preges også positivt av at restauranter og hoteller kan åpne igjen etter koronanedstengninger verden over. I tillegg er det spennende å følge utviklingen innen både landoppdrett og havoppdrett. 

Grieg Seafood

3. november

Bakkafrost

9. november

Lerøy 

11. november

Salmon Evolution

16. november

SalMar

17. november


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app