CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Tradere er klare for valguro

Tradere er klare for valguro

Om en drøy uke skal det velges ny president i USA. Utfallet av valget kan få stor betydning for finansmarkedet, i hvert fall på kort sikt.

3. november skal amerikanere ta stilling til det viktigste valget for finansmarkedet på fire år. Får vi fire nye år med 74 år gamle Donald Trump, eller erstattes han med 77 år gamle demokrat Joe Biden? Ikke siden 1932 har en sittende president mislykkes med å vinne fire nye år med mindre det har oppstått en resesjon i løpet av hans presidentperiode. Dessverre for Donald Trump er vi per definisjon i en resesjon nå.
Historisk sett har utfallet av valget lite å si for finansmarkedet på lang sikt. På kort sikt derimot, og for enkelte sektorer, kan valget ha betydning.
 

Markedet liker ikke usikkerhet

Som hovedregel liker ikke finansmarkedet usikkerhet. Med Donald Trump vet du hva du får. Dette kan tale for at markedet vil reagere positivt dersom presidenten blir gjenvalgt.
 
Med Joe Biden derimot kan det bli store omveltninger. Den demokratiske presidentkandidaten har blant annet uttalt at han vil øke selskapsbeskatningen og dermed reversere noe av skattelette som Trump innførte i begynnelsen av 2018. Isolert sett er dette negativt for selskapenes lønnsomhet.
 
Biden vil også som motsvar til Trumps håndtering av Covid-19 kunne innføre strengere smitterestriksjoner og påvirke børsene negativt på den måten. Joe Bidens potensielle påvirkning på den amerikanske pengepolitikken vet vi ikke, men at markedet holdes flytende av massiv pengetrykking, og at Trump har vist stor vilje til å holde økonomien gående med hjelpepakker, ja det vet vi.
 
Biden lover å bruke mye mer på offentlige investeringer som infrastruktur og andre stor skala investeringer. Dette vil bære positivt for amerikanske arbeidplasser og stimulere økonomien.
 

Olje og ESG

Det er ingen tvil om at de to kandidatene har svært ulike holdninger når det kommer til olje og ESG. Mens Trump blander seg inn i OPEC-forhandlinger og er kritisk til betydningen av global oppvarming, er Biden åpen om at han vil fase den amerikanske industrien vekk fra forurensende aktiviteter og legge til rette for mer miljøvennlig industri gjennom skatter og avgifter. 
 
Om du tror Biden vinner valget kan det potensielt være lønnsomt å sitte i posisjoner som NextEra, First Solar, Nikola og Duke Energy.  Posisjoner som Chevron og Exxon bør man i så fall i dette scenarioet potensielt unngå. Motsatt er tilfelle hvis Trump blir valgt. 
 

Teknologi og farmasi

Handelskrigen med Kina er utvilsomt negativ for teknologiselskaper som er avhengige av kinesiske komponenter. Sånn sett kan valget av Trump være negativt for teknologigiganter som Apple.
 
Tech-selskaper generelt frykter nok likevel Biden mest. Over lang tid har demokratene vært tydelige på at man må passe på at de store tech-gigantene ikke får for stor makt over folks liv. Det er derfor Biden og Harris varslet strengere reguleringer av denne sektoren, noe som kan gå utover giganter som Facebook, Netflix og Alphabet.
 
Biden lover også strengere reguleringer av farmasisektoren, noe som kan ha betydning for selskap som AstraZenica, Pfizer og Johnson & Johnson.
 

Høy volatilitet i vente

Selv om valget er 3. november tar det tid før alle poststemmene er talt opp og vi får svar på hvem som trer inn i det hvite hus fra januar. I mellomtiden kommer det til å kry av uroligheter og spekulasjoner som vil prege markedet. De neste månedene i aksjemarkedet er ikke for den skvetne, men for tradere som liker å handle på kortsiktige svingninger.  


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app